Mens medierne for tiden ivrigt diskuterer problemerne ved de stigende smittetal i den danske befolkning - trods et tilbud om op til 3 stik til alle – bliver der sjældent talt om problemerne i de store dele af verden, hvor coronaen stort set har frit løb. Situationen i verdens fattige lande afspejler uhyggeligt direkte en syg profitstyring i en imperialistisk verden.

af SAPs Forretningsudvalg

Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Foto: Wikimedia. CC-BY 2.0

 

Det handler først og fremmest om fordelingen af det mest effektive våben mod pandemien: vaccinationerne. Den globale skævhed er iøjnefaldende. Mens 60-85% af befolkningerne er færdigvaccinerede i de rige lande, er det kun f.eks. 37% i Fillipinerne, 32% i Pakistan og Indonesien, 28% i Indien og 20% i Bangladesh. På det afrikanske kontinent finder vi de allerlaveste tal: Sydafrika 22,9%, men f.eks. Angola 6,1%, Kenya 4,1%, Ghana, 2,7%, Uganda 2,0%, Nigeria 1,5% og Etiopien 1,2%.

 

Lige nu er det sommer på den sydlige halvkugle, og udbredelseshastigheden for smitte og dødsfald virker på papiret ikke væsentligt mere skræmmende end i nogle af de rige lande. Men statistikkerne i mange af disse lande næppe pålidelige – pga. manglende test og registrering af både smittede og døde. Og i de sydligst beliggende lande er de lave vaccinationsprocenter en tikkende bombe, der kan blive udløst, når årstiderne skifter.

 

Et spørgsmål om profit

Det tragiske er, at den altoverskyggende grund til denne ulighed er, at det imperialistiske verdenssystem stort set uden begrænsninger lader medicinalkoncernernes profitinteresser styre både produktion og fordeling af vaccinerne.

 

Det har betydet, at de virksomme vacciner, som vi bruger i de rige lande, er patentbeskyttede. Naturligvis fordi medicinalkoncernerne så kan opkræve en hæmningsløs profit (anslået ca.70%, når alle omkostninger fraregnes) – og sælge enorme mængder. Alene Pfizer-BioNTech og Moderna forventes allerede i 2021 at inkassere svimlende 222 mia. kr. i overskud (altså fraregnet alle omkostninger) – og det er kun begyndelsen, hvis de får lov at fortsætte!

 

Disse firmaer har ensidigt prioriteret markedet i de rige lande, fordi prisen der kunne sættes højest. Mange af de vaccinedoser, der er brugt i Europa, er faktisk produceret i Indien – men ikke til det indiske marked… Selve produktionsprisen på en vaccinedosis er kun omkring 7,80 kr. – men salgsprisen kan være op til 24 gange så meget! De fattige lande kan imidlertid ikke selv sætte en lokal vaccineproduktion i gang til deres befolkninger, da ”opskrifterne” er patentbeskyttede.

 

Stat og kapital – og EU

Imperialistiske landes regeringer har nægtet at kræve patenterne på de livsvigtige vacciner frigivet – selv nu. Og takket være et effektivt internationalt samarbejde om beskyttelse af koncernernes patenter er det overordentlig vanskeligt at komme igennem med nødråb om verdenssundheden. Når f.eks. USA’s regering begynder at bløde op, sidder EU parat til at sætte hælene i. Det er klart, når medicinalindustriens lobbyister billedligt – og nogle gange bogstaveligt – talt sidder med ved bordet.

 

Argumenterne om, at ”ingen gider udvikle vacciner en anden gang, hvis vi bare stjæler deres forskningsresultater” klinger hult. Det er nemlig i høj grad også universiteter og ikke mindst offentlige penge, der står bag de imponerende hurtige resultater med vaccineudvikling. Det samlede offentlige bidrag til vaccineudvikling anslås at nå op på 650 mia. kr. – formentlig langt, langt mere end de private investeringer i denne forskning! – Til gengæld betaler medicinalkoncernerne ikke ret meget i skat: Moderna slipper med 7% i USA, Phizer 21% samme sted (hvilken uretfærdighed!), mens BioNTech topper med 31% til det tyske skattevæsen.

 

Så kunne man jo også – meget beskedent – hævde, at når nu man har tjent 222 mia.kr. i 2021, kunne man give patentet frit, fordi man nu har indkasseret et ”tilfredsstillende” overskud…?

 

Mere relevant kunne man rejse kravet om at nationalisere medicinalindustrien! Der har sjældent været en mere oplagt anledning til én gang for alle at tage produktionen af medicin ud af profit-økonomien og sætte den under demokratisk kontrol.

 

Pres på regeringer og EU

Den danske regering og de borgerlige nedstemte i foråret et forslag fra Enhedslisten om et dansk ja til ekstraordinær frigivelse af patenterne, hvilket der i internationale aftaler ellers er en mulighed for. Man kan kun gisne om, hvorvidt de gigantiske danske medicinalkoncerner ved den lejlighed direkte eller indirekte har påvirket regeringens principfaste holdning til patenter…

 

Lige nu er situationen så grotesk, at selv (andre) dele af kapitalen efterhånden har forstået, at medicinalindustriens benspænd for at begrænse pandemien (herunder faren for nye mutationer) også truer deres økonomiske interesser. Bl.a. derfor er mange regeringer – som nævnt bl.a. USA’s, men også Frankrigs – blødt op ift. en eller anden frigivelse af patenterne. Mette Frederiksen udtalte sig i den forbindelse positivt om en mulig opblødning. Imidlertid står EU som blok fortsat fast på sit veto!

 

Dette faktum gør det særligt aktuelt og nødvendigt, at der overalt i EU og konkret i Danmark lægges et massivt pres på regeringerne (og dermed EU) for kravet:

 

Stop medicinalkoncernernes spekulation i pandemien – frigiv patenterne NU!

 

Her i Danmark er bl.a. Oxfam, UNaids, Global Justice Now, Christian Aid, Læger uden grænser og mange andre en del af Peoples Vaccine Alliance, der er ramme om en verdensomspændende kampagne for en retfærdig vaccinepolitik.

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 19.november 2021

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com