Så kom regeringens oplæg til en aftale om trafikinvesteringer. De vil investere milliarder i forbedringer af jernbanenettet. Der skal også investeres i nogle buslinjer i hovedstaden. Og der skal skabes bedre forhold for cyklister. Alt sammen til gavn for klimaet og folkesundheden. Det ku' vær' så godt, hvis ikke… Ja, hvis ikke lige resten af udspillet var plastret til med motorvej, så den samlede klimaeffekt er et helt katastrofalt nul.

af SAPs Forretningsudvalg

Godt, at det snart bliver forsvarligt at afholde massedemonstrationer igen!Der er mange grunde til, at det ikke rigtigt lykkes at få flere over i den kollektive trafik. Det handler om billetpriser, komfort, service, rettidighed og for dårlige køreplaner/for få ruter og afgange. Det er helt forståeligt, at det går dårligt. Og det skaber en negativ spiral, hvor den offentlige trafik får et dårligt ry, alle anskaffer sig biler og fravælger derefter busser og tog mest muligt.

 

Det er et politisk problem, at den kollektive trafik bliver underprioriteret og stillet dårligere i konkurrencen med bilerne. Det handler blandt andet om det efterslæb, der har været – og stadig er –  i vedligeholdelse og fornyelse af jernbanenettet. F.eks. den grotesk langsomme omlægning til moderne elektrisk togdrift. Der er politisk blevet gjort nogle halvhjertede forsøg på at rette op på det. Aftalen om Togfonden mellem socialdemokratiet, venstrefløjen og Dansk Folkeparti var et af dem. Det løb mere eller mindre ud i sandet, da DF løb fra aftalen.”

 

Investeringer i jernbaner
Nu hævder regeringen, at de vil gøre et nyt forsøg. Der skal investeres omkring 40 mia. kr. i kollektiv trafik, især jernbanenettet. Parolen er, at ”kollektiv transport skal være attraktiv”. Jernbanenettet skal udvides og forbedres. Den gamle aftale om en ny højhastighedsbane over Vestfyn tages op igen. Derudover er der en hel række udvidelser og ændringer både af strækninger og stationsanlæg.

 

På Sjælland skal spornettet ved Ringsted Station udvides, så der bliver plads til trafikken fra den nye bane til København og den udbyggede strækning til Rødby. Omkring København bliver der store ændringer med udvidelser af stationerne i lufthavnen, Ny Ellebjerg, Glostrup. Det giver mulighed for direkte tog mellem Roskilde og Lufthavnen uden om Hovedbanegården. Og så vil regeringen indkøbe 7 batteritogsæt, som et forsøg til nogle af de jyske baner. Perspektivet er at elektrificere alle landets baner og – omsider – helt udfase dieseltog.

 

S-banen skal ændres til ”metrodrift”, dvs. førerløse tog, og Roskilde bliver en del af S-togsnettet. De vil også i samarbejde med regionen og kommunerne lave to BRT-linjer, dvs. buslinjer, der kører i egne kørebaner med stationer lige som letbaner. Endelig vil de bygge en metrolinje til Lynetteholmen. Det sidste skal de ikke have ros for – tværtimod. Ellers må man sige, at det meste af det ovenfor nævnte klart er forbedringer, både for de rejsende, klimaet og miljøet.

 

Men der er et problem, nemlig at priserne på den kollektive transport jager kunderne væk. Regeringen vil derfor lave ”en ny grøn takstreform”. Hvad det går ud på, er ikke helt klart – ud over nedsættelse af et takstudvalg, der ”skal præsentere en omlægning af takststrukturen, som bidrager til reduktionen i CO2-udledningen”.

 

Det sidste er måske en invitation til venstrefløjen – der så i en senere runde kan få lov at finansiere regningen for de helt nødvendige takstnedsættelser, som der så ikke er sat penge af til i regeringens udspil. Her skal de allerstørste summer nemlig i stedet bruges på kulsorte motorvejsudbygninger!

 

Intet under, at f.eks. Liberal Alliance ikke har kunnet skjule deres begejstring for regeringens udspil – som en klar invitation til højrefløjen.

 

Motorvejsnettet skal udvides
”Flere skal vælge cyklen” er også en af regeringens ambitioner. Oplægget er, at der laves en pulje på 520 millioner til formålet og samtidig afsættes 50 millioner til cykelparkering ved stationerne. Det er peanuts i forhold til et behov på måske det firedobbelte.

 

Men regeringen vil bruge pengene på noget helt andet: Udspillet vil systematisk understøtte den igangværende vækst i biltrafikken ved at fortsætte udbygningen af vejnettet, herunder motorvejene.

 

En række motorvejsstrækninger skal udvides fra 4 til 6 spor. Det gælder en del af den Østjyske Motorvej mellem Vejle og Skanderborg og Vest om Århus. Det gælder også motorvejsnettet i Københavns Omegn med udvidelse af både Ring 3 og Ring 4, hvilket giver store problemer for både natur og beboere. Især den sidste går gennem tæt bebyggede områder. Odense bliver ligeledes påvirket, hvis planen om udvidelse af motorvejen syd om byen gennemføres.

 

Og så er der det meget omtalte problem ved Ålborg: Egholm-forbindelsen. Regeringen vil have vedtaget at gennemføre den såkaldte tredje Limfjordsforbindelse. Og de lokale protester er store. Modstanderne har samlet sig i Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen. De protesterer blandt andet over processen, hvor projektet blev godkendt i 2011 uden at tage hensyn til 1.500 høringssvar.

 

Biler, biler, biler…
Planen kører videre i det sorte spor, der blev lagt ud i trafikaftalen i 2020: At antallet af fossile biler skal være ca. det samme som nu i 2030, og at der til den tid herudover vil være 775.000 el- og pluginhybridbiler.

