Den 12. landskongres i Bloco do Esquerda, Portugals tredjestørste parti, måtte nødvendigvis blive anderledes end de foregående – COVID-19-pandemien var i sig selv en garanti for dette. Der var sat et relativt højt antal medlemmer per delegeret, hvad der blev kritiseret fra visse sider, og internationale gæster fra søsterpartier og venner var ikke til stede.

af Dick Nichols

En ting, som ikke var anderledes, var den aggressive dækning i mainstream-medierne, som altid gnider sig i hænderne over de interne diskussioner i Venstreblokken (Bloco do Esquerda – herefter BE).

 

Bortset fra pandemien og dens sociale konsekvenser stod to begivenheder i centrum for landsmødet: Balladen efter at BE stemte imod det regerende Socialistpartis (PS) finanslov for 2021, og fremgangen for Chega! (Nok!) på den yderste højrefløj – en udsplitning fra det traditionelle, borgerlige Socialdemokratiske Parti (PSD).

 

BE stemte imod finansloven, fordi den efterlod den nedslidte Nationale Sundhedstjeneste underfinansieret, samtidig med at den krakkede Novo Banco blev reddet (se artikel i SI). BE blev kritiseret for dette af Portugals Kommunistiske Parti (PCP), som de konkurrerer med om stemmerne til venstre for PS (PCP undlod at stemme, hvilket gjorde det muligt for PS at få sin finanslov vedtaget)

 

Fremgangen for det racistiske Chega har manet ideen om en portugisisk undtagelse fra racistisk og fremmedfjendsk politik i jorden. Chega sværmer i nostalgi for perioden med diktaturet 1932-74 og henfører alle Portugals aktuelle problemer til det politiske system, der blev født med nellikerevolutionen den 25. april 1974.

 

De seneste meningsmålinger viser, at Chega konkurrerer med BE om at være det tredjestørste parti, efter PS og PSD, og er så godt som sikker på at komme over spærregrænsen ved det næste parlamentsvalg.

 

I præsidentvalget i januar, afholdt midt i pandemien, fik Chegas leder, André Ventura 11,9 procent af stemmerne, mens BE’s kandidat Marisa Matias kun fik 4 procent mod 10,1 procent i 2016 (læs artikel i SI).

 

Landsmødet

De delegerede på landsmødet, hvis tema var “Et svar på krisen – retfærdighed!, skulle vælge mellem fem forslag, som udstak en linje for BE de næste to år.

 

BE’s beslutningsprocedure adskiller sig fra de fleste andre tilsvarende partier i Europa. Deres landsmøder er oftest struktureret omkring en enkelt hovedresolution fra den afgående ledelse, som de delegerede kan stille ændringsforslag til. BE’s tilgang skaber en ramme, der åbner for en mere frugtbar debat om den politiske slagmark, strategi og taktik og BE’s målsætninger for de næste to år og vejen til at nå dem.

 

Tre af de fem forslag til dette landsmøde fik meget begrænset opbakning.

 

For Forslag C – ”Mere demokrati, mere organisation” – var det et kerneproblem for BE, at partiet er domineret af de politiske strømninger, som dannede BE i 1999: Antikapitalistisk Netværk (tidligere det trotskistiske Revolutionære Socialistiske Parti) og foreningen den Folkelige Demokratiske Union – af maoistisk oprindelse.

 

Forslag C fik valgt 8 delegerede (2,3 procent af alle) og fik tilslutning fra 17 efter debatten. Fire medlemmer bag forslaget blev valgt til Hovedbestyrelsen, som består af 80 medlemmer.

 

Forslag N – “For en fredelig revolution” – kritiserede ledelsen af BE for ikke at have brudt med PS-regeringen i 2017, da det stod klart, at premierminister António Costa misligeholdt aftalen fra 2015, der gav ham parlamentarisk grundlag for at danne regering. Forslag N havde fem delegerede (1,4 procent), fik opbakning fra syv og fik valgt fire tilhængere til Hovedbestyrelsen.

 

Forslag Q – “Bryd kæderne, kæmp for socialismen” – afviste det, som João Patrocínio kaldte “det absolutte fokus på parlamentarisk arbejde.”BE var i stadig mindre grad en parti-bevægelse og i stigende grad “et parti som alle andre”.

 

Den eneste løsning var at “afskaffe super-centraliseringen og institutionaliseringen” ved at begrænse de ansattes mandater, indføre interne urafstemninger om centrale spørgsmål, udgive en permanent intern diskussionsbulletin og indføre en obligatorisk rotationsordning for partiets fuldtidsansatte.

To af Forslag Q’s ni delegerede (1,5 procent) droppede ud i landsmødets sidste afgørende afstemning, og man fik ingen repræsentation i Hovedbestyrelsen. Med støtte fra Forslag C og N fik man dog en repræsentant valgt til BE’s 7 personers kontrolkommission.

