I debatten omkring opbakningen til fagbevægelsen er det ikke kun vigtigt at satse på det organiserende arbejde. Antallet af medlemmer betyder meget, men det skal følges op af engagerede tillidsfolk, der også involverer deres kolleger.

af Benedicte Toftegård

Tillidsmandsnetværk er et redskab, der både har inspireret og været til stor gavn for mig og mine kolleger på det grafiske område i HK.

 

Fordi arbejdsgiverne snakker sammen

Arbejdsgivere snakker sammen. Det er ikke usædvanligt, at en bestemt ”ide” som f.eks. ”lavere startløn” dukker op på forskellige trykkerier samtidig. Eller en bestemt ”arbejdsgivervenlig” fortolkning af overenskomsten. Derfor skal tillidsfolk i samme branche også have et nært samarbejde.

 

Lad mig tage et andet konkret eksempel:

 

Der er lokal lønforhandling, og når vi har været gennem de sædvanlige replikker om forbrugerpriser og virksomhedens konkurrenceevne, kommer der et tidspunkt, hvor direktøren bliver mere specifik. Han henviser til konkurrentens virksomhed, ”hvor de kan køre stærkere med maskinerne”. ”Og lønstatistikken viser klart, at de ufaglærte derovre har lavere løn, derfor har han ikke råd til at give noget.”

 

Han har bestemt ikke altid ret. Måske manipulerer han bevidst? Forudsætningen for, at jeg/vi kan tilbagevise hans argumenter er, at jeg/vi kender forholdene på den/de konkurrerende virksomheder. Jeg skal kende tillidsmanden, og vi skal have tillid til hinanden. Måske var svaret på direktørens spørgsmål, at de kørte stærkere med maskinen, fordi det var et mere simpelt produkt. Og måske havde de ufaglærte et tillæg, der ikke var opgivet i lønstatistikken

 

Personlig kontakt skaber sammenhold

I HK startede de grafiske arbejdere tillidsmandsnetværk i begyndelsen af 00’erne. Avistrykkerierne havde haft et uafhængigt netværk tilbage i Grafisk Forbunds tid, men nu kom der også et netværk for dem, som trykte ugeblade, magasiner og reklametryksager.

 

Lige pludselig var vi næsten lige så velinformerede som arbejdsgiverne var, og vi kunne også se mønsteret i de angreb d,e forsøgte at gøre på vores rettigheder.

 

Den grafiske branche er stærkt nedadgående. I 2021 er antallet af trykkerier i Danmark stærkt reduceret, og ordremængden koncentreret på færre ejere, der er fusioneret eller har opkøbt hinanden. Vi har derfor fortsat vores tillidsmandsnetværk som et bredere forum, hvor vi samles fra alle slags trykkerier, men vi bruger stadig tid på, at de enkelte brancher taler sammen. Nu også de, som trykker etiketter, de som trykker emballage osv.

 

Vi mødes et par gange årligt. Vi taler om situationen på arbejdspladsen og sammenligner løn og arbejdsforhold. Vi inspirerer hinanden, vi debatterer særlige emner, og vi lærer hinanden at kende. Når man kender hinanden personligt, er der et udgangspunkt for at opbygge et sammenhold og en indbyrdes solidaritet. Den er nødvendig i situationer, hvor arbejdskonflikter spidser til.

 

Tillidsmandsnetværket udsender egne nyhedsbreve om, hvad der sker på virksomhederne. Vi vælger de repræsentanter, som skal være med ved overenskomstforhandlingerne. Vi bruger også netværket til at oprette relevant efteruddannelse målrettet vores kolleger. På visse arbejdspladser har det medført stor interesse for at benytte sig af kompetencefondens midler. Væsentlig større interesse end normalt for faglærte/ufaglærte.

 

Viden på tværs af lokale afdelinger

Hvorfor kan man ikke nøjes med at ringe ind i fagforeningen? Fagforeningen har ikke den detaljerede viden og kan ikke erstattet den direkte kontakt mellem tillidsfolk. Men fagforeningen kan og skal være drivende i at få oprettet disse netværk, fordi det skaber mening for både tillidsfolk og medlemmer. Der skal være økonomi bagved.

 

I HK og mange andre fagforbund er afdelingerne suveræne. Desværre er der ikke altid den lokale forståelse for, at tillidsfolk må samarbejde og informere hinanden hen over kommunegrænserne. Og her har jeg slet ikke nævnt, at lokale afdelinger kan have større eller mindre kendskab til en lille branche og uforvarende komme til at træffe forkerte beslutninger med vidtrækkende konsekvenser.

 

Vi har derfor gennem årene inviteret lokale formænd til at overvære vores møder og forklaret dem, at netværket må og skal orienteres om de relevante faglige sager ude i lokalområderne. Vi skal kunne se, om der er et mønster, for at diskutere, hvad vi kan gøre som modsvar.

 

På tværs af landegrænser

Arbejdsgiverne i det grafiske kører generelt en meget aggressiv kampagne for at begrænse lønudviklingen. Det har de også haft held med. De trykkerier hvor man traditionelt har været højt lønnede, har stigningerne ligget på 0 eller kun lige akkurat modsvaret inflationen. Nye trykmetoder (digitaltryk) er dårligt organiseret og er ikke særlig godt lønnet.

 

Arbejdsgiverne har argumenteret med at” ordrerne bliver trykt i Tyskland, fordi lønniveauet i Danmark er for højt”. Schur Pack i Horsens er en større virksomhed, der trykker på emballage. Tillidsmanden dernede er en gæv sønderjyde, der er vant til at snakke tysk. Han har gennem flere år deltaget i møder med tillidsfolkene på den tyske datter virksomhed, og var træt af at høre på, ”at vi var , og tyskerne var billige.” Han hørte nogle andre tal. Og vi fik med HK’s hjælp indhentet de officielle tyske lønstatistikker.

 

Lønninger i den tyske industri er generelt meget lave, men de grafiske arbejdere i Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern har stadig velordnede forhold. Arbejdsgiverne havde ”glemt” at indregne, at tyskerne får en ekstra månedsløn f.eks. i forbindelse med jul. Arbejdsgiverne skal desuden betale 22 procent af lønnen til sygesikring og andre afgifter. Når vi lagde deres ret høje tillæg for skifteholdsarbejde oveni, var forskellen til vores lønninger lige pludselig ikke ret stor. Og så kunne vi lukke kæften på vores modpart med fakta.

 

I en forhandling med arbejdsgiverne gør argumenter det ikke alene. Men det skader heller ikke at have dem på hånden.

 

Hvis fagbevægelsen skal have fremgang, skal den ikke kunne organisere medlemmer, den skal også kunne organisere modstand.

 

Benedicte Toftegård er grafisk trykker og fællestillidsrepræsentant på Aller Tryk

 

En kortere version af denne artikel er bragt i Ugebrevet A4

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com