Tyskland er et af de europæiske lande, hvor modstanden mod corona-restriktionerne har ført til de voldsomste protester. De ofte dramatiske demonstrationer tiltrækker højreradikale, holocaust-benægtere, New Age-folk og helt almindelige borgere, der alle kæmper for deres individuelle frihed og mod Merkels "diktatur".

af Arne Lund

Corona-skeptikere demonstrerer i Berlin 1. august 2020. Foto: Leonhard Hertz/Wikimedia

 

Hver gang, der sker en større katastrofe, så er der altid nogen, der vil profitere deraf. Enten ved at markere sig med teorier om årsag og virkning, eller ved at rende i vejen for redningsmandskabet, der skal afbøde katastrofens omfang, og komme de nødstedte til undsætning.

 

Således også tyske højreradikale og corona-skeptikere, der var hurtige til at udnytte oversvømmelserne i Rhinlandet til at profilere sig. Næppe var regnen ophørt, førend folk fra det yderste højre slog sig ned i en forladt skole i katastrofeområdet og indrettede den til “kommandocentral”, hvorfra der udgik ”befalinger” om, at kun de, der ikke var vaccineret, kunne få hjælp til at få gravet deres hus fri af mudderet, få ryddet op osv. Selv da de højreradikale kørte rundt i falske politibiler og via højtalere meddelte, at redningsmandskabet trak sig tilbage inden oprydningsarbejdet var færdigt, greb politiet ikke ind.

 

Samtidig agiterede de højreradikale mod regeringens corona- og vaccinationspolitik. De hævdede, at katastrofen var Guds straf, fordi menneskene havde misbrugt regnbuesymbolet, samt at det var staten, der havde manipuleret med vejret.

 

Quer-denkere

De tyske corona-skeptikere optræder under et hav af navne. Det nyeste er Quer-denkere, og dækker over at tænke på tværs – her: af de officielle tolkninger af coronaen.

 

Aktionen i Rhinlandet blev koordineret af Quer-denker-bevægelsens chefideolog, lægen Bodo Schiffmann og holocaustbenægteren, “folkelærer” Nikolai Nerling. Via Paypal indsamlede de ca. 600.000 euro til “katastrofehjælp.” Journalister fra taz fandt dog ud, at pengene blev brugt til at betale for Quer-denkernes ophold.

 

Aktionen skulle bruges til at mobilisere flere tilhængere, oversvømmelserne var blot et påskud. Der er nemlig så mange corona-modstandsgrupper i Tyskland, at det er svært for hver enkelt at få sit budskab igennem. Coronaen har kørt i halvandet år, nyhedens interesse aftager, og derfor gælder det om hele tiden at finde på nyt. Med sans for det mediebårne budskab udsendte Quer-denkerne en video, hvor lederne gravede mudder ud i en kælder.

 

Quer-denkerne er inspireret af 70’ernes og 80’ernes kernekraft-, freds- og miljøbevægelser, der med brug af civil ulydighed opnåede stor støtte fra befolkningen. Bl.a. fordi de kæmpede mod åbenlys social uret, og tvivlsomme politiske beslutninger. Mange af de mål som aktivisterne satte sig dengang, er i dag blevet realiseret.

 

En broget skare

Corona-skeptikerne derimod har mål, der rækker fra en legitim kritik af myndighedernes corona-tiltag til vilde konspirationsteorier og statskupsfantasier.

 

Der er tale om en blandet skare. New age-tilhængere, økologer, yogier, læger og forskere, Rudolf Steiner-pædagoger, hippier, indehavere af kebabcafeer, feminister og anarkister demonstrerer sammen med neonazister, AfD’ere, skinheads, hooligans og rockere, helt almindelige borgere og opportunister, der har opdaget, at der kan der tjenes penge på at sælge merchandise til demonstranterne.

 

De kalder sig “Kristelig modstand”, “Corona Rebeller,“ “Frihedsparaden”, “Tavshedens march,” “Europæisk patriotisk opposition,” “Retfærdighed for fædrelandet,” og nu også “Quer-denkere.”

 

Regnbueflag ses sammen med kejsertidens Rigsflag, bannere om “Bill Gates’ vacciner som Endlösung,“ angreb på bankernes rentesystem, og propaganda for naturmedicin. Mange tvivler på videnskaben og oplysning. “Vi har vore egne teorier,” hedder det. Hvilke?

