”Eufemisme” er et fint ord for ”forskønnende omskrivning”. Og lige netop dette ord beskriver allerbedst statsministerens nytårstale i søndags. Det er næsten tragikomisk at sammenligne talens smukke floskler med den virkelighed, det blå regeringsgrundlag lægger op til.

af SAPs Forretningsudvalg

Meget af regeringsgrundlaget blev pakket ind i så meget lyserødt cellofan, at man knapt kunne få øje på det. Men lige netop Store Bededags-tyveriet blev fastholdt i klartekst. Lad os arbejde på, at denne dumstædighed bliver den blå regerings hurtige endeligt!

 

SVM-regeringens socialpolitik beskrev Mette Frederiksen i nytårstalen med denne flotte eufemisme: ”For de mest udstødte og udsatte mennesker skal værdighed nu være det vigtigste.” Javel så.

 

En del af regeringsgrundlaget er, at Socialdemokraterne løber fra en aftale indgået i juni om sociale ydelser, der skulle reformere kontanthjælpssystemet og hjælpe flere børn ud af fattigdom – i første omgang med et midlertidigt børnetillæg. Hele aftalen aflyses. Til gengæld vil der blive givet lidt flere penge til institutioner og organisationer, der uddeler forskellige former for hjælp til værdigt trængende. Altså: Almisser i stedet for rettigheder. Øh, værdighed…?

 

En anden del af regeringens, mere indirekte, ”socialpolitik” er, at den skattelettelse, der angiveligt skal hjælpe især de mindste indtægter igennem inflationen, er et øget beskæftigelsesfradrag. Hvilket betyder, at de allermindste indkomster, der typisk er overførselsindkomster, får en lang næse i stedet for mad sidst på måneden. Hvor meget værdighed kommer der mon ud af det?

 

Eufemismer i kø

De klimapolitiske eufemismer får også hele armen: ”I den nye regeringsperiode sætter vi ambitionerne endnu højere.” Hm.

 

I valgkampen kom det frem, at hockeystavs-metoden (= ”vi klarer nok det hele i sidste øjeblik”) har betydet, at vi allerede har brugt så meget af den danske andel af verdens resterende CO2-udledning (hvis katastroferne skal begrænses), at 70%-målet i 2030 skal ændres til et 80%-mål, hvis ambitionerne skal fastholdes. Og Mette Frederiksen lod som om hun lyttede. Men SVM-regeringens mål i 2030 er stadig de 70%, så reelt er ambitionerne sænket.

 

De ”endnu højere ambitioner” er forlagt til 2045 og 2050 – og det er der er jo dejligt længe til, når man bruger hockeystavs-metoden…

 

Derfor er det en virkelig topklasse eufemisme, der næsten kunne være ironi, når Mette Frederiksen tilføjer: ”Grøn omstilling handler ikke kun om at sætte mål. Men om at komme i mål.” Det må være derfor, SVM-regeringen for eksempel straks har lovet at droppe togfonden og prioritere motorvejsbyggerier? Og at der skal pumpes mere gas op af Nordsøen?

 

Man kan blive ved. De pragtfulde eufemismer står nærmest i kø:

 

Mens SVM i virkelighedens verden allerede har aflyst løfterne om at forbyde pesticider for at sikre grundvandet, lover nytårs-eufemismerne at ”vores børnebørn også kan høre lærkens sang og se sommerfuglen flakse over engen”!

 

Eller hvad med denne her: At SVM vil skære halvdelen af landets kandidatuddannelser ned fra to til et år, omskrives i nytårseufemismen til ”Mere fokus på indhold – frem for længde”!

 

Og så har Mette Frederiksen været i kirke og synge salmer for at kunne lave denne smukke omskrivning af USA/NATO-kravet om at bruge endnu flere milliarder på vanvids-oprustning: ”Ingemanns budskab om fred har sjældent været mere påtrængende.” Hun valgte også at citere direkte fra salmen – ikke bare linjen ”Fred over jorden!”, men også de to følgende: ”Menneske, fryd dig,/os er en herlig frelser fød!”. Man kan jo næsten ikke undgå at få den tanke, at hun også har tænkt de sidste to linjer som en eufemisme for noget – eller nogen! – der har noget med regeringen at gøre…

 

OK23 kan vælte regeringen

Et af de få steder, Mette Frederiksen fremlægger regeringens planer konkret, er dog fastholdelsen af forslaget om at afskaffe en helligdag, selv om hun godt ”fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle”. Det er selvfølgelig en slags eufemisme, at indtægterne herfra netop går til forsvaret – ikke f.eks. til de lavere arveafgifter for de rige! – men lad det nu ligge.

 

Med denne dumstædige fastholden kaster regeringen en krudttønde på en overenskomstforhandling, der i forvejen styrer mod konflikt (se sidste uges kommentar). Og hun gør regeringen til aktiv part i denne, allerede før vi er nået til en fase, hvor de efterhånden rutinemæssige regeringsindgreb er på tale.

 

Når OK23 kulminerer, er der forhåbentlig allerede mobiliseret på kryds og tværs mod den blå regerings katastrofale planer på en lang række områder. Forhåbentlig er der i løbet af foråret allerede gang i massive protester fra bl.a. klima- og miljøbevægelser, studerende mod forringelser og SU-beskæring, flygtningevenner mod Rwanda-planer, lejerbevægelser og antiracister mod bl.a. ghettolove, offentligt ansatte i udsultede kommuner og regioner, nedskærings- og Arne-minus-ramte ældre og andre fattiggjorte uden for arbejdsmarkedet.

 

Forhåbentlig er der blandt fagbevægelsens medlemmer grobund for at mobilisere til indædt kamp både imod inflationens grænseløse underminering af reallønnen og regeringens krav om mindre ferie. Og forhåbentlig er der vilje og styrke blandt socialister og andre progressive til at organisere fra neden. Enhedslisten bør se det som sin kerneopgave at bidrage maksimalt til dette. Mange af de faglige ledelser er domineret af (ofte socialdemokratiske) fagbureaukrater, der har deres egen karriere som første prioritet. De føler taburetterne vakle, hvis medlemmerne bliver alt for aktive og radikale, og de vil bestemt ikke frivilligt stille sig i spidsen for en strejkebevægelse, der truer regeringen. Så det er helt afgørende, at der er organisering til at føre kampen videre, hvis der er opbakning til det, også selv om de nuværende ledere stritter imod.

 

Det vil være et stort – faktisk uomgængeligt – skridt fremad for alle progressive dagsordner at vælte den blå SVM-regering hurtigst muligt. Hvis de ovennævnte forhåbninger indfries, kan allerede et forsøg på et regeringsindgreb i OK23 blive den situation, der sætter denne mulighed på dagsordenen!

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 4.januar 2023

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com