content-picture.php

SF accepterer 24-årsreglen. Og vil med i forsvarsforlig! Er det muligt, at det parti som mere end noget andet forbindes med nedrustning, pacifisme og modstand mod NATO kan indgå forlig om militærets fremtid?

af Åge Skovrind

Udmeldingen fra SF om at partiet er parat til at indgå i forsvarsforlig er det seneste signal om, at SF er et ansvarligt parti, som er parat til at indgå i en kommende regering. Overraskelserne har øjensynligt ingen grænse. Alligevel kan et samarbejde på netop forsvarsområdet forekomme som noget af det mest usandsynlige.

Udspillet fra SF kom få dage før partiets Hovedbestyrelse diskuterede et oplæg til ”sigtelinjer i en ny forsvarspolitik”.

Folketingsmedlem Pernille Frahm er en af forfatterne til oplægget. Hun siger:
»Vi prøver at få indflydelse på forsvarsforliget. Vi siger, at forsvaret må prioritere udgifterne og ikke bruge flere penge, man må sætte tæring efter næring, og ikke opfatte sig som en særlig institution hævet over alle andre.«
»Forsvarsopgaverne er nogle andre nu, end dengang man frygtede russerne. I dag er der brug for, at forsvaret deltager i internationale og fredsskabende opgaver. «

I oplægget foreslår SF også, at værnepligten afskaffes.
»Det er alligevel helt tilfældigt, hvem der bliver indkaldt, det er kun en lille del af en årgang. Så det demokratiske argument om, at hæren afspejler hele landet, holder ikke,« siger Pernille Frahm.

Tror du det er sandsynligt at I kommer med i forlig på det grundlag?
»Hvis vi ikke gør, er det ikke vores skyld. Men der er folk i centraladministrationen, som hellere vil lave forlig med Kim Jung-il end med SF.«

Er der ikke netop lagt op til at bruge flere penge til materiel og flere kampfly?
»Det er der nok, men man får svært ved at argumentere for det, når der skal spares alle andre steder.«

Oplægget og ønsket om at komme med i forsvarsforlig blev godkendt uden større modstand i SF’s Hovedbestyrelse.
»Vi vil gerne sætte fingeraftryk, men vi skal ikke være med uanset hvad,« siger Lisbeth Poulsen, HB-medlem og formand for SF-Aalborg.
»Det er en myte at SF er 100 procent pacifistisk. I nogle situationer må man blande sig og være med for at præge udviklingen i en anden retning,« siger hun.

Uden FN-mandat
Spørgsmålet om medlemskab af NATO og godkendelse af militære aktioner uden FN-mandat var ikke en del af oplægget til Hovedbestyrelsen. Det indgår i en bredere sikkerhedspolitisk partidebat, som blandt andet blev slået an i udtalelser fra Holger K. Nielsen.
»Jeg har det lidt svært med NATO. Det kommer an på, hvad vi kan bruge det til i fremtiden,« siger Lisbeth Poulsen.
»FN skal altid være ind over, men der er et dilemma med Sikkerhedsrådets sammensætning, når stormagterne kan nedlægge veto, når det passer dem. Det er en svær diskussion, « siger Lisbeth Poulsen.

HB-medlem Trine Pertou Mach deltog ikke i mødet, men er bekymret ud fra hvad hun har læst i medierne:
»Jeg er ikke enig i at gå i krig uden FN-mandat. Det er for mig at give slip på alt på alt, hvad venstrefløjen skal stå for,« mener hun.

Enhedslistens forsvarspolitiske ordfører Frank Aaen anklager SF for at dreje til højre i forsvarspolitikken.
»Det er beklageligt, fordi der er brug for en klar opposition til den aggressive militaristiske udenrigspolitik, som har været ført i de seneste år. Krigen i Afghanistan, som SF nu vil opgive sin modstand mod, er et godt eksempel på at militære løsninger sjældent har gode resultater. Det er også beklageligt, at SF har opgivet sin modstand mod det danske NATO-medlemskab. NATO-medlemskabet er jo netop med til at fastholde Danmark på en helt forkert og aggressiv sikkerhedspolitisk kurs – tæt knyttet til USA.«

»Men lad os nu se om SF virkelig går med i forliget. Jeg har svært ved at forestille mig, at SF vil være med til at bruge 40 mia. kr. på nye jagerfly. For de penge kunne alle nedskæringer i kommunerne stoppes, og de lavtlønnede offentligt ansatte kunne få et markant lønløft,« siger Frank Aaen.

