Unge revolutionære fra hele Europa mødtes for 32. gang til socialistisk sommerlejr fra den 26. juli til 1. august – denne gang i Belgien. Deltagerne kom fra Tyskland, Belgien, Brasilien, Spanien, Danmark, USA, Frankrig, Storbritannien, Grækenland, Italien, Mexico, Svejts og Vestsahara.

af Åge Skovrind

Det er Fjerde Internationale, som organiserer ungdomslejrene, og i år havde SAP i Danmark givet tilsagn om at bistå belgierne med de praktiske opgaver. Ud over de 22 unge danskere deltog der derfor også en håndfuld ældre kammerater fra SAP.

I en uge diskuterede de i alt 318 deltagere en bred vifte af politiske erfaringer og aktuelle udfordringer. Blandt de vigtigste emner var klimakrisen (herunder mobilisering til klimatopmødet i Paris senere i år), Grækenland og kønspolitiske kampe (LGBT). Dertil kom en række møder mellem de forskellige delegationer, hvor der var mulighed for at lære mere om de særlige erfaringer fra det enkelte land.

På det afsluttende stormøde annoncerede Julia Cámara fra Madrid, at næste års ungdomslejr bliver afholdt i Spanien. Hun kommer fra Anticapitalistas, som er Fjerde Internationales spanske organisation, og som deltager aktivt i det nye parti Podemos. Vi bringer her hendes afsluttende tale:

"For tre år siden sagde en kammerat, som burde være her i dag, men som blev forhindret på grund af den politiske turbulens, vi lever i – hun sagde noget, som mange af os bed mærke i: ”Vi er politisk aktive, fordi det er sådan, vi lever; vi forstår politik på en anden måde, fordi vi har en anden måde at forstå livet på.” Det var Teresa Rodriguez [valgt til EU-Parlamentet for Podemos i 2014. I 2015 afgav hun dog sit mandat, da hun blev som spidskandidat til Regionalrådet i Andalusien, o.a.], som udtalte disse ord på det afsluttende møde på den internationale ungdomslejr i 2012 – den første, som jeg deltog i, og den seneste, som er blevet afholdt i den spanske stat. I dag sidder jeg her, og jeg har den fornøjelse at meddele, at, hvis der ikke er nogle indvendinger, så kommer ungdomslejren tilbage til den spanske stat til næste år.

Vi, som er aktive I Fjerde Internationale, kæmper ud fra en forståelse af, at kapitalismen, patriarkatet og de andre systemer for undertrykkelse, som er bundet sammen i denne verden, ikke kun skaber og reproducerer en uretfærdig og hensynsløs social virkelighed, men som også er fuldstændig ude af stand til at gøre os lykkelige.

I en grå verden, fuld af fremmedgørelse og markedstænkning, kæmper de revolutionære for et liv, som er værd at leve, uden undertrykkelse på grund af klasse, køn, etnisk og kulturel baggrund, seksuel orientering eller noget andet, hvor produktionen er til for at løse menneskets og ikke markedets behov, i sameksistens med miljøet, og hvor man skaber menneskelige relationer, som bygger på frihed, respekt og omsorg. Vi bærer en ny verden i vores hjerter, og en gang om året giver denne internationale lejr os mulighed for at sige, at den verden vokser frem lige nu.

Vi gør os ingen illusioner: Vi ved godt, at socialismen ikke kommer bare ved at sprede de gode eksempler. Man kan ikke "overvinde" kapitalismen: Vi vil ødelægge den. Men alligevel er eksperimenterende laboratorier nødvendige for at blive bevidste om, hvilken slags samfund vi ønsker at opbygge, for at prøve nye metoder og afprøve vores teorier i praksis. En gang om året giver ungdomslejrene os en ramme, hvor vi kan afprøve forskellige samlivsformer og andre måder at være sammen på, og på en at foregribe det samfund, vi ønsker.

Det bliver kun muligt, hvis vi gør en kollektiv anstrengelse og giver lejrene den politiske betydning, som de reelt fortjener, ved at være med i forberedelserne og bidrage med indhold og deltagelse. Fjerde Internationales sektioner har en meget værdifuld landvinding med opbygning, skoling og debat, som mange andre politiske strømninger ville ønske sig, nemlig en årlig sammenkomst for hundredvis af unge aktivister fra hele verden. Det er vores ansvar at udnytte og bygge videre på denne erfaring på en kollektiv måde, hvor vi anerkender og respekterer vores forskeligheder og samtidig opdager og udnytter det, som samler os. Det er vores ansvar at styrke dette fælles, pluralistiske, foranderlige og forskelligartede projekt, som Fjerde Internationale er og skal være.

Ungdomslejrene skal være et sted, hvor man lærer, udveksler og eksperimenter på det personlige og politiske plan. De skal være åbne for alle, som ønsker at lære af det, som vi kan bidrage med, og som ønsker at give sin viden og sine erfaringer videre. De skal være brugbare i forhold til koordinering af konkrete kampe på internationalt niveau, for når kapitalen angriber på en koordineret måde, så skal vores klassesvar også være det bredest mulige. De skal forholde sig til det, som er nødvendigt i den politiske situation, og være til nytte både i forhold til handling i forskellige historiske og politiske rammer og i forhold til en strategisk debat. De skal inkludere bidrag fra de forskellige grupper, som kæmper, og udgøre et trygt rum for alle aktivister, som er interesserede i at vide mere om, hvad vi står for politisk.

Vi i Anticapitalistas tilbyder at forsøge at skabe dette rum næste år og organisere den 33. Internationale Ungdomslejr i den spanske stat. Vi gør det med entusiasme og seriøsitet. Vi er klar over, at det er et stort ansvar, men vi er klar til at tage det på os. Så det er med stolthed, at vi tager over efter kammeraterne fra Belgien, som efter 25 år har formået at få lejren tilbage til deres land og organisere en fantastisk begivenhed. Hjertelig tak for indsatsen – vi håber at kunne nå op på samme niveau.

På et tidspunkt i historien, hvor periferien vokser og centre forfalder, da reagerer vi i periferien ved at organisere os for at kæmpe, fra de yderste kanter og fra alle sider. Vi ses til næste år i Europas marginer"

Snart verdens grundvold sig forrykker, fra intet da vi bliver alt!

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com