Omkring 40.000 unge var på gaden den 5. oktober for at protestere mod nedskæringer på uddannelserne. Vi har snakket med to af de unge aktivister om aktionerne, og hvad der nu skal ske.

af Åge Skovrind

I København, Odense, Århus, Aalborg og Sønderborg arrangerede samarbejdet Unge ta’r Ansvar demonstrationer på dagen for Folketingets åbning den 5. oktober. i alt deltog omkring 40.000 i demonstrationerne, og op mod 40 gymnasier blev besat. Også på handelsskolerne i Ishøj og Ballerup og på Niels Brock i København var der elevstrejker.

"Deltagelsen i demonstrationerne var på det niveau, som vi havde håbet," siger Victoria Risbjerg Velasquez. Hun er formand for HK-Ungdom Hovedstaden og arbejdede som frivillig i Unge Ta’r Ansvar-kampagnens sekretariat.

Unge ta’r Ansvar er et bredt samarbejde af elev- og studenterorganisationer, den unge fagbevægelse og organisationer som Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Unge for Ligeværd og Operation Dagsværk. Især gymnasieeleverne og elervne på de tekniske skoler har sat præg på kampagnen.

Demonstrationernes størrelse var også på det niveau, som Tobias Knudsen havde forventet. Han sidder i ledelsen af Erhvervsskolernes Elev-Organisation og har været aktiv i forberedelserne af aktionsdagen. Til gengæld havde han regnet med flere aktiviteter forud for den 5. oktober, men fremmødet til stormøderne var i høj grad præget af folk, som i forvejen var politisk aktive, fortæller han.

”Problemet var blandt andet en ekstrem topstyring. Der var lagt op til, at regionale netværk skulle planlægge aktiviteter, men de har ikke haft noget råderum. Alle de politiske paroler var bestemt på forhånd fra centralt hold, og det har taget noget af gejsten" lyder hans kritik.

Samtidig mener han, at fagforeningernes ungdomskonsulenter har været for langsomme med at komme ud på de tekniske skoler med kampagnen.

Victoria mener, at man kunne have fået flere med i aktiviteterne ved at satse mere på at få startet nogle fora op ude på gymnasierne, i stedet for bare at uddele flyers.

Har det været for topstyret?

"Jeg synes faktisk, at det har været bedre end tidligere, for der har været en regional koordinering. Men kravene blev formuleret centralt i en såkaldt ungdomspakke.”

Hun fortæller, at der har været en stor mobilisering på gymnasierne, og at nogle gymnasier helt på eget initiativ har kastet sig ud i aktioner, uden at der var nogen ude fra kampagneledelsen.

På gymnasierne var det især regeringens planer om at fjerne SU for hjemmeboende, der fik folk op på mærkerne. Plus en modstand mod nedskæringer generelt. Der har også været fokus på, at gymnasier lukker i udkantsområder, og at nedskæringerne især rammer de svageste.

”Men det er på en måde lidt paradoksalt, at det især var gymnasieelever, der fyldte op på Slotspladen," siger Victoria, ”for faktisk er nedskæringerne og problemerne større på de tekniske skoler, og der er et kæmpe problem med ungdomsarbejdsløsheden.”

Hun forklarer det med, at der er en anden demonstrations-tradition på gymnasierne, hvor der siden 2006 har været en kultur om at strejke og gå til demonstrationer.

På erhvervsuddannelserneer det største problem nu manglen på praktikpladser.

"Vi er snart oppe på at, at der mangler 10.000 lærepladser," siger Tobias.

"Her har Unge ta’r Ansvar faktisk fremført et fantastisk progressivt krav om at oprette lærlingevirksomheder, altså at staten skal oprettet virksomheder," fremhæver han.

Til gengæld er han skuffet over, at man på SU-området kun stillede krav om at afvise forringelser, men ingen krav om forbedringer.

Victorias største kritikpunkt i forhold til kravene i ungdomspakken er, at der ikke var en klar afstandstagen til brugerbetaling på uddannelserne. I stedet foreslår man, at udgifter skal kunne trækkes fra i skat.

”Men der er også nogle fede krav, for eksempel at offentlige myndigheder ikke må indgå kontrakter, uden at der er tilknyttet praktikpladser, og at ingen må have mere end 40 minutters transport til sit uddannelsessted,” siger hun.

Planen er, at aktiviteterne fortsætter efter aktonsdagen 5. oktober. Den 25. oktober er der indkaldt til stormøde for alle aktive.

"Vi skal diskutere situationen nu, og vi håber at kunne holde bevægelsen i live og presse på med vores krav, også i forhold til en ny regering. Vi skal ikke give op, bare fordi der kommer en ny regering,” siger Victoria.

"Jeg håber, at det bliver lokalt forankret. Vi kommer helt sikkert til at diskutere SU og praktikpladser og ungdomsarbejdsløsheden. Vi skal have slået fast, at det er et samfundsansvar at skabe arbejdspladser til de unge."

Også Tobias ser frem til, at aktiviteterne og de regionale netværk fortsætter.

"Uanset hvilken regering der sidder om et år, så er der brug for at de unge stiller krav om en ordentlig uddannelse og arbejde til alle," fastslår han.

Læs mere: Unge ta’r ansvar på Facebook

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com