content-picture.php

Elev- og studenterorganisationer kalder til demonstration på tirsdag den 23. november på Christiansborg Slotsplads. De studerende protesterer mod regeringens forringelser af studiestøtten.

af Åge Skovrind

Demonstrationen bliver den første samlede aktion fra elev- og studenterbevægelsen, siden det brede samarbejde Unge tar Ansvar arrangerede demonstrationer i de større byer i forbindelse med folketingets åbning i oktober.

Siden har bevægelsen af elev-, studenter- og faglige ungdomsorganisationer afholdt regionale stormøder, hvor den vigtigste beslutning var at mobilisere til protester, når regeringen indleder forhandlinger om nye SU-regler.

I Storkøbenhavn samlede det regionale stormøde omkring 100 deltagere – et opmuntrende stort fremmøde, ifølge de aktivister, SI har talt med.

Regeringens udspil blev præsenteret fredag den 19. november, og allerede tirsdag den 23. november starter forhandlingerne med de øvrige partier. Det levner kun få dage til at mobilisere til demonstrationen, som starter kl. 16.

Voldsomt angreb
Der er næppe tvivl om, at kampagnen mod SU-forringelserne bliver omdrejningspunktet for de uddannelsessøgendes aktiviteter i den kommende periode. Traditionelt har angreb på de studerendes SU mere end nogen andre forringelser fået de studerende på barrikaderne.

Regeringens udspil er et voldsomt angreb på de uddannelsessøgendes levevilkår. Først og fremmest vil man fjerne den økonomiske støtte til studerende under 20 år, som bor hjemme. Det vil være et dødsstød mod uddannelsesmulighederne for unge fra mindre velstillede familier. Undersøgelser viser, at en tredjedel af de unge under 20 betaler for at bo hjemme. Bortfald af støtten til de hjemmeboende under 20 år vil samtidig underminere regeringens officielle målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal færdiggøre en ungdomsuddannelse.

Det andet hovedpunkt er, at det i fremtiden kun bliver muligt at få uddannelsesstøtte i det antal år, som uddannelsen er normeret til. Det vil ramme en meget stor gruppe studerende, idet kun få i dag gennemfører en universitetsuddannelse på normeret tid. I dag er det muligt at få støtte i yderligere et år – det såkaldte fjumreår.

Regeringen forslår også ekstra bonus til de studerende, som kommer hurtigt i gang med deres uddannelse og afslutter den hurtigt. Også dette forslag vil især ramme studerende fra ikke-boglige familier, og studerende, som er tvunget til at arbejde meget for at klare sig økonomisk.

Endelig skæres der ned på antallet af kvote 2-studerende, det vil sige at mulighederne for at komme ind på en uddannelse via andre adgangskrav end eksamensgennemsnittet bliver dårligere. Desuden gælder opgraderingen af eksamensgennemsnittet med faktor 1,08 fremover kun, hvis man starter et år efter gymnasiet – mod tidligere to år.

Samlet set regner regeringen med, at forslaget betyder en besparelse på 1 milliard kroner årligt. En del skal bruges til forbedringer i folkeskolen, som samme regering i årevis har udsultet via de økonomiske aftaler med kommuner.

Defensiv kamp
Unge tar Ansvar har tidligere i den såkaldte ungdomspakke formuleret fire krav til bedre SU-regler:

  • Omkostninger under uddannelse skal kunne trækkes fra i skat
  • Fleksibel SU – dvs. at studerende på kandidatuddannelser skal frit kunne råde over det sjette års SU.
  • Mulighed for ekstra SU-klip ved ufrivillige forsinkelser under uddannelsen
  • Afskaf 20-20-reglen: Alle udeboende elever på ungdomsuddannelserne skal have fuld SU, uanset om de er 20 år eller om deres forældre bor 20 kilometer fra deres uddannelsessted.

Men grundlaget for demonstrationen på tirsdag er et nej til forringelser. Det er en defensiv kamp, og i elev- og studenterbevægelsen er der en erkendelse af, at forbedringer ikke står på dagsordenen på denne side af et regeringsskifte.

Bag det nuværende SU-forlig står regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, de Radikale og SF. Men både S, SF og R har meldt ud, at de ikke er indstillet på hverken at fjerne det sjette SU-år, eller at afskaffe SU for hjemmeboende under 20 år. Et nyt bredt forlig forekommer derfor ikke sandsynligt.

S og SF vil præmiere de hurtige
Hvordan ser det så ud med at indfri de studerendes krav, hvis S og SF danner regering efter det næste valg?
Ikke for godt, og der bliver i hvert fald al mulig grund til, at elev- og studenterbevægelsen kridter skoene og sætter de to partier under kraftigt pres, hvis der skal ske forbedringer.

S og SF’s plan for en såkaldt ”Fair Løsning” bygger på, at ”vi alle” skal bidrage til at få Danmark ud af krisen. I udspillet hedder det at ”når man kræver, at alle andre grupper skal yde et bidrag til økonomisk genopretning, er det også rimeligt at bede de studerende om at komme hurtigere gennem uddannelserne.”

S og SF foreslår en bonus på 20.000 kr. svarende til ca. 4 måneders SU, hvis man gennemfører en kandidatuddannelse på normeret tid. Unge, der starter hurtigt på studierne, skal også have en bonus.
Eftersom man ikke foreslår en forhøjelse af den samlede SU-ramme, vil pengene nødvendigvis blive taget fra de langsommere studerende.

Regeringens ønske om at presse, eller præmiere, de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet, får ikke opbakning fra de studerendes organisationer. Men er altså i en eller anden form også en del af S og SF’s plan.

Enhedslisten foreslog i sit forslag til finanslov 2011 at hæve de studerendes SU med 1.000 kroner om måneden.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com