Den skat, som PASOK-regeringen fik presset gennem parlamentet, med den berygtede "særskat på ejendomme" udgør topmålet af regeringens skattefelttog og dens sociale barbari på bekostning af arbejderne og de brede de af befolkningen, der allerede lever på kanten af afgrunden.

af Antarsaya

Selv før dette var der en enorm vrede over indførelsen af "særskatterne" og den "specielle erhvervsskat", der blev udskrevet i spareprogrammet i juni. Det er anslået, at den totale byrde for en gennemsnitlig familie vil være et pænt stykke over 7500 kroner – og det i en periode, hvor lønninger og pensioner er blevet skåret brutalt ned, arbejdsløsheden stiger voldsomt, og hundredtusinder af fyringer er på vej i den  offentlige sektor ved, at jobs ikke bliver genbesat.

Regeringens skamløshed overskrider alle grænser, og endnu engang er det flertallet i samfundet, der bliver ofre. Samtidig med at regeringen begynder at tale med ejerne af skibsrederierne, og spørger dem, hvordan de kunne "bidrage til de nationale anstrengelser" (!), sænker de virksomhedsskatterne til 20 procent, fortsætter de ubegrænsede fritagelser og skattelettelser for kapitalen i "vækstens" navn, giver 110 milliarder euro til bankerne, sælger ud af den akkumulerede offentlige rigdom for en ret linser, og nådesløst ruinerer de arbejdsløse og pensionisterne, arbejderne, de selvstændige og småbønderne. To år efter indførelsen af memoranda-politikken, henviser regeringen til "tomme pengekasser" i jagten på at indsamle skatter. På den måde viser dens egen politik sig at have spillet fuldstændig fallit. Den står overfor det totale sammenbrud!

Vi opfordrer arbejderne og hele den græske befolkning til – støttet af massebevægelserne – at deltage i en bred ulydighedskampagne mod de tidligere og den nye ekstraskat. Ikke nogen, ingen arbejder, ingen arbejdsløs, ingen selvstændig skal betale det "specielle bidrag" eller  den "specielle skat". Derudover er ekstraskatter med tilbagevirkende kraft på indkomster, der allerede er skattebelagte, imod forfatningen, og en hån mod enhver forestilling om skattemæssig retfærdighed.

Denne kamp er ikke en individuel kamp, men en fælles kamp, som skal organiseres. Det er en del af folkets generelle kamp for at vælte den elendige PASOK-regering og dens samarbejdspartnere: det højreorienterede Nyt Demokrati og det yderste højre LAOS – trojkaen. Det mellemfristede program (vedtaget i juni 2011, som betingelse for at få lån fra EU, red) og kapitalens politik, der søger at afskaffe alle arbejdende menneskers rettigheder og vælte konsekvenserne af den kapitalistsike krise over på masserne, må fjernes. Vi kan gøre det. Muligheden så vi i de massive og vrede demonstrationer under den internationale messe i Thessaloniki i september 2010. Betingelsen for yderlige optrapning er ved at tage form. Det bliver langt stærkere end de seneste oprørsstrejker og mobiliseringerne under besættelsen af de offentlige pladser i juni.

Vi opfordrer alle fagforeninger, videnskabelige organisationer og professionelle sammeslutninger, studenter ved de besatte universiteter, bevægelsen for civil ulydighed til at bekendtgøre at "VI VIL IKKE BETALE!"  De offentlige forsamlinger i byer og bydele skal afvise den nye skat(?) gennem kollektive beslutninger, der skal føre til fortsatte mobiliseringer. De skal aktivt støtte deres medlemmer, når de afviser at betale.
For udviklingen af en bred kampagne med strejker og bevægelser, der har til hensigt at fælde regeringen, sammen med alle de andre slagtere: EU, IMF og deres lakajer! ANTARSYA vil deltage i denne kamp, med alle de kræfter vi har!

ANTARSYA – Antikapitalistiske Venstrealiance for Omvæltning, 15. september 2011.

ANTARSYA er en alliance på den antikapitalistiske revolutionære venstrefløj i Grækenland. Den omfatter OKDE-Spartakos, den græske sektion af 4.Internationale, og SEK, Socialistisk Arbejderparti, som er medlem af den Internationale Socialistiske Tendens (IS-tendensen).
Oversat fra engelsk af Martin Mørch

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com