Over hele verden er tusinder af unge spontant gået i gang med at gøre noget for klimaet. Over 12.000 gik i strejke og demonstrerede 17. januar i Bruxelles som svar på den indtrængende appel, som blev fremsat af den 15-årige svenske skoleelev Greta Thunberg.

af Daniel Tanuro

’Hvad mening er der med at gå i skole, hvis vores verden bliver ødelagt i morgen’, spurgte disse unge mennesker. Det er bare sund fornuft! De unge mennesker overdriver ikke. Situationen er virkelig yderst alvorlig. Den globale gennemsnitstemperatur er kun blevet forøget med én grad siden 1800, og følgerne heraf er allerede stærkt foruroligende: hedebølger, flere tilfælde af kraftig, langvarig tørke, smeltende gletsjere og indlandsis, flere voldsomme cycloner, enorme skovbrande..

 

Ved to graders temperaturstigning vil følgerne være katastrofale. Fra det punkt risikerer vi at blive udsat for en sneboldeffekt af global opvarmning. Jorden vil blive en ’udtørrende planet’, temperaturen vil stige meget hurtigt ved 4 grader. Meget store landområder bliver ubeboelige, hundreder af millioner bliver klimaflygtninge, biodiversiteten kollapser, og vandstanden i havene vil stige 3-4 meter. Så er der ikke længere tale om en ’almindelig’ katastrofe, men om et verdensomspændende sammenbrud af alle kendte tilstande og forhold!

 

Den uundgåelige konklusion er, at alt må gøres, for at 1,5 graders-tærskelen for global opvarmning, som blev besluttet på COP21 i Paris, ikke overskrides. Men det er ikke det, som regeringer gør. Ud fra deres ’klimaplaner’ forudser eksperter en opvarmning på 2,7-3,7 grader.. som det allermindste, fordi flere og flere ledende politikere falder for fristelsen til at benægte realiteterne, som f.eks. Donald Trump og den brasilianske fascist Bolsonaro!

 

Den belgiske regering er en af de mest hykleriske i Europa: den 2. december 2018 lykønskede den 75.000 klimademonstranter, dagen efter afviste den støtte til to europæiske klimadirektiver! De skulle skamme sig, de løgnhalse! Men folket har fået nok af falske løfter og virkningsløs symbolpolitik: der var endnu flere demonstranter i Bruxelles den 27. januar.

 

Kapitalen tilintetgør vores liv og vores planet

Videnskabsfolk har ringet med alarmklokkerne i mere end 25 år. Hvorfor bliver CO2-udledningen ved med at stige? Hvorfor gør regeringer (næsten) ingenting? Fordi de er i kapitalismens tjeneste, fordi kapitalismens eneste formål er profit, fordi profit kræver vækst, og fordi denne vækst er  historisk baseret fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas).

 

Vedvarende energi? Den er fremstillet for profit, ikke for bæredygtighed. Hvis vi producerede mindre og delte mere, ville det være nok til at opfylde menneskehedens virkelige behov. Men de multinationale nægter at give slip på deres fossile energikilder og materiel, banker nægter at give slip på deres kapital, der er investeret i disse ressourcer og materiel, og dem, dem, der er ved magten i alle sektorer tænker kun på èn ting: at udbytte stadig mere arbejdskraft og naturressourcer for at producere endnu mere og skabe endnu mere profit end deres konkurrenter..

 

Vi får at vide, at vækst er forudsætningen for alting: vores jobs, vores løn, vores sociale sikkerhedsnet, vores offentlige ydelser, vores levestandard. Vores liv liv afhænger åbenbart af udbytningen af os og af naturen. I virkeligheden ødelægger dette produktivitetsfikserede system både vores liv og naturen.

 

Vi står nu ved afgrundens rand. Vi er nu tæt på det totale sammenbrud. Hvis vi skal have en fifty-fifty chance for ikke at overskride 1,5 graders global opvarmning, så må de globale CO”-nettoudledninger mindskes med 58% mellem 2020 og 2030. De må derefter reduceres til 0 inden 2050, og det vil så efter dette tidspunkt være nødvendigt at sikre, at Jorden optager mere CO2, end der bliver udledt.

 

Det vil ellers blive nødvendigt at affinde sig med en planet, der er blevet uegnet til, at man opretholde livet særligt længe, eller at anvende teknologier, der kan fjerne CO2 fra atmosfæren (’negative udledningsteknologier’) eller at sende en del af solindstrålingen tilbage til rummet (’geoingeniørarbejde’). Advarsel: der er ingen garanti for, at disse troldmandens – lærling-teknologier virker. De må opleves direkte i et legemsstørelsesformat, på Jorden og blandt de levende organismer, der bebor den.

