Den 17. august afgjorde Københavns Byret, at arbejdet på Lærkesletten skal indstilles, indtil Fogedretten kan færdigbehandle sagen. Bygherren Fælledby anser det stadig som bump på vejen.

af Leif Mikkelsen

Planklagenævnet afgjorde 7. juli, at Danmark Naturfredningsforening-København og Amager Fælleds Venners klage over byggeaktiviteterne skulle have opsættende virkning, fordi der var tale om et brud på naturbeskyttelsen af stor vandsalamander. Klagenævnet skrev:

 

”Planklagenævnet har derfor besluttet at tillægge klagerne opsættende virkning. Afgørelsen betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke må benyttes, mens klagesagen verserer”.

 

Til trods for denne klokkeklare afgørelse har Københavns Kommune ikke overholdt sin myndighedsforpligtigelse og tilset, at arbejdet blev stoppet. Hverken embedsmænd eller udvalg eller borgmestre har evnet eller ønsket at sikre nævnets afgørelse overholdt.

 

For ligesom at understrege det groteske i situationen hyrede Teknik- og Miljøforvaltningen By&Havns advokatfirma Horten til at vurdere konsekvenserne af afgørelsen. By&Havn ejer 50 procent af bygherren Fælledby. Hortens rådgivning kan næppe komme bag på nogen – fortsæt byggeforberedelserne!

 

Derfor er sagen så at sige blevet privatiseret og endt på bordet hos klagerne selv, som har måttet ty til en fogedsag mod Fælledby.

 

Derfor har amagerkanere og beboere i Sydhavnen og Valby kunnet høre en dunkende lyd. Det er byggefirmaets Tschernings store jordkomprimeringsmaskine, der lader et tungt lod ramme jorden fra stor højde på Lærkesletten. Det må stå klart for enhver, der er ved sine sansers brug, at en sådan aktivitet vil være indgribende i forhold til et sårbart dyreliv, der er omfattet af såvel national som international naturbeskyttelse. Ikke desto mindre nåede dette klare signal ikke Københavns Rådhus.

 

Byrettens dom

Den 17. august gav Københavns Byret Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner ret i deres søgsmål og påbød standsning af arbejdet på Lærkesletten, indtil Fogedretten kan færdigbehandle sagen.

 

Afgørelsens konklusion er følgende:

 

”Amager Fælleds Venner har sandsynliggjort, at de aktiviteter, som Fælledby P/S aktuelt udøver på byggeområdet Vejlands Kvarter, strider mod den opsættende virkning, som nævnene har besluttet at tillægge i de verserende klager”.

 

Fogedforbuddet var dog betinget af, at foreningen Amager Fælleds Venner stiller sikkerhed på 2 millioner for at dække bygherrens tab, hvis Amager Fælleds Venner klage ikke skulle blive taget til følge ved en egentlig retssag.

 

Efter afgørelsen udtalte såvel Amager Fælleds advokat Johan Løje som direktøren for Fælledby Erling Thygesen, at det var et nybrud af dimensioner, at en NGO har fået nedlagt fogedforbud mod en bygherre for at overtræde planlovgivningen.

 

13.000 sendte penge

Kravet om at stille med 2 millioner vakte i sagen natur bekymring hos aktivisterne i Amager Fælleds Venner.

 

Byrettens afgørelse blev læst op den 17. august kl. 13, og den 18. august kl. 18.56 passerede den igangsatte Mobil Pay indsamling de 2 millioner. Dette skete ikke i kraft af gode forbindelser og rige venner, men i kraft af, at københavnere og sympatisører fra hele landet med et elegant swipe sendte penge. 13.000 borgere nåede at bidrage. Det største beløb var på 4.500 kr. Dette er en enestående præstation og et bevis på, at Amager Fælledsagen har bred folkelig opbakning. Billedet af en lille indædt frøelskende flok, der fører kampen, må nu en gang for alle være manet i jorden. Fælledby har straks indstillet nedrivningen af byggeforberedelserne.

 

Efter dette forløb er der ingen grund til at sove roligt om natten. Både Fælledby, som er ejet af Pension Danmark, By&Havn og flertallet i Borgerrepræsentationen vil fortsat søge efter smuthuller for at fortsætte byggeaktiviteterne. Alene direktøren for Fælledby, Erling Thygesens, udtalelse efter byrettens afgørelse, at han betragtede den som et bump på vejen, fortæller os, at kynismen hos bygherren og ejerkredsen fortsat er det mest fremherskende træk.

 

Kommunalvalget

Valget til Borgerepræsentationen nærmer sig og dermed også spørgsmålet om, hvilke kandidater, der fortjener vores stemmer. Dette er bestemt en vigtig debat. Hvis vi imidlertid kigger på forløbet op til og efter sidste kommunalvalg, var der et såkaldt grønt flertal, der satte byggeriet på Strandengen (nabogrunden til Lærkesletten) i bero. Ikke desto mindre besluttede et flertal i Københavns Borgerrepræsentation den 4. februar et kulsort kinderæg, der indeholdt byggeriet på Lærkesletten og Fiskerihavnen, anlæggelsen af Lynetteholm og anlæggelsen af en tunnel mellem Østerbro, Lynetteholm og Amager.

 

Den energi og engagement, vi har set de seneste uger, er nøglen til at sætte en ny dagsorden.

 

Dette betyder for mig at se, at fortsættelsen af det gode brede og tværpolitiske arbejde som bevægelser som Amager Fælleds Venner, Stop Lynetteholm og Fiskerihavnens Venner udfører, er helt afgørende for at sætte en anden dagsorden før, under og efter det kommende kommunalvalg.

 

Det er stadig i Københavns Kommunens hænder at gøre det retslige forløb overflødigt ved at meddele Fælledby, at de skal overholde påbuddet om at stoppe aktiviteterne, indtil Planklagenævnet endelig har behandlet klagerne i begyndelsen af det nye år.

 

Det juridiske spor fortsætter imidlertid også bl.a. med forberedelse af en sag gennem EU på grund af manglende beskyttelse af beskyttede arters leve- og yngleområder.

 

Det mobiliserende arbejde på gader og stræder fortsætter med demonstrationer, aktioner og gadeaktiviteter. Amager Fælleds Venner, Fiskerihavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening kører stadig underskriftindsamling for en folkeafstemning om byggerierne på Stejlepladsen (Sydhavnen) og Lærkesletten (Amager Fælled). Der er nu indsamler godt 30.000 støtter. Du kan også være med her.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com