 

Hoveddebatten

Den vigtigste uenighed stod mellem forslag A og forslag E. Forslag E – ”Stå op mod fattiggørelsen – drej til venstre” – var et resultat af Samlingsplatformen, som blev dannet på et møde i december 2019 af BE-medlemmer med forskellige holdninger, men som ønskede at “bidrage til en gentænkning af BE og dets placering og engagement i samfundet”.

 

Forslag E var enig i forslag N’s kritik af BE-ledelsens “drejning” efter 2017, som angiveligt var et tilsagn om regerings-stabilitet, som kun PS kunne udnytte. BE blev således, som et radikalt alternativt projekt, “kompromitteret”.

 

BE’s præsidentkampagne, trods Matias’ engagement og styrken i hendes plat, “adskilte sig ikke klart og dybt gående fra de andre kandidater, og blev viklet ind i en tilgang, som fortsat insisterede på aftaler med PS.”

 

Forslag E delte også de andre mindretals synspunkt om, at BE’s interne liv blev låst fast af den dominerende alliance mellem de oprindelige tendenser bag grundlæggelsen af partiet.

 

Forslaget opfordrede BE til at antage et økosocialistisk perspektiv og konsekvent at præsentere sig som økosocialistisk:

 

“Vi foreslår en alternativ model, som ændrer ejerskabsformer, produktionsrelationer og produktivkræfter, med respekt for folks værdighed, og som bygger på et bedre liv og ikke på forbrugerisme, [og] en retfærdigt energimæssigt og landbrugsøkologisk overgangsproces, med en radikal nedjustering af CO2 i økonomien.”

 

Deres andre hovedpunkter handlede om behovet for en nødplan til at tackle de sociale og økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen, at omstrukturere Portugals gæld, en omfattende social boligplan og en omstrukturering af alle disse projekter ud fra regionale hensyn som et redskab til at genskabe arbejdspladser og liv i det indre af landet, som bliver mere og mere forladt.

 

Forslag E fik valgt 66 delegerede (19,2 procent) til landsmødet, havde opbakning fra 64 efter debatten og fik valgt 17 tilhængere til Hovedbestyrelsen og et medlem til Kontrolkommissionen.

 

Flertalslinjen

De vigtigste fortalere for Forslag A (“Ud af krisen, til kamp mod ulighed”) var de mest kendte af BE’ s ledere, som stort set undgik en polemik med de andre fire tendenser og i stedet fokuserede mest på opgaverne for BE i forhold til Antonio Costas regering og fremgangen for den yderste højrefløj.

Dog tog Pedro Filipe Soares, som præsenterede Forslag A og er formand for BE’s parlamentsgruppe, spørgsmålet op, om BE’s brud med PS var permanent, sådan som det tilsyneladende blev påskønnet af Forslag E.

 

Han sagde: “Har BE nogensinde stemt venstrefløjen ned? Nej, det her er venstrefløjen, som aldrig stemmer venstrefløjen ned [og derfor] vil en venstreorienteret finanslov få opbakning fra BE.” Det var ikke sandsynligt, mente han, at PS ville fremlægge en sådan finanslov for 2022, fordi de ville ”underlægge sig europæiske interesser” og efterlade arbejderne på perronen”.

 

I sin opsamling for Forslag A sagde MP Jorge Costa, at landsmødet havde haft ”en reel debat, hvor vi kom rundt om vores udfordringer”. Hvis vi, under pandemien, ”aldrig har været så meget i dialog med folk i kamp, så har vi nu brug for at omsætte denne indflydelse meget mere til muskler, der kan opbygge en social modstand.”

 

Med reference til Forslag C tilføjede Costa: “Vi opbygger ikke et tempel til heltene i kampen for socialismen, men en politisk kraft, der kan forsvare folk mod kapitalismes grådige udplyndring.!

 

Den opgave må starte med afskaffelsen af Portugals arbejdsmarkedslov, så den økonomiske genopretning ikke sker med udgangspunkt i en super-udbytning af arbejderne.

 

Forslag A fik valgt 233 (67,9 procent) delegerede til landsmødet, havde opbakning fra 210 i den afsluttende afstemning og har nu 54 medlemmer af Hovedbestyrelsen og fem medlemmer af Kontrolkommissionen. Flertallet mistede således omkring 20 procents opbakning i forhold til det sidste landsmøde.

 

I sin afslutningstale slog den genvalgte nationale koordinator Catarina Martins fast, at BE er klar til en resolut kamp mod den yderste højrefløj og til at bakke op om den række af kampe, der vil bryde ud, når pandemien letter.

 

3. juni 2021

 

Dick Nichols er Europa-korrespondent for den australske ugeavis Green Left og bosat i Barcelona.

 

Oversat fra Green Left af Åge Skovrind

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com