 

Når man bliver stillet over for en dødelig fare af denne karakter, så så bliver selvopholdelsesdriften tusind gange mere berettiget. Skoleeleverne har derfor retten tusind gange på deres side, når de strejker. Lad os ikke stå og kigge på uden at gøre noget. Lad os støtte dem af al magt over for angrebene fra pro-Trump-højrefløjen og forsøge på vinde sindene og viljerne tilbage, lige meget, hvor de kommer fra. Og lad os følge ders eksempel!

 

Sociale og økologiske temaer: samme kamp!

De mest udsatte ofre for global opvarmning er dem, der konstant bliver angrebet af regeringer og arbejdsgivere: arbejdere, bønder, børn, kvinder, pensionister, de syge.. og migranter!

 

De rige bilder sig selv ind, at de altid vil klare den, selv om det vil være ensbetydende med at leve på kunstige øer, forbeholdt milliardærer. For at redde deres privilegier og tilintetgøre vores sociale og demokratiske landvindinger, bliver de i stadig højere grad tiltrukket af den yderste højrefløj, der er racistisk, sexistisk og og benægtere af klimaforandringer. Det er derfor klart, at sociale og økologiske temaer er to sider af den samme livsvigtige demokratiske kamp.

 

Det er en kamp, der lige er begyndt. Det er der, alle kræfter skal samles. Fra gule veste til de unge, det er på høje tid at knytte krav og kampe sammen. Vores børn er i gaderne i dag, og de strejker for at forsvare deres egne og deres børns ret til at eksistere på denne jord. Hvad med os voksne? Hvad gør vi? Vi må stå skulder ved skulder med dem! Det er vores pligt og vores ansvar.

 

Vi skal selvfølgelig mobilisere. Lad os gå med i strejkerne. Ikke en strejke i sutsko: en aktiv strejke. Lad os diskutere alle uretfærdighederne grundigt igennem, alle ødelæggelserne, og alle de midler, der kan tages i anvendelse for at gøre en ende på den nuværende uorden, både socialt og økologisk.

 

For en økosocialistisk nødplan

Er det stadig muligt at undgå klimakatastrofen? Den indsats, der bliver brug for, er af et enormt omfang. Den kan kun lykkes ved at forbinde det sociale og det økologiske på en demokratisk og retfærdig måde. En økosocialistisk omvæltning er altafgørende. Det kræver en nødplan. Her er et 10-punkts-forslag:

 

1. Stop al unødvendig og farlig produktion (våben, først og fremmest!) og unødvendig transport af varer, kæmp imod indbygget forældelse.

 

2. Opret offentlige selskaber til at isolere og renovere alle bygninger (uden ekstra omkostninger for beboerne)

 

3. Investér massivt i offentlig transport, begræns brug af egen bil. Rationalisér luftfarten.

 

4. Lad al fossilt brændstof blive i jorden. Ekspropriér og socialisér energi- og finanssektorer med henblik på at organisere en hurtig overgang til en økonomi, der er 100% baseret på vedvarende energi (uden kernekraft!)

5. Omfordel rigdommen, skab lighed med hensyn til skat og indfør progressiv beskatning af internationalt skabte indtægter. Refinansiér den offentlige sektor, uddannelser og omsorgssektoren.

 

6. Respektér klimaretfærdigheden. Overfør teknologier og finansielle ressourcer, der er nødvendige for en bæredygtig udvikling for alle, til landene i Syd.

7. Gør op med det indusrielle landbrug. Støt økologisk landbrug, der gør, hvad der skal til, for at holde så meget CO2 som muligt i jorden.

 

8. Del det nødvendige arbejde mellem alle, uden løntab. Omskol arbejdere i de sektorer, der bliver afviklet (med samme løn og sociale goder) til andre jobs.

 

9. Hold følgende uden for markedsøkonomien: fri uddannelse, transport, sundhedspleje. Gratis forbrug af vand og elektricitet i overensstemmelse med basale behov, stejlt stigende priser for forbrug over dette niveau.

 

10. Sørg for at udvikle en kultur præget af omsorg, gennemsigtighed og ansvarlighed. Styrk og socialisér for mennesker og økosystemer. Indfør stemmeret til alle. Anerkend borgerrettigheder og folkelig kontrol og initiativer, herunder ret til at tilbagekalde valgte repræsentanter.

 

Utopisk? Mellem 1940  og 1944 iværksatte USA’s regering en nødplan. Den militære produktion blev forøget fra 4 til 40 % af BNP, og der blev indført alle former for restriktioner. Hvad der blev gjort for at besejre nazismen og sikre globalt herredømme for USA’s multinationale selskaber kan også gøres for at redde klimaet med social ret færdighed. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Det er op til os at tvinge det igennem.

 

4. februar 2019

Daniel Tanuro er belgisk agronom og økosocialistisk miljøforkæmper. Han skriver for ’La Gauche’, (udgivet af Antikapitalistisk Venstre, den belgiske sektion af Fjerde Internationale). Han er bl.a. medforfatter til bogen Økosocialisme – fra systemkritik til alternativ (Solidaritet, 2015).

 

Oversat fra International Viewpoint af Niels Overgaard Hansen

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com