Tirsdag den 6. oktober gik i alt op mod 30.000 unge på gaden landet over for at protestere mod udsultede budgetter, vanvittige klasskvotienter og manglende praktikpladser.

af Andreas Stenberg

Dette års finanslovsforslag viser, at regeringen ikke agter at skåne uddannelsesområdet for nedskæringer endnu engang. Efter at VKO i 2001 dannede regering, har landets elever gentagne gange mærket Bertel Haarders berygtede ”sparekniv” på egen krop.

Initiativet ”Ud af krisen – ind i fremtiden”, som stod bag demonstrationerne den 6. oktober havde opfordret til demonstration mod den milliardbesparelse, som regeringen har lagt op til. I flere dele af landet var der proklameret demonstrationer. Den største demonstration fandt sted i København med op mod 25.000 elever.
Eleverne var mødt op for at tilkendegive deres holdning: De vil ikke finde sig i yderlige nedskæringer.

For gymnasieeleverne, der oplever ”vindueskarm-undervisning”, synes denne holdning berettiget. For eleverne på de tekniske skoler, som må skifte grundforløb 3-4 gange, fordi det er umuligt at finde praktikpladser, synes denne holdning endnu mere berettiget. Bertel Haarders smukke ord om ”undervisning i verdensklasse” synes langt fra den dagligdag, eleverne må døje med.

En bred forsamling
Initiativet bag demonstrationen havde håbet på, at man kunne skabe en af de største demonstratioer siden velfærdsdemonstrationerne i 2005, hvor over 100.000 mennesker var samlet foran Christiansborg. I alt havde arrangørerne regnet med godt 30.000 demonstranter alene i København.

Betingelserne for sådan en mobilisering var der. Lærlinge står i øjeblikket overfor en mangel på godt 6.500 praktikpladser; et tal, der forventes at vokse til over 10.000 i løbet af året. Der skal spares over 1.000 kroner pr. elev i gymnasiet, selv om 19.000 gymnasieelever allerede nu sidder i klasser med mere end 28 elever.
Initiativet, der indeholder ungdomsfagforeninger, Danske Gymnasielevers Sammenslutning og mange studenterråd, havde lagt vægten i deres argumentation på, at hvis Danmark skal ud af krisen, så skal det være ved hjælp af Danmarks råstof, nemlig uddannelse af ungdommen.

Derfor, lød det fra højtalerne, er det fuldstændig hyklerisk, at man har skreget på uddannet arbejdskraft i vækstperioden, samtidig med at man nu agter at skære på de selv samme uddannelser.

Folk jublede, og et stort antal orange balloner blev sluppet løs – startskuddet for demonstrationen var affyret.
Demonstrationen bevægede sig langsomt mod Christiansborg, hvor den stoppede for at minde politikerne om deres ansvar på Folketingets åbningsdag. Faner fra ungdomsforeninger passerer tilskuerne på fortovet, og trafikken bliver fuldstændig lammet af folkemængden. De politiske budskaber var for en stund ophørt for at gøre plads til dansevenlige rytmer fra højtalerne. Stemningen og solen var høj.

Da demonstrationen havde nået sit mål på Christiansborg, havde Christian IX’s hest fået en rød fane i munden – og et skilt i røven. Nogle andre demonstranter havde lavet et ”banner-drop” ikke langt fra Christiansborg, hvilket dog hurtigt var blevet fjernet af ordensmagten.

Helle var demonstrationens ”mega hit”
Formændene fra alle oppositionspartierne holdt taler. Efter alt at dømme var Margrethe Vestager den mindst populære, mens Helle Torning var demonstrations ”mega hit”, hviket dog kan skyldes DSU’ernes massive tilstedeværelse foran scenen.

Helle mindede folk om, at for 20 år siden havde hun stået præcis det samme sted og demonstreret imod præcis den samme undervisningsminister. Dét vakte jubel.

Lidt tidligere havde uddannelsesordføreren fra Enhedslisten, Johanne Schmidt Nielsen, rettet en ligeledes hård kritik mod regeringen. Hun mindede om, at demonstrationens krav lyder på 3 milliard kroner. Samtidig bruger regeringen (for øvrigt med opbakning fra alle partier undtagen Enhedslisten (red.))15 milliarder kroner på jagerfly, for derefter at fortælle, at der ikke er råd til mere til uddannelserne.

Efter talerne gik forskellige kunstnere på, bl.a. Niarn og Lucy Love, hvorefter folk begyndte at sive væk fra demonstrationen.

Pinlige politikere
Under demonstrationen på Christiansborg var flere politikere fra regeringen kommet ud på Slotspladsen. De var ikke trådt ud blandt demonstranterne for at snakke til dem, men for at blive interviewet af medierne.

Arrangørerne meddelte, at disse politikere var pinlige, fordi de var mere interesserede i at snakke foran rullende kamera end foran tusindvis af bekymrede elever. Arrangørerne kunne oplyse, at de selv havde inviteret Bertel Haarder til at holde en tale, hvilket han pænt havde takket nej til. Denne oplysning fik demonstranterne til at bryde ud i et kæmpe ”buh!”.

Demonstrationen var en succes
Der var mange ting, der kunne have gået bedre. Man kunne have ønsket sig flere demonstranter, mere radikale krav og et klarere perspektiv for, hvordan kampen føres videre. Det virkede måske lidt som om, at rapperen Niarn havde større tiltrækningskraft end talerne…

Men folk, der deltog i demonstrationen, havde det både godt og fik samlet sig om et politisk budskab. Unge mennesker, som måske ikke er så velbevandrede i politik, fik – bl.a. takket være ”Niar-knebet” – gnist til flere aktiviteter mod nedskæringer. Og dét vil utvivlsomt blive nødvendigt med denne regering.

FAKTA
• Halvdelen af de danske kommuner overholder ikke minimumstimetallet for dansktimer i 1.-3. klasser
• Klassekvotienterne er eksploderet indenfor ganske få år. Over 19.000 elever startede i en gymnasieklasse med mere end 28 elever.
• Til nytår vil 10.000 elever mangle en praktikplads for at kunne gøre deres uddannelse færdig
• 2 ud af 5 lærerstuderende overvejer at afbryde deres uddannelse. Samtidig vil vi i 2015 mangle 8.000 læreruddannede til folkeskolen
• Der er så få undervisningstimer på universiteterne, at en kandidatuddannet i gennemsnit mangler et helt års undervisning i forhold til andre lande.
Forslaget til finanslov for 2010 indeholder følgende besparelser på uddannelse:
• Ungdomsuddannelse: -126 mio.
• Erhvervsrettede uddannelser: -290 mio.
• Professionsbachelor: -180 mio.
• Universiteterne: -469 mio.
• Samlet besparelse: 1.065 mio. kr.

Kilde (og yderligere fakta på:) www.udafkrisen.dk

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com