 

Er det de homøopatiske læger, der indkalder til “hygiejnedemonstrationer”, og fra talerstolen erklærer, at coronaen blot er et trin på vej mod en højere bevidsthed.

 

Nogle demonstranter har det dårligt med at være sammen med det yderste højre. Andre er naive og upolitiske – det gælder bl.a. new age-folket, der intet aner om AfD og skinheads, og den slags kan jo ske, når man bevidst lukker øjne og ører for det, man ikke vil vide af.

 

Et sammenrend af højreradikale og folk med hang til det spirituelle og alternativ livsstil er imidlertid ikke nyt. I det Tredje Rige var den slags udbredt, idet nazisterne koblede det sammen med “det rene fædreland,” befriet for jøder, romaer – alle dem, der ikke levede op til de ariske normer. Det gør naturligvis ikke yogier, New Age-folk m.fl. til nazister, men de burde være mere kritiske med, hvem de omgås.

 

De højreradikale kommer ved demonstrationer i kontakt med nye grupper, som kan rekrutteres. Forbindelsen mellem de højreradikale og de naive coronaskeptikere er giftig, for det viser sig, at sidstnævnte nu begynder at færdes på fx Telegram, der er coronaskeptikernes foretrukne medie.

.

Süddeutsche Zeitung har analyseret indholdet på den krypterede SMS-tjeneste Telegram. Op mod en femtedel af alle posteringer var konspirationsteoretisk, racistisk eller højreekstremt, og sitet flød med trusler mod navngivne personer. Når de højreradikale udelukkes fra andre chatfora, så kan de altid få husly hos Telegram, Reddit, 4Chan m.fl. – her er ordet frit.

 

Flertal støtter restriktioner

Gallup-undersøgelser viser, at et stort flertal af tyskerne støtter coronarestriktionerne. Selv om skeptikerne påstår, at “de er folket”, så er det tydeligt, at de er ude af trit med befolkningsflertallet, når de taler om et jødisk drevet kriminelt pharma- og kontrolregime, anført af bl.a. George Soros.

 

Coronaskeptikerne udnytter den største sundhedskrise siden Anden Verdenskrig til at destabilisere demokratiet, og til at fremme den antisemitisme, der fortsat har tag i en del tyskere. Andre sammenligner corona- og vaccinationspolitikken med nazitidens medicinske forbrydelser.

 

Den Reichsbürger-bevægelsen, der med sin totale afvisning af den tyske stat, og en selvudråbt konge i spidsen, end ikke blev taget alvorlig i det højreradikale miljø, har takket være corona-demonstrationerne vundet terræn. Stedse flere ser nu Reichsbürger-bevægelsen som et patriotisk alternativ til “Merkel-diktaturet” med dens tolerance overfor indvandrere og regnbuefamilier.

 

Nyt parti

Ud af protestbevægelserne er opstået et parti “Die Basis”, der bygger på basisdemokratiske ideer – et alternativ for dem, der er trætte af hierarkisk opbyggede partier. Die Basis vil angiveligt bryde med højre-midte-venstre-opdelingen. Det skal ikke tages alvorligt, for på partiets hjemmeside linkes til højrefløjsorganisationer og konspirationsteorier.

 

Partiet har ca. 25.000 medlemmer, og tiltrækker især folk med interesse for alternativ pædagogik, medicin, ernæring, spiritualitet og lignende. Forkvinden kommer fra “Eltern stehen auf”, er naturlæge og buddhist. Die Basis stillede op til landdagsvalget i Sachsen-Anhalt og fik 1,5 procent af stemmerne og forsøger sig nu ved Forbundsdagsvalget i september.

 

“Tyskland er ingen stat”, lyder det, når corona-skeptikerne demonstrerer, for mistilliden til politikere og myndigheder er stor. Det har den altid været på det yderste højre, men det nye er, at med de restriktioner, og begrænsninger i forsamlingsfriheden, der er fulgt med coronaen, har stedse flere almindelige borgere taget mistilliden til sig: “Vi har ingen grundlov længere”. Blandt corona-demonstranterne ses nu badges med teksten “Lange lebe Sophie Scholl” – referer til de to studenter, der i 1943 blev henrettet for at have protesteret mod naziregimet.