Opgiver modstand mod 24 årsreglen
Indtil videre har de nye signaler i forsvarspolitikken ikke skabt samme røre blandt medlemmerne som integrationsaftalen med Socialdemokraterne. Det var her, SF opgav modstanden mod 24-årsreglen.
Aftalen fik flere SF’ere til at smække med døren, men der er ikke tale om en medlemsflugt.
Ifølge pressemedarbejder Claus Perregaard var der i ugen efter indgåelse af aftalen en nettoafgang på 7 medlemmer,

40 meldte sig ud, og 33 ind. 20 af de 40 angav utilfredshed med aftalen som årsag.
Flere af de udmeldte kommer fra det – nu nedlagte – asylpolitiske netværk. Et flertal har meldt sig ud, er det fremgået af pressen. Flertallet dækker over 6-7 af de mest aktive medlemmer.

En af dem er Martin Jespersen:
»På den linje, som ligger i integrationsaftalen, ønsker jeg ikke at SF går frem, man er kommet under en minimumsgrænse for anstændighed. Det er for ringe.«

»Men der er ikke en folkevandring fra SF. Problemet er jo, at Villy Søvndal har succes med det, og så længe der er succes, er det vanskeligt at kritisere. Men hvad hjælper det med et rødt flertal, hvis det er på den politik?
Jeg tror ikke, det bliver et stort problem for SF, før man enten kommer i regering, eller det begynder at gå ned ad bakke.«

Michala Clante Bendixen var også med i det asylpolitiske netværk. For hende handler det ikke kun om udlændingepolitikken:
»Det er også en bredere ting end det med indvandringsudspillet, det handler også om at det hele foregår udemokratisk og topstyret. Jeg tror at mange der har lagt meget energi i SF, vil holde, op når de ikke bliver taget med på råd. Man gider ikke bruge energi, når man ikke bliver hørt.«
»Måske får man flere stemmer, men man vil miste flere aktive medlemmer,« forudser hun.

Kun få til Enhedslisten
Foreløbig er der intet, der tyder på bevægelse af utilfredse SF’ere, som skifter til Enhedslisten. På Enhedslistens landskontor siger man, at der har været et par indmeldelser for nylig fra utilfredse SF’ere.
»Jeg har ikke noget imod Enhedslisten,« siger Martin Jespersen, som tidligere har været medlem af Venstresocialisterne, indtil han i 1988 sluttede sig til SF.

»Men jeg er ikke helt enig med Enhedslisten i forhold til EU. Der lidt for meget nej og ikke så meget om hvad vi skal, men det er ikke kun jeres problem. Man savner et forum for en bredere debat, også for folk der stadig er med i SF. Jeg er mere pragmatisk, men det ender nok med at jeg stemmer på Enhedslisten,« siger han.

Michala Clante Bendixen vil fortsætte med arbejde for flygtningens rettigheder og mod diskriminerende lovgivning, men mere tværpolitisk end før. Et nyt parti står ikke på dagsordenen:
»Jeg har aldrig følt mig hjemme hos Enhedslisten, jeg tror ikke jeg passer ind i deres partikultur,
Og i holdningen til EU er jeg nok mere kritisk tilhænger,« siger hun.

Lokalformand går
Et fremtidigt medlemskab af Enhedslisten er derimod ikke den tidligere SF-formand i Roskilde Per Christensen helt fremmed. Efter 22 års medlemskab meldte han sig ud, efter at SF indgik integrationsaftalen.

»Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Men det begyndte at skride allerede efter valget, i jagten på regeringstaburetterne. Og fortsatte da han man opgav EU-forbeholdene på det retspolitiske og forsvarspolitiske område.
»Jeg kunne ikke længere se mig selv i øjnene. De argumenter, jeg havde brugt til at få folk til at stemme SF, gælder ikke længere. De sælger ud for at få indflydelse.«

Per Christensen ved endnu ikke, hvor hans politiske fremtid ligger.
»Jeg har ikke taget stilling endnu, men hvis jeg vil have indflydelse, så skal det være i et politisk parti, og her er Enhedslisten det eneste alternativ. Lokalt er jeg meget tilfreds med SF’s arbejde, men landspolitisk kan jeg ikke stemme på dem længere,« siger han.

Bevægelse blandt unge
Hos Socialistisk UngdomsFront (SUF) får man mange i øjeblikket nye medlemmer, som tidligere har været aktive Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU).
Daniel Panduro fra SUFs sekretariat nævner specielt Vestsjælland og Varde som områder, hvor ledende SFU’ere er gået til SUF. Begrundelsen er utilfredshed med SF’s højredrejning.
»For nylig lavede vi en undersøgelse, som viste, at 20 procent af vores medlemmer tidligere har været med i SFU,« siger han.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com