content-picture.php

Mere end 1.000 personer deltog i Nyt Antikapitalistisk Parti’s stiftende kongres uden for Paris den 6-8. februar. Det nye parti, der stormer frem både medlemsmæssigt og i meningsmålingerne bliver nu set som en seriøs trussel mod Sarkozy’s højreorienterede regering.

af Bertil Videt

PARIS – ”Rejs jer, fordømte her på jorden”. Stemningen er høj da mere end 1.000 mennesker synger med på originaludgaven af den kendte socialistiske sang, Internationale under enorm mediebevågenhed.

De over 600 delegerede, samt hundredvis af gæster og aktivister, har grund til at være tilfredse, entusiastiske og endda stolte.

Nyt Antikapitalistisk Parti (Nouveau Parti Anticapitaliste – NPA på fransk) har sit udspring i den franske sektion af Fjerde Internationale LCR (Ligue Communiste Revolutionaire – Revolutionære Kommunisters Forbund), som efter 40 års aktivitet officielt blev nedlagt dagen før NPA´s stiftende kongres startede.

Fra LCR´s godt 3000 medlemmer, havde NPA over 9.000 – allerede inden det blev stiftet. Et kig udover forsamlingen viser en mere broget og markant yngre forsamling end de seneste års LCR kongresser. NPA har nu – efter kongressen den 6.-8. februar – rundet de 10.000 medlemmer.

Gang i gaden trods ussel venstrefløj
I franske medier bliver NPA, og specielt partiets karismatiske talsperson, den 34-årige Olivier Besancenot, fremstillet som den vigtigste opposition mod den højreorienterede regering, ledt af Sarkozy, der ofte beskyldes for at koncentrere al magt på egne hænder. Resten af den traditionelle franske venstrefløj er i en ussel fatning.

Det engang så store og altdominerende franske kommunistparti PCF virker nu helt handlingslammet efter at have fået under to procent af stemmerne ved det sidste præsidentvalg i 2007.

Socialistpartiet, som er det franske socialdemokrati, er lammet af interne magtkampe, efter at dets kandidat Segolene Royal klart blev slået af Sarkozy under præsidentvalget.

En gruppe skuffede medlemmer af Socialistpartier, under ledelse af Jean-Luc Mélenchon, har for nyligt stiftede det venstre-socialdemokratiske Venstreparti, Parti de gauche.

På trods af en svækket venstrefløj er der gang i gaderne i Frankrig, og Sarkozy slipper ikke gratis af sted med at gennemføre privatiseringer og nedskæringer.

Både den private og offentlige sektor har været ramt af en række strejker, ligesom universitetsstuderende sammen med universitetsansatte er på gaden og gennemfører besættelser af universiteterne.

Sarkozy’s arrogante og autoritære ledelsesstil og frontale angreb på arbejderbevægelsens sejre fremkalder en stigende vrede i mange dele af samfundet.

Mest populære oppositionspolitiker er antikapitalist
I en situation med en handlingslammet venstrefløj, vrede mod regeringen og generel politikerlede har antikapitalistiske ideer, personificeret ved Besancenot, vundet et unikt gehør.

NPA-talspersonen står nu ifølge franske meningsmålinger som den anden mest populære politiker, kun overgået af Sarkozy – men altså foran alle andre oppositionsfigurer.

Ifølge en meningsmåling i det højreorienterede dagblad Le Figaro vurderer 23 procent af vælgerne Besancenot som den bedste modkandidat til Sarkozy (Socialistpartiets leder Martine Aubry fik kun 13 procent). Flere meningsmålinger har givet Besancenot en ’approval rating’ – dvs. en tilkendegivelse af opbakning i bred forstand, også kaldet popularitetstal – på over 50 procent.

Ingen regeringsambitioner
NPA’s stiftende kongres var præget af entusiasme og diskussionslyst, med møder til sent om aftenen. Der var ikke tid til kongresmiddag, fest eller andet fjas. Hvor LCR i sine seneste år har været præget af spændinger mellem forskellige platforme, forekom debatterne på NPA’s kongres mere oprigtige.

Den store tilstrømning af folk uden partipolitisk erfaring kan ikke siges at have rykket NPA til højre for det nu hedengangne LCR. Der var ingen diskussion om, hvorvidt man skulle kalde sig antikapitalister eller revolutionære og linjen var helt klar omkring, at man ikke har forhåbninger om at kunne ændre samfundet grundlæggende ved at gå efter regeringsdeltagelse med det socialdemokratiske Socialistparti.

NPA’s første møde med vælgerne bliver til Europaparlamentsvalget i juni. På kongressen foregik en længere diskussion om, hvordan det nye parti skal forholde sig til det valg – og hvorvidt, eller nærmere under hvilke betingelser, partiet skal søge en bredere venstrefløjsalliance.

Den endelige beslutning om valget kalder på en fælles liste med alle der ”påberåber sig antikapitalisme”, men med klare betingelser: en ”holdbar” aftale ”der ikke begrænser sig til Europaparlamentsvalget, men som også dækker regionalvalg” med en klar understregning af uafhængighed af det franske Socialistparti, der ”i sit program og praksis har givet afkald på  enhver social forandring”.

Disse betingelser ligner nu reelt en afvisning af den øvrige venstrefløj – hvilken understreges med dokumentets insisteren på at være imod atomkraft, hvilket er et kernepunkt i uenighederne med kommunistpartiet.

Efter kongressens afslutning søndag eftermiddag, med flere timers forsinkelse, rejser stifterne af det nye parti ud i landet med en opløftet optimisme. Partiets navn blev endelig vedtaget til at være Nyt Antikapitalistisk Parti (Nouveau Parti Anticapitaliste), som har været arbejdstitlen i løbet af processen frem mod stiftelsen det seneste års tid.

NPA blev vedtaget med kun få stemmer mere end det næstmest populære af de mange forslag til navn, Revolutionært Antikapitalistisk Parti (Parti Anticapitaliste Révolutionnaire – PAR) og det blev slået fast, at partiet kan skifte navn senere.

Kongressen valgte en ledelse bestående af 192 medlemmer, med ligevægt mellem mænd og kvinder, og hvor tidligere LCR medlemmer udgør et mindretal. LCR’s ugeavis Rouge (Rød), der har eksisteret i 40 år, bliver nedlagt og erstattet af en ny NPA ugeavis.

Umiddelbart efter kongressen har partiet oplevet øget interesse, og en fortsat medlemstilstrømning. Udfordringen for NPA0’s ledelse er at fastholde entusiasmen og holde den brogede skare sammen i en tro på reelt at kunne forandre verden.

Læs også New party based on 40 years struggle af Francois Coustal og New Anticapitalist Party founded af Pierre Francois Grond på International Viewpoint
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com