Tema: Sundhed

content-picture.php

Regeringen siger, at den med sit nye udspil til sundhedsreform vil skabe et bedre sundhedsvæsen. Men der er ikke brug for en reform, der flytter lidt rundt på opgaverne, nedlægger regionerne og opretter nye bureaukratiske strukturer. Lad os få et bedre sundhedsvæsen i stedet!


3.
februar
2019
Læst: 439 gange.
content-picture.php

Tre unge Afghanistan-veteraner tog denne sommer deres eget liv. Et stigende antal danske soldater med PTSD – posttraumatisk stressforstyrrelse, samt andre psykiske problemer, er et af resultater af Danmarks “aktivistiske udenrigspolitik”.


16.
oktober
2016
Læst: 813 gange.
content-picture.php

For knap et år siden udgav en dansk professor et 450 sider langt anklageskrift om bedrageri, korruption og udbredelse af dødsensfarlig medicin. Kritikken er blevet fortiet af de anklagede, afsløringerne ignoreret eller glemt af medierne, og politikerne har ladet forfatterens forslag til indgreb ligge.


22.
august
2014
Læst: 954 gange.
content-picture.php

Det er sjældent, at kampen mod udsalget af den offentlige sektor i Sydeuropa ender med en sejr. Så det bør nydes til fulde, når det sker, som det gjorde for nylig i Madrid.


24.
februar
2014
Læst: 950 gange.
content-picture.php

Velfærdsteknologien er under hastig udvikling. Det betyder nye muligheder, men også store udfordringer – og faldgruber – for kvaliteten i servicetilbuddet på især social- og sundhedsområdet.


14.
december
2013
Læst: 849 gange.
content-picture.php

Enhedslisten i Region Hovedstaden støtter en bred budgetaftale. Muligheden for 500 nyansættelser og løfte om midlertidigt stop for hospitalsnedlæggelser/sammenlægninger i 2013 har været afgørende for Enhedslisten. Der er dog stor betænkelighed ved en 2 procent grønthøster-besparelse, som trækker i den modsatte retning.


30.
september
2012
Læst: 836 gange.
content-picture.php

Det offentlige sundhedsvæsen i Danmark skal sikre lige ret og adgang til behandling, hvis man bliver syg. Det skal sikre, at vi undgår social ulighed i sundhed, hvor en kontanthjælpsmodtager, ifølge statistikker, er mere syg og har et kortere liv end en direktør. Men sundhedsvæsenet er under pres.


2.
september
2012
Læst: 764 gange.
content-picture.php

Et overvældende flertal på 84 procent stemte den 29. januar imod privatisering og for at bevare det kommunale ejerskab af hospitaler i Dresden i den tyske delstat Saxen.


13.
februar
2012
Læst: 713 gange.
content-picture.php

Sundhedspersonale i Kilkis, Grækenland, har besat deres lokale hospital og siger, at det nu er helt under arbejderkontrol.


11.
februar
2012
Læst: 642 gange.
content-picture.php

Robert Refby har på tidligere årsmøder og som tovholder i Enhedslistens psykiatriudvalg efterlyst et psykiatripolitisk program. Alligevel er han ikke helt tilfreds med det fremlagte forslag.


2.
april
2011
Læst: 679 gange.
category.php