 

”Det skal være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en fossil bil”, siger oplægget.  Derfor skal der etables ca. 50 ladestationer med ca. 630 el-ladestandere på centrale steder i vejnettet.
Der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved, hvor klima- og miljøvenligt det egentlig er. Fremstillingen af el-biler udleder CO2. Det samme gør strømmen, hvis den ikke er grøn. Generne fra trængsel og el-bilernes vejstøj er der stadig. Og der er stadig miljøproblemer i form af tungmetalforurening fra bildækkene, når man kører på el.

 

Regeringens har lavet meget nøje beregninger mht. til økonomi og klima i forhold til de enkelte projekter. Men de overdriver den samfundsøkonomiske gevinst. De ser bort fra at bilister, der sidder i kø, ofte gør det i deres fritid. Gevinsterne kommer aldrig til at optræde i noget regnskab. Kun udgifter i form af sundhedsudgifter, som følge af støj, forurening og ulykker.

 

Og så overser regeringen helt den ”skjulte” overkapacitet der ligger i bilparken og på vejene. De fleste biler står parkeret størstedelen af tiden. Og når de kører og fylder op på vejene er i snit mindre end hver andet sæde optaget. Det er voldsomt misbrug af ressourcer, som der alt for sjældent stilles spørgsmålstegn ved.

 

Klimaneutral plan?
Regeringen forventer da heller ikke en væsentlig reduktion i CO2-udledning. I første omgang blev der talt om en reduktion – men det var så den reduktion, som lå i trafikaftalen fra december, der var regnet med igen. Og som i øvrigt stort set kun fremkom ved problematisk indregning af brug af biobrændstof til biler.

 

Men planen er da klimaneutral, hævder de nu. Det betyder blot, at en gennemførelse af planen ikke skulle medføre øget klimapåvirkning. Et grotesk lavt ambitionsniveau, når man i ”Forståelsespapiret” såvel som klimaloven har forpligtet sig til at nå en 70% reduktion inden 2030. Men selv dette viser sig så ikke at holde vand: Der er ikke medregnet den klimapåvirkning, der kommer af anlægsarbejdet – og dette spiller selvfølgelig i praksis en stor rolle for ophobningen af CO2 frem til 2030. Den ophobning, som er et generelt problem ved regeringens ”Hockey-stav-strategi”, der kalkulerer med først for alvor at sænke udledningen lige inden 2030.

 

Afvis oplægget
Som oplæg til en samlet aftale om trafikinvesteringer må udspillet helt afvises. Enkeltelementer kan være fine nok, men der tegner sig ikke nogen løsning på afgørende problemer med trafikken. Der er ingen reduktion i klimapåvirkninger. Problemer med trængsel på vejene løses ikke. Problemer med støj, møg og naturødelæggelse løses ikke.

 

Det er nødvendigt at investeringerne for alvor rykker en anden vej, bl.a.:
–    Et stop for udvidelse og nybyggeri af motorveje.
–    Roadpricing og trængselsafgifter
–    Tilskud til kollektiv transport med priser, der rykker i konkurrencen med bilen
–    Godstransporten skal væk fra landevejen og over på skinner
–    Billige boliger i de store byer skal reducere pendling
–    Mere natur tæt på byen skal reducere pendling og fritidskørsel

 

Enhedslistens taktik: Armene ned, hælene i – og ud på gaden!
Da Enhedslisten under overskriften ”Bilaftale mangler ambitioner” i december indgik forlig om vejtransporten, var det svært at forstå. Hvordan kunne vi overhovedet finde på at stemme for en plan, der end ikke tog hul på at nedbringe antallet af fossile biler i 2030?

 

Af Hovedbestyrelsens beretning til Enhedslistens årsmøde må man forstå, at argumentet har været det meget Folketings-taktiske, at man regnede med, at den forventede kritik fra Klimarådet ville udløse en genforhandling, hvor man så automatisk ville sidde med ved bordet – og kunne forvente helt andre boller på suppen.

 

Nu har Klimarådet så for længst afleveret sin bistre kritik. Og Dan Jørgensen har i sin reaktion gjort et nummer ud af, at ansvaret for den mangelfulde klima-handling jo må hvile på alle forligspartier… Men i stedet for den forventede genforhandling og løfter om bod og bedring, har regeringen altså nu fremlagt et nyt udspil om trafikken, der fuldstændig bevidstløst fortsætter i samme, sorte spor!

 

Der er heldigvis ingen tvivl om, at så snart coronaen tillader det, vil der kunne samles tusinder af klimaaktivister til modstand mod denne katastrofekurs. Der skal Enhedslisten være på banen, ingen tvivl om det!

 

Og der bør heller ikke være tvivl om, at Enhedslistens parlamentariske taktik må tilpasses virkeligheden. Nemlig en regering, der beslutsomt arbejder på at underminere alle rimelige klimamål.

 

Det betyder, at vi må holde op med at være alibi for regeringens ”manglende ambitioner” og i stedet sætte hælene i og sige fra. Det er ude fra Slotspladsen – og fra alle landets andre torve og pladser – at vi kan rykke klimakampen. Der er brug for protester, ikke trøstende ord om, at det nok kan rette sig i en senere forhandlingsrunde.  Der er ikke tid til flere uklare signaler.
Enhedslisten skal selvfølgelig sidde med ved forhandlingsbordet, når det handler om at nå de 70 procents CO2-reduktion. Men det handler regeringens motorvejs-oplæg jo åbenlyst ikke om.

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 7.maj 2021

 

Læs udspillet her: Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com