content-picture.php

En planlagt fyring af 32 pædagoger er fjernet efter omfattende protester fra forældre og pædagoger. ”Det alternative flertal” slog til - igen.

af Åge Skovrind

Kommunalbestyrelsen i Thisted beslutter efter alt at dømme på sit møde den 16. december at droppe en planlagt fyring af 32 pædagoger. Nu bliver der kun tale om en ”demografiregulering”, det vil sige en tilpasning af personale til det aktuelle børnetal, så 19 af de 32 varslede fyringer trækkes tilbage.

Besparelsen blev fjernet efter en aftale, som Familie- og Børneudvalget indgik på et ekstraordinært møde den 9. december. Her blev et såkaldt alternativt flertal uden om borgmesteren, bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, enige om at tilføre børneområdet 7,3 millioner kroner.

”Thisted ligger helt i bund, når det gælder udgifter til pasning af de 0-5-årige, så der burde i virkeligheden føres 10 millioner kroner mere til området. Det kan man bare ikke,” siger Jens Otto Madsen, som er Enhedslistens ene mand i kommunalbestyrelsen.

Så efter omstændighederne er han godt tilfreds med resultatet.

Kamp hjælper
”Det afgørende var, at pædagoger og forældre var parate til at kæmpe for deres sag,” forklarer han. De ansatte i daginstitutionerne strejkede to dage, hvorefter forældre de næste to dage blokerede 13 af kommunens 24 institutioner. 500 forældre mødte frem med fakler og kampråb, da Familie- og Børneudvalget holdt møde tirsdag aften.

Fyringerne blev varslet med henvisning til budgetaftalen fra 2013, og det var ikke noget, Jens Otto Madsen var eller blev gjort opmærksom på, da han sammen med alle de øvrige partier indgik en budgetaftale i år med flere forbedringer Det ærgrer han sig over i dag.

”Ja, det var en bøf fra min side, men da det gik op for mig, tog jeg straks kontakt til pædagogerne og sagde, at hvis de kunne skabe røre om sagen, ville jeg forsøge et politisk initiativ for at forhindre eller opbløde nedskæringerne.”

”På strejkemødet sagde jeg, kun hvis fordi de stod sammen, troede på deres sag og kunne skabe furore, ville det lykkes at vinde.”

Presset fra personale og forældre betød, at S, DF og EL indgik en aftale om at finde 7,3 millioner ekstra i budgettet.

Normeringer skal op
Kristian Kold, faglig sekretær i BUPL Nordjylland, glæder sig over udviklingen.

»Jeg ser positivt på, at politikerne ændrer det lige nu og her. De er også ærlige og kalder det en afbødeforanstaltning. De finder ikke spritnye penge,« siger han til BUPL’s fagblad og peger på, at de 12-13 mistede stillinger næsten følger det forventede fald i antallet af børn i kommunen.

»Men det, vi skal af med, ligger i den høje ende i forhold til børnetallet.«

Men aftalen mellem de tre politiske partier indeholder ikke kun afbødeforanstaltninger. ’I forbindelse med budget 2016 skal personalenormeringen i institutionerne på dagtilbudsområdet øges’, står der nemlig i aftaleteksten.

»Det bedste signal ligger dér,« siger Kristian Kold.

Alternativt flertal
Der har i det hele taget været meget røre i Thisted de seneste måneder. I november deltog omkring over 2000 i den største demonstration i mands minde mod lukning af fem af kommunens 17 skoler. Men også her blev de samme tre partier – S, DF og EL – enige om at droppe planen og bevare samtlige skoler.

Tilsvarende lagde kommunens ”udviklingsplan” op til, at 9 ud af 23 daginstitutioner skulle lukke. Også her blev Venstre med borgmester Lene Kjelgaard Jensen i spidsen sat på plads. I stedet er det lykkedes at få en dynamik i gang, hvor der bliver skabt nyt liv i de små lokalsamfund.

Efter sidste kommunevalg blev indgået en konstitueringsaftale mellem V, K og DF, som tilsammen har 16 af de 27 mandater. Men i en række sager er er DF med sine 4 mandater gået sammen med S (10) og Enhedslisten (1).

”Det er en meget usædvanlig situation, siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