Tema: SAP’s ugekommentar

Israel har nu spredt massiv død, nød og ødelæggelse i Gazastriben i et halvt år – især på bekostning af den civile befolkning. Det er sket med militær og økonomisk opbakning fra de vestlige imperialistiske lande, heriblandt Danmark og (især) USA. En omfattende solidaritetsbevægelse har formået at skabe et vist internationalt pres på Israel. Men med fortsat helt utilstrækkelig adgang for nødhjælp og nye trusler om angreb på Rafah, hvor 1,3 mio. palæstinensere forsøger at overleve, ser den israelske regering alligevel ud til bare at ville fortsætte det, som den internationale domstol for mere end to måneder siden betegnede som et sandsynligt folkemord. Derfor er det altafgørende med en endnu stærkere solidaritetsbevægelse!


14.
april
2024
Læst: 86 gange.

Gitte Hesselmann holdt denne velkomsttale ved åbningen af det traditionsrige Socialistisk Påskeseminar, hvor knapt hundrede mennesker i alle aldre brugte fire dage på oplæg, workshops, fritidsaktiviteter, erfaringsudveksling og hygge.


2.
april
2024
Læst: 745 gange.

Mens vi venter på, at blækket tørrer på det offentlige overenskomstforlig, og mens vi venter på, at forligsinstitutionen skal sætte et mæglingsforslag til afstemning, er historieskrivningen om OK24 for alvor i gang.


14.
marts
2024
Læst: 470 gange.

Det er mørke tider – krigen i Ukraine raser på tredje år, højrefløjen er på fremmarch i Europa, USA, Sydamerika og Asien, og rædsler af et omfang, som ingen har kunnet forudse, udspiller sig for øjnene af os hver eneste dag. Men netop dette giver også de allerbedste grunde til at deltage i årets påskeseminar.


7.
marts
2024
Læst: 321 gange.

Forrige weekend løb det årlige Dansk Melodi Grand Prix af stablen på DR, hvor den danske repræsentant til Eurovision Song Contest skulle findes. Men i år er alt overskygget af staten Israels fortsatte deltagelse i den musikalske folkefest.


29.
februar
2024
Læst: 787 gange.

Vi har en krise med menneskeskabte klimaforandringer, som med tiden vil vokse. Det siger videnskaben. Og det er en kendsgerning som de fleste anerkender, inklusiv magthaverne i Danmark og en række andre lande. Vi har en klimalov, der skal sikre politisk handling. Og der er en bred politisk opbakning til at handle. Så hvad er problemet?


15.
februar
2024
Læst: 526 gange.

Bag de smukke ord om frie valg, selvstyrende teams, afvikling af minut-tyranni og dokumentationspjat m.m. gemmer der sig i regeringens ældreudspil en reform, der giver frit løb videre mod bunden i den offentlige ældreomsorg og baner vejen for massiv ulighed og privatisering.


9.
februar
2024
Læst: 1294 gange.

I fredags faldt der kendelse om videreførelse af sagen om Israels folkedrab, anlagt af Sydafrika ved Den Internationale Domstol i Haag. Kampen om definitionen af hvad kendelsen indeholder og betyder, er i fuld gang, men ét er sikkert: Ingen domstol uden sanktionsmagt kommer til at stoppe Israels forbrydelser mod den palæstinensiske befolkning. Kun en stærk international bevægelse har kraften til at lægge tilstrækkeligt pres på den globale politiske elite, til at stoppe blodsudgydelserne.


1.
februar
2024
Læst: 775 gange.

Vi vil hermed udtrykke vores stærke støtte til den generalstrejke, der er varslet i Argentina den 24. januar, i protest mod ”Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU – ”Dekretet om Nødvendighed og Uopsættelighed” [en form for undtagelseslovgivning, der giver præsidenten særlige beføjelser]), ”Omnibusloven” [en lov der kraftigt begrænser demokratiske rettigheder og menneskerettigheder] og den forordning, der skal begrænse sociale protester, som Milei-regeringen har til hensigt at indføre.


25.
januar
2024
Læst: 243 gange.

Det er en udbredt opfattelse blandt borgerlige, at samfundsopgaver udføres bedst af private. Påstanden er, at private løser opgaver bedre og billigere, end det kunne gøres af et foretagende, der ikke er profitdrevet. Dette til trods for, at en privat virksomhed – i sagens natur – dels kræver profit, dels ikke har interesse i at udvise samfundsmæssige hensyn til miljø og bæredygtighed, andet end det, der kan klares ved lidt greenwashing.


19.
januar
2024
Læst: 1235 gange.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
category.php