Fagligt landsmøde. Faglig strategi. Og måske snart økonomisk støtte fra LO. Det faglige arbejde i Socialistisk Ungdomsfront (SUF) er i fremgang, og det giver også nye udfordringer i egne rækker om, hvordan man snakker - og spiser - sammen.

af Åge Skovrind

Når Socialistisk Ungdomsfront (SUF) i slutningen af januar indkalder til fagligt landsmøde, er det den foreløbige kulmination på en udvikling, hvor det faglige ungdomsarbejde fylder stadig mere.

»Vi har fået flere medlemmer i SUF, som går på tekniske skoler og laver fagligt arbejde. Nu er vi ved at forberede et fagligt landsmøde den 23-24. januar, som skal samle op på nye medlemmer fra hele landet, og vi skal have vedtaget en landsdækkende struktur for SUFs faglige arbejde.«

Det siger Rasmus Gudmandsen, smed og tidligere formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO). Han er med i SUFs Faglige Gruppe. Indtil nu består den kun af folk fra København, men der er også ved at være en gruppe i Århus, og behovet for en koordinering på landsplan trænger sig derfor på.

Gennem det sidste års tid er Faglig Gruppe blevet en af de mest dynamiske emnegrupper i SUF. Ikke alene har de haft travlt med egne aktiviteter. Det faglige arbejde er også blevet en mere integreret del af SUFs politik og aktiviteter, ikke mindst efter en række beslutninger på det seneste stormøde i oktober 2008.

 

Provokation
»På et stormøde for et år siden var vi nogen, der stillede forslag om at alle SUF’ere, som er i arbejde, skal være organiseret i en fagforening. Vi regnede ikke selv med, at det ville blive vedtaget, så det var mest tænkt som en provokation, der kunne sparke en debat i gang,« fortæller Steffen Østergaard Sørensen, som også er med i Faglig Gruppe.

Og sådan gik det. Forslaget fik ikke flertal, men skabte debat og større interesse for faglige problemstillinger.

Op til overenskomststrejkerne i foråret 2008 kørte SUF en overenskomstkampagne, og Faglig Gruppe fik flere aktive medlemmer. En af dem blev valgt til SUFs ledelse i foråret 2008.

Jobpatrulje – uden socialdemokratisk propaganda
Den voksende interesse for fagbevægelsens rolle i kampen for socialisme betød også, at den diskussion blev en del af programmet på SUFs socialisme-seminar, som især henvender sig til nye medlemmer.

I sommerferien deltog flere SUF’ere i LOs Job-patrulje, som tager ud på en række arbejdspladser for at snakke med ungarbejdere om løn- og ansættelsesesforhold.

»Vi var en del af deres patrulje, men vi sagde, at vi selv ville forberede dem vi sendte ud, så det ikke bare blev socialdemokratisk propaganda,« siger Steffen.

Som noget nyt har flere fagforbund inviteret SUF med til deres landsarrangementer for unge medlemmer. Det gælder HK, Elektrikerne, TIB og 3F. Her har SUFerne deltaget i paneldebatter med Socialdemokraternes og SFs ungdomsorganisationer.

Søger støtte fra LO

Ifølge Rasmus Gudmandsen har hverken DSU eller SFU en organisering af sine medlemmer på de tekniske skoler eller unge som er aktive i fagbevægelsen.

»Det ser skidt ud alle steder, men er trods alt bedre i SUF, hvor vi nu har en faglig gruppe. Men der er selvfølgelig langt fra situationen i 1970erne,« påpeger han.

Fremgangen i det faglige arbejde har også givet SUF mod på at ansøge LO om et økonomisk tilskud på 60.000 kroner. Både SFU og DSU får tilskud fra LO. Ansøgningen behandles i slutningen af januar, og pengene skal i givet fald bruges til at lønne en faglig sekretær.

I forvejen får SUF et årligt tilskud på 1 million kroner. Det får alle ungdomsorganisationer med over 1.000 medlemmer. De seneste år har SUFs medlemstal ligget på dette niveau, men den vedtagne målsætning er at nå 1.500 medlemmer inden udgangen af 2010. Der er cirka 35 lokalgrupper spredt over hele landet.

 

Faglig strategi

På det seneste stormøde i oktober vedtog SUF to tekster om det faglige arbejde.

For første gang nogensinde vedtog SUF en faglig strategi – en længere tekst, som forklarer formålet og opgaverne for aktive socialister i fagbevægelsen. Her bliver det slået fast, at SUFs projekt foregår inden for den eksisterende fagbevægelse, i modsætning til at opbygge nye og mere militante faglige strukturer. Men den danske enhedsfagbevægelse skal »genvinde sin status som en kamporganisation« og »gives tilbage til medlemmerne«, hedder det. Derfor opsummerer SUF sine opgaver i fire punkter: mobilisering, radikalisering, demokratisering og politisering.

I arbejdsplanen får det faglige arbejde også en fremtrædende plads:

»Fagbevægelsen er den bevægelse, som gennem strejker og faglige konflikter kan nedlægge produktionen og dermed mest direkte ramme kapitalisterne på pengepungen. Derfor er det også den bevægelse, som med stærkest kraft kan tilkæmpe sig progressive forandringer på kort sigt og potentielt fungere som drivkraft i grundlæggende samfundsforandringer på længere sigt.«

 

Ny kultur

Målsætningen for det faglige arbejde i 2009 er også »at ændre på kultur og arbejdsformer i vores organisation, således at vi bedre kan rumme unge fagligt aktive og teknisk skole elever.«

»Elever på tekniske skoler har en helt anden kultur end den som dominerer i SUF i dag. Der er behov for at skrue lidt ned for hanekammen og være knap så fjendtlig over for folk, der ser anderledes ud,« siger Rasmus Gudmandsen.

Hvilke konkrete ændringer der vil ske i SUFs kultur og arbejdsformer er det op til landsledelsen at finde ud af.

Rasmus Gudmandsen siger, at det måske kan handle om, hvad man spiser, når SUF holder møde. Om der eksempel om der skal serveres kød på møderne, eller om menuen skal være rent vegetarisk.

»Det kan også handle om den måde, man taler til hinanden på,« Steffen Østergaard.

»Man kan ikke bare regne med at en ny SUFer fra en teknisk skole er overbevist feminist. Det er ikke i orden at sige »kælling«, men så må man forklare, hvorfor det ikke er i orden, og ikke bare overfalde folk.«

Han håber, at debatkulturen vil ændre sig.

»Nogle gange er der nogle meget langhårede diskussioner, hvor folk snakker meget længe om at ændre nogle formuleringer i en udtalelse,« siger Steffen.

Der er med andre ord lagt op til en række ændringer i SUFs egen kultur. Udfordringerne er beskrevet meget direkte i en særskilt vedtagelse om »SUF, de tekniske skoler og lærlingene« , som blev vedtaget på stormødet i oktober. Udtalelsen slutter således:

»Vi må gøre os klart, hvilke problemer vi kan have i at fastholde lærlinge og teknisk skoleelever og bestræbe os på at få en organisation, hvor det ikke kun er »rene og ranke« venstrefløjskrigere og folk med »sjovt hår«, der føler sig velkomne og kan deltage i denne politiske proces.«

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com