content-picture.php

BUPL er landet på begge ben efter forårets langvarige strejke. I weekenden 20-22. november holdt pædagogerne kongres. Medlemmernes underkendelse af ledelsen under forårets strejker spillede kun en lille rolle.

af Åge Skovrind

Er pædagogernes fagforbund gået styrket ud af den langvarige overenskomststrejke – den første i BUPL’s historie, eller ligger man fladt ned efter en udmarvende konflikt? Den netop overståede kongres for de cirka 60.000 pædagoger og klubfolk peger mest i førstnævnte retning, hvis man skal tro vurderingen fra de deltagere, Socialistisk Information har snakket med.

»Forbundet som helhed er blevet styrket af konflikten, Man kunne have frygtet, at vi stod splittede, men det er ikke tilfældet. Tværtimod er vi meget enige om, at lønproblemet skal løses og at forfølge en målsætning om ligeløn. Ellers må vi på den en gang til.«
Det siger Henning Truelsegaard, formand for pædagogerne i Århus, som traditionelt befinder sig på forbundets venstrefløj

Han bakkes op af HB-medlem Mette Gerdøe fra Vordingborg:
»Med de odds, der var at arbejde med, er BUPL er landet med begge ben på jorden. Det var en god konges, god stemning, glade mennesker,« lyder hendes opsummering.

Ledelsen underkendt
Blandt de faggrupper, som var i strejke i foråret, var det kun i BUPL, at der kom en klar modsætning frem mellem forbundsledelsen og et flertal af medlemmerne. Det skete, da et flertal på 61 procent (med en stemmeprocent 69 procent) sagde nej til det mæglingsforslag, som BUPL’s hovedbestyrelse havde sagt ja til. Resultatet var, at den fælles strejkefront smuldrede, fordi pædagogerne ikke gik i strejke samtidig med de andre faggrupper.
Men uenigheden satte ikke kraftige aftryk på kongressen et halvt år efter.

I sin mundtlige beretning kommenterede Henning Pedersen – som blev genvalgt som formand, forløbet således:
»Jeg skal være den første til at sige, at der var ting, som ikke så godt ud i vores håndtering af forløbet, f.eks. hovedbestyrelsens anbefaling af mæglingsforslaget. Der var vi åbenlyst ikke i overensstemmelse med det store flertal af medlemmer. Men vi bliver også nødt til at erkende, at vi i BUPL tager demokratiet så alvorligt, at vi giver rum til uenighed. Det kan man jo vælge at se som noget positivt.«
Hovedbestyrelsen har igangsat en evaluering af overenskomstforløbet, som endnu ikke er afsluttet.

Fodfejl
Diskussionen om ledelsens håndtering af overenskomstforløbet slog ikke ’taget ud af Nyborg Strand’, ifølge Mette Gerdøe.
»Det var et turbulent forløb, og der var ikke enighed i BUPL. Der blev lavet nogle brølere i vurdering af resultatet og i formidlingen, men medlemsbeslutningen var entydig. Kongressen havde mange diskussioner, men det foregik stille og roligt og på et sagligt plan, « siger hun.

Henning Truelsegaard supplerer:
»Det er klart, at vi har lært af de fodfejl der blev begået, men det får vi ryddet ud til næste overenskomst.«
Han peger især på, at BUPL skal blive bedre til at koordinere med FOA og Sundhedskartellet.

Et hængeparti, som man efter Mette Gerdøes mening skal arbejde med, er hvem man sender ud i strejke.
»Pænt sagt., så det haltede lidt med at få dem, der ikke var i strejke, op på beatet med støtteaktioner. Omvendt var der en vældig gejst og stemning blandt dem, der var i konflikt. Min oplevelse er, at den fagpolitiske interesse er blevet skærpet meget efter konflikten blandt de strejkende. De har fået syn for sagen,« siger hun.

Styrket – på sigt
I BUPL’s Forretningsudvalg var faglig sekretær Tonny Andersen den eneste, som ikke anbefalede mæglingsforslaget. Men han minder om, at umiddelbart efter at medlemmerne havde stemt nej til forslaget, rykkede man sammen og bakkede op om medlemmernes konflikt.

»På kongressen var der en del kritik – og med god grund – af ledelsens håndtering. Men også en stor vilje til at bruge kritikken konstruktivt og gøre det bedre næste gang«

Han tror på, at forbundet kommer styrket ud af konflikten – på sigt.
»Der kommer en bevidstgørelse og politisering. På sigt får vi gavn af det. Men det er ikke noget, vi ser nu i forbindelse med budgetforhandlingerme. Måske er det en reaktion på en langvarig konflikt,« siger han.

BUPL – fag- og professionsforening
De tre deltagere, som Socialistisk Information har snakket med, peger alle på den vigtige beslutning om at genetablere konfliktfonden. Den skal fyldes med 300 millioner på tre år, og det har medlemmerne mærke i form af ekstra-kontingent og færre ansatte i forbundet.
Kongressens hovedtema var en styrkelse pædagogprofessionen, og BUPL definerer sig nu som en fag- og professionsforening.

Ifølge Henning Truelsegaard står en styrkelse af den pædagogiske profession ikke i modsætning til en prioritering af samarbejde med andre offentlige fagforeninger om fælles kamp for bedre velfærd.
»Det hænger godt sammen,« siger han og peger på, at regeringens politik ikke bare sætter pædagogernes, men også andre faggruppers profession under pres.
«En masse manualer fra arbejdsgiversiden betyder, at pædagogens handlekraft sættes ud af drift. Der kommer flere diktatet fra oven, og vi får mindre rum til at handle som professionelle pædagoger. Man mistænkeliggør pædagogen med alle mulige styringsinstrumenter, og prioriterer ressourcer til kontrol og krav om dokumentation – i stedet for pædagogen på rød stue kan få mere tid og frihed.«

 

 

Kongessen vedtog enstemmigt et tipunktsprogram om Målsætninger for arbejdet med at styrke den pædagogiske profession. Det sidste punkt hedder: BUPL skal arbejde for, at medlemsdeltagelsen og den direkte dialog med medlemmerne.

Det kunne lyde som en henvisning til ledelsens håndtering af strejkeforløbet, men det Henning Truelsesgaard ser slet ikek den sammenhæng:
»Nej, det hænger mere sammen med situationen for fagbevægelsen generelt. Vi skal blive bedre til at føre en faglig politisk deiskusison med medlemmerne. Fagforeningsansatte skal ud af kontorerne, og den politiske debat ud på arbejdspladserne. Det nytter ikke noget at sidde og kloge sig på fagforeningskontorerne, siger han«

Vilje til velfærd
Heller ikke Tonny Andersen er i tvivl om, at BUPL fortsat er en del af en fælles velfærdskamp,:
»Samarbejdet med FOA og Danmarks Lærerforening om ’vilje til velfærd’ har ligget lidt stille i 2008 på grund af overenskomsterne, men vi planlægger flere aktiviteter op til kommunalvalget, om konsekvenserne af markedsgørelsen af den offentlige sektor, blandt andet med en stor mobiliseringskonference i august.«

Også mere bredt forsikrer han om, at BUPL er med på at skabe alliancer på tværs, med fagbevægelsen og studenterbevægelsen.

I en udtalelse vedtog kongressen, at »BUPL opfordrer til et bredt samarbejde mellem de forskellige faglige organisationer og bevægelser om en ny politisk dagsorden, for at fastholde den solidariske velfærd og sikre børn og unge bedre vilkår.«

Læs mere på BUPL’s egen hjemmeside: bupl.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com