Tema: Trafik

Paris’ socialistiske borgmester, Anne Hidalgo, har opbakning blandt borgerne til at erobre det offentlige rum fra bilerne og give borgerne en renere, sikrere og sjovere by. Nu går hun efter at blive landets næste præsident.


30.
september
2021
Læst: 314 gange.

I 2014 forsvandt de fleste europæiske nattog. Liberalistiske regeringer brugte et mindre underskud til at fjerne en populær rejseform. Meget lave flypriser bidrog dertil. Klimaforandringerne har fået EU og enkelte lande til at indse nødvendigheden af at genetablere et sammenhængende net af nattog og internationale togforbindelser.


9.
september
2021
Læst: 838 gange.

Opgaven lød (vist) på at gøre vej- og banetrafikken mere miljø- og klimavenlig. Men som vanligt endte det brede forlig med en rodebutik uden sammenhæng, og slet ikke med noget, der kan mindske det alt for store trafikarbejde. Pendling og fri mobilitet er fortsat hellige køer.


30.
juni
2021
Læst: 1136 gange.

Elbiler er ikke den nemme løsning på klimakrisen af den simple grund, at de komponenter, der er nødvendige for at bygge dem (specielt batterierne), medfører nogle ekstraordinært ressourcekrævende fremstillingsprocesser.


25.
juni
2021
Læst: 2268 gange.

Så kom regeringens oplæg til en aftale om trafikinvesteringer. De vil investere milliarder i forbedringer af jernbanenettet. Der skal også investeres i nogle buslinjer i hovedstaden. Og der skal skabes bedre forhold for cyklister. Alt sammen til gavn for klimaet og folkesundheden. Det ku’ vær’ så godt, hvis ikke… Ja, hvis ikke lige resten af udspillet var plastret til med motorvej, så den samlede klimaeffekt er et helt katastrofalt nul.


7.
maj
2021
Læst: 1253 gange.

Snart indkalder regeringen til forhandlinger om trafikinvesteringer i de næste ti år. Forvent ikke noget epokegørende nyt eller noget, der reducerer trafikkens miljøbelastninger. Der skal indgås et bredt forlig, og det kan kun betyde én ting: mere af det samme.


22.
april
2021
Læst: 771 gange.

Med 47 milliarder kr. til nye vejprojekter er regeringens ”udspil til fremtidens transport” slet og ret et angreb på fremtiden.


15.
april
2021
Læst: 655 gange.

Fjerde Internationales Internationale Komite vedtog på sit møde i februar denne udtalelse om fremtidens transportsystem. Udtalelsen slår til lyd for en total omlægning af hele transportsystemet – ikke kun for at bekæmpe klimaforandringerne, men også af hensyn til sundhed, naturressourcer og et bedre byliv.


6.
april
2021
Læst: 816 gange.

Anlæg af nye veje og broer fortsætter som hidtil, og det næste større motorvejsprojekt kan være en midtjysk motorvej.


18.
januar
2021
Læst: 839 gange.

Regeringens halvhjertede indsats for at bekæmpe social dumpning og forringede arbejds-vilkår, modarbejdes af de entreprenører, der bygger den nye Storstrømsbro. Det sker med Vejdirektoratets stiltiende accept.


30.
december
2020
Læst: 969 gange.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
category.php