 

Fremtrædende provokatører som fx. veganerkokken Atilla Hildmann, infkuenceren Ken Jepsen m.fl. har opfordret til at igangsætte en D-dag, hvor man går fra ord til handling. Det resulterede bl.a. i blokerede motorveje og forsøg på at afspore et tog. I Zürich trængte corona-skeptikere ind på universitetshospitalet for at kontrollere, om der nu også var indlagt det antal corona-patienter, som hospitalet havde meddelt.

 

Alternative skoler

Staten er af og til selv skyld i den stigende mistillid. En skolebestyrelse i Weimar vedtog, at børnene ikke skulle bære mundbind, da det gav dem mareridt. Delstaten indbragte afgørelsen for den lokale familiedomstol, der gav forældrene medhold. Det udløste repressalier mod dommeren, der blev suspenderet, fik sit hjem ransaget og sin mobiltelefon beslaglagt.

 

Mistilliden er så stærk, at forældregrupper nu opretter egne skoler, uden coronarestriktioner, med andre læreplaner og uden statens indblanding. Et “moderne læringskoncept med lykkelige børn og lærerkræfter” skal realiseres.

 

I læseplanerne indgår bl.a. russiske bøger, hvor hjemmet er kvindens naturlige plads, og lykkelige familier lever i spartanske, økologiske landlige omgivelser. Desuden vil dr. Ryke Hamers “germanske sundhedslære” få en fremtrædende plads, i stedet for den nuværende “dumme skole-medicin, der er opfundet af jøderne”.

 

Selvom demonstrationerne overtræder forsamlingsforbuddet, så har myndighederne intet imod kritik af restriktionerne. Udslagsgivende har været, at demonstrationerne i stigende grad har fået et hadefuldt og antisemitisk indhold, og at flere taler afviser holocaust, hvad der er forbudt i Tyskland.

 

Hertil kommer, at personer fra corona-modstandernes rækker truer og korporligt angriber offentligt ansatte, kaster brandbomber mod rådhuse, laboratorier og teststationer – alt sammen noget, der er med til at mobilisere voldsparate højreradikale og til at eskalere situationen.

 

Politi på højrefløjen

Tysk politi er en blandet skare. De fleste passer, hvad de skal, og holder sym- og antipartier ude af arbejdet. Men der er andre, der ikke skjuler, at de befinder sig til højre, og at de ikke bryder sig om indvandrere og flygtninge. Med AfD’s fremgang er folk mindre bange for at vise, hvor de står.

 

Regelmæssigt afsløres politifolk med relationer til eller sympati for det højreradikale miljø. I 2020 blev 34 politifolk suspenderet for at have opbevaret og på WhatsApp delt billeder af Hitler, hage-kors, nazivåben og uniformsgenstande, samt photoshoppe billeder af flygtninge i gaskamre. Betjentene var enten medlemmer af den forbudte Reichsbürger-bevægelse, eller de havde lækket persondata eller havde trænet folk fra det højreradikale miljø. Aktionen skete i Nordrhein-Westphalen, der er en af de højreradikales højborge, men det kunne have været hvor som helst i landet.

 

Angiveligt har 15.000 politifolk tilsluttet sig “Polizisten für Aufklärung”, der også omfatter militær, redningstjenester og justits.

 

Der linkes til corona-modstandere blandt forældre, læger, kristne og noget, der kalder sig World Freedom Alliance, i hvis ledelse sidder den danske bankmand og leder af anti-coronapartiet Jorden, Frihed, Kundskab, konspirationsteoretikeren Mads Palsvig, der mener, at verden kontrolleres af djævletilbedere, anført af Hillary Clinton og hendes ring af pædofile.

 

Ved flere demonstrationer har én af talerne været den nu suspenderede kriminalchef i Hannover, Michael Fritsch, der taler om demokratiets vilkårlighed, retsstatens forfald og den igangværende befolkningsudskiftning. Corona-restriktionerne sammenlignes med nazitiden.

 

Fritsch er en nøglefigur i en landsomfattende netværksdannelse af ansatte indenfor sikkerheds-apparatet, der forbereder sig på en voldelig omvæltning. I et nyhedsbrev til ”soldater og reservister” på Telegram, skrev han, at ”da vi er våbenførende, må vi sikre, at omvæltningen får et fredeligt forløb… samt nedrive den vaklende og rådne bygning og støbe fundamentet til den nye bygning.”

 

Fritsch kalder de kollegaer, der ikke slutter sig til demonstranterne, for ”købte lejesvende, der ikke tjener folket.” Igen møder vi her højrefløjens retorik om, at ”vi er folket” – underforstået, at de, der ikke er med os, er folkets fjender og landsforrædere.

 

”Medie-ludere”

Sammenrendet af nynazister, Reichsbürgere, AfD’ere mv, samt nogle politifolks passivitet ved de mere voldelige demonstrationer – især i Sachsen, hvor Pegida og polizei af venstrefløjen nu kaldes for ”Pegizei” – har gjort det klart for Verfassungsschutz, at der er tale om bevægelser, der kan true den demokratiske stabilitet, og corona-bevægelserne er derfor under observation.

 

Coronaen har gjort mange usikre og angste. De søger enkle forklaringer og løsninger på det, der gør dem bange. Det kan medierne af gode grunde ikke levere, og bliver derfor opfattet som regeringens forlængede arm, og ses som fjendtlig.

 

Ved flere demonstrationer hånes mediefolk som “medieludere,” der kommer fra “løgnepressen” – et begreb, der blev brugt i det Tredje Rige, og som Pegida tog til sig i 2015. Mediefolkene er blevet tævet, og har fået deres udstyr ødelagt – også selvom de i stigende grad bevogtes af bodyguards.

 

Politiet er enten underbemandet – takket være årtiers nedskæringer – eller også ser de passivt på, at de journalister, de er forpligtiget til at beskytte, overfaldes. Især i Sachsen og Nordrhein-Westphalen går det hårdt for sig, og det sker ikke kun, når det er det yderste højre, der demonstrerer. Det sker også ved de corona-demonstrationer, hvor pæne familier er til stede.

 

I 2020 skete der 250 angreb på mediefolk, men det er kun toppen af isbjerget, udtaler journalist-forbundet, der skønner, at tallet er mindst dobbelt så stort. Hertil kommer trusler og chikane mod medier via internettet, samt afbrændinger af bøger, der er kritiske overfor corona-skeptikerne.

 

En lokalavis i det nordlige Bayern skrev om en mand, der var død af corona, hvilket en corona-skeptiker rejste tvivl om. På Facebook offentliggjort han navne, mobilnumre og mailadresser på avisen og dens ansatte: “Lad bombardementet begynde, venner.” I dagene derpå blev avisens website og mails lammet af gentagne shitstorme.

 

Også i Holland, Frankrig, Italien, Østrig og Slovenien er journalister blevet forulempet og er i enkelte tilfælde blevet beskudt med fyrværkeri eller har fået smidt kemiske stoffer i ansigtet.

 

Klimaskepsis

Der er en påfaldende lighed mellem corona-skeptikernes argumenter om, at restriktioner og vaccine er indgreb i den individuelle frihed, og på den anden side klimaskeptikernes modstand mod at give afkald på noget som helst af hensyn til klimaet. Begge er enige om, at enhver form for regulering og begrænsning er den autoritære stats forsøg på at kontrollere folks liv.

 

Politikernes modvilje mod at gribe afgørende ind overfor klimatruslen fremmer individualismen i dens mest outrerede form og vil gøre det endnu sværere at løse samfundsmæssige, sociale og økonomiske kriser med kollektive midler.

 

Der er politikere og medier, der opfordrer til, at såvel coronaen som klimaforandringerne er noget, vi skal lære at leve med, at for megen tale om de to emner skaber unødig frygt og pessimisme, og at denne bremser vækst og økonomisk udvikling – alt imens de lukker øjnene for de mange, der dør af coronaen, og at klimaforandringerne bliver mere og mere tydelige kloden rundt.

 

Forskere ser ifølge Guardian den 22. juli 2021 et stærkt sammenfald mellem den måde, coronaen og klimaforandringerne håndteres på. Forsinkede tiltag fører til såvel endnu flere dødsfald, som at der sker uoprettelige skader på natur og miljø.

 

Den voksende individualisme hævdes at gælde den enkeltes frihed. Reelt er den udtryk for egoisme og manglende vilje til at give afkald og til at arbejde sammen med andre om at løse fælles udfordringer. Denne opfattelse falder i hak med neoliberalismens ideal om at afvikle velfærdsstaten og det samfund, der bygger på det fælles og det kollektive.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com