content-intro.php

Landbruget er med mere end 1/5 af klimagasudledningen et af de allervigtigste områder at sætte ind på, hvis Danmark skal levere sit rimelige bidrag til at holde temperaturstigningen på de 1,5 grader. Derfor er det helt ude i hampen, at landbrugsaftalens reduktioner stort set er fugle på taget, der først skal snakkes videre om efter næste valg.


15.
oktober
2021
Læst: 185 gange.

Mødet i Det Hvide Hus den 24. september mellem regeringslederne i QUAD-samarbejdet (Quadrilateral Security Dialogue), tyder på, at fokus har ændret sig fra den oprindelige plan om en sikkerhedspolitisk dialog mellem fire lande, USA, Indien, Japan og Australien. Det ser nu ud til, at USA i stedet for bevæger sig i retning af Australien som en strategisk partner og forsyner landet med atomdrevne u-både.


15.
oktober
2021
Læst: 87 gange.

Da vi fik en ny regering i sommeren 2019 og regeringen lavede et forståelsespapir med sit parlamentariske grundlag, var der store forventninger – både i og uden for Enhedslisten. Der var forventninger om en ny politik. Disse forventninger er bristede.


15.
oktober
2021
Læst: 200 gange.

Som protest mod en ny lov, der generelt bliver anset for at være et skridt på vejen til privatisering af uddannelserne, nedlagde lærerne arbejdet over hele Grækenland.


14.
oktober
2021
Læst: 156 gange.

Fagbevægelsen og de kollektive overenskomster har altid været grundlaget for vores velfærdssystem – ikke kun i Danmark. Den afmontering af velfærdssystemer man har set i USA, England, Tyskland, New Zealand og andre steder i verden, er altid startet med et angreb på fagbevægelsens overenskomster og organisering.


12.
oktober
2021
Læst: 255 gange.

Mange venstreorienterede partier i Europa ser i dag deltagelse i en centrum-venstreregering som den eneste realistiske måde til at få gennemført reformer. De retfærdiggør ofte dette skridt med, at hvis et venstreorienteret parti sidder med i regering, så vil det som minimum blokere for de værste politiske tiltag og forhindre, at mere reaktionære partier kommer til magten.


12.
oktober
2021
Læst: 209 gange.

En gruppe medlemmer af Enhedslisten har dannet Græsrodsnetværket – et landsdækkende netværk, der “arbejder for at fastholde Enhedslistens politik, så den er i overensstemmelse med vores principprogram”. 12. september vedtog Græsrodsnetværket et Manifest, som er udsendt til kontaktpersoner i Enhedslisten.


8.
oktober
2021
Læst: 727 gange.

Forbundsdagsvalget har styrket de borgerlige kræfter, der på mange afgørende punkter ikke adskiller sig fra hinanden. De af Die LINKE’S tidligere vælger, der er gået over til SPD og Die Grünen, har illusioner om parlamentarismen. For socialister er der stadig lyspunkter langt væk fra forbundsdagsvalget.


8.
oktober
2021
Læst: 161 gange.
home.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com