Kommuner og regioner gennemfører år efter år besparelser i børnehaver og skoler, på sygehuse, i ældreplejen og desværre mange andre steder. Ikke fordi lokalpolitikerne nødvendigvis ønsker det. Men fordi regeringen ikke vil afsætte de nødvendige midler.

af Enhedslisten Kommunale Konference

Regeringen vil ikke afsætte de nødvendige midler, selvom der kommer flere ældre borgere og flere børn, og selvom at udgifterne til det specialiserede socialområde stiger voldsomt – både fordi området er båret af private tilbud, men også pga. den stigende mistrivsel, vi ser blandt børn og unge.

 

Samtidigt med disse udfordringer er behovet for at reducere klimaudledninger og handle på konsekvenserne af klimaforandringerne, behovet for naturgenopretning og miljøforbedringer uomtvisteligt. Men den stramme økonomi betyder, at også disse væsentlige prioriteringer alt for ofte bliver henlagt til bedre tider.

 

Regeringen har i sit grundlag lovet forbedringer af den borgernære velfærd og at ville styrke den grønne omstilling, men den løber fra sine løfter, når økonomien ikke følger med, og i stedet sender pengene til samfundets bedst stillede via skattelettelser. Og ledelsen i Kommunernes Landsforening virker også ofte mere optaget af at afstemme det kommunale bagland og borgernes forventninger end egentligt i at tilkæmpe sig et tilfredsstillende resultat ved de årlige økonomiforhandlinger.

 

Den offentlige sektor har i alt for lang tid sakket bagud i forhold til den private sektor.
Fra 2009 og frem til 2022 er det private forbrug løbet fra det offentlige forbrug med 50 mia. kr., og privatiseringen vokser mange steder frem som et alternativt til en offentlig sektor, der som led i et politisk projekt om nulvækst i den offentlige sektor står i stampe.

 

Men en privatisering af velfærdsopgaverne vil efterlade store dele af befolkningen på perronen, og uligheden vil kun vokse sig endnu større. Vi er nødt til at sige stop nu, mens stumperne stadig står til at redde. Regeringen er ikke sene til at udråbe Danmarks økonomi som bundsolid. Derfor insisterer vi I Enhedslisten også på, at der er råd til velfærd for alle. Der er råd til at stoppe den voksende ulighed. Og den skal stoppe nu! Vi opfordrer alle borgere, alle medarbejdere og medudvalg, alle faglige klubber og organisationer, foreninger og forbund, alle interesseorganisationer og kommunalt og regionalt valgte til at sige fra. Sige stop og kræve: ”Velfærd for alle!”

 

Udtalelsen blev vedtaget på Enhedslisten Kommunale Konference i Middelfart den 28. januar 2024

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com