Angst, ADHD, autisme, depression… Antallet af borgere, ikke mindst børn og unge, som får en psykiatrisk diagnose stiger voldsomt, og udviklingen diskuteres ivrigt i den offentlige debat.

af Socialistisk Information

Fredag d. 16. juli kl. 14:00 – 16:00
Workshop ved Jesper Carlsen

 

Se Program for hele seminaret 15-19. juli.

Tilmelding: https://bit.ly/3f9vTV8

Læs omtale af andre workshops

 

Diagnosesystemer, psykiatrien og medicinalindustrien kritiseres ofte over én kam som værende bl.a. pseudovidenskabelig, ensrettende og primært drevet af profitinteresser. I stedet for at udvikle de psykiatriske diagnosesystemer og viften af behandlings- og støttemuligheder, bør man arbejde på at udvikle et samfund, som ikke gør folk syge. Ikke mindst dele af venstrefløjen har siden 1960’erne udfoldet dette psykiatrikritiske standpunkt, som har fået fornyet styrke igennem de sidste godt 10 år med bl.a. Peter Göetsche og Svend Brinkmann, som banemænd.

 

Men er denne grundlæggende og generelle kritik af psykiatrien virkelig progressiv og i arbejderklassens interesse? Hvad betyder mistænkeliggørelsen for de mennesker, som opsøger hjælp, fordi de mistrives eller er stærkt hæmmede i deres daglige livsførelse af psykiske udfordringer?

 

I denne workshop vil Jesper Carlsen eksemplificere og slå et slag for anerkendelse af videnskabeligt funderede forskningsresultater inden for psykiatrien: Han vil desuden give et indblik i, hvordan fagligt velfunderede diagnoser kan bruges i arbejdet for at fremme livskvalitet og -muligheder for borgere – ikke mindst de, som ikke har mulighed for at kompensere privat for funktionsnedsættelser, der bl.a. begrænser deres deltagelse i det almindelige uddannelses- og arbejdsliv.

 

Jesper vil lægge op til en diskussion af, hvordan venstrefløjen og andre, som opfatter sig som progressive, kan være med til at fremme en vidensbaseret og klassebevidst holdning til psykiatrien.

 

Jesper Carlsen er psykolog og konsulent inden for autisme- og ADHD, bl.a. i Allerød Jobcenter. Hans fokus vil være på viden om og erfaringer fra arbejdet med udsatte borgere med autisme og ADHD, og hvordan psykiatrikritikken kan have en uvidenskabelig, individualiserende og social slagside.

…………………………………………………………………………………………………………

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com