content-picture.php

Denne udtalelse blev vedtaget på det afsluttende møde på Fjerde Internationales 32. Ungdomslejr I Belgien, med kammerater til stede fra Belgien, Storbritannien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Spanien, Svejts samt gæster fra Brasilien, Mexico og USA.

af Fjerde Internationale

Adskillige personer blev arresteret under den første demonstration foran det græske parlament den 15. juli, da man stemte om det nye Memorandum. I retten blev syv af de anholdte frikendt, mens de sidste tre blev dømt betingede fængselsstraffe på i gennemsnit 15 måneder, med den længst mulige prøveperiode (3 år).

De tre aktivister, hvor en af dem er medlem af Fjerde Internationale, Mike Goudoumas, har fået disse straffe, fordi de er modstandere af regeringens politik. Det er åbenlyst, at staten har valgt at straffe især den del af arbejderklassen, som – under de værste betingelser – afviser nedskæringerne. De tre anklagede er alle løsarbejdere, og en af dem er indvandrer.

Overfor den massive modstand mod nedskæringerne fra Syriza-Anel-regeringen er undertrykkelsen det sidste våben mod denne bevægelse og mod den del af venstrefløjen, som åbent går imod Memorandummet.

Det er vores pligt at gøre det klart, at vi ikke vil lade vores kammerater kæmpe alene mod dem, so prøver at gøre kapitalismens krise til et problem for arbejderklassen. Vi er fast besluttede på at kæmpe sammen med dem mod den græske regerings, EUs og Valutafondens politik. Vi opfordrer alle organisationer, fagforeninger og politiske kræfter – også folk i Syriza – til at være solidariske med dem, der er blevet dømt, at kræve deres umiddelbare løsladelse og stå op imod undertrykkelsen. I de næste uger vil vi i hver vores lande kontakte alle sociale bevægeler og organisationer og foreslå dem en fælles kampagne for amnesti til alle, der er blevet dømt for modstand mod nedskæringerne. Vi vil rundsende denne opfordring til så mange personer fra den politiske, faglige og kulturelle verden som muligt. Vi vil overrække disse protester til græske ambassader og arrangere demonstrationer foran dem. Græske arbejdere har brug for international solidaritet i deres kamp mod Tsipras/EU-aftalen, sådan som den kom til udtryk i folkeafstemningen, og i deres kamp mod de nedskæringsplaner, som de bliver påtvunget. Derfor vil vi forsøge overalt at mobilisere folk og starte kampagner, som slår fast, at det græske folk ikke har noget at betale, og kræve sletning af gælden.

Med vores internationale solidaritet vil vi fortsætte med at mobilisere mod gennemførelsen af dommene, såvel som den mulige udvisning af en af vores kammerater.

Disse forsøg på at lukke munden på os vil kun gøre os stærkere!
 

1. august 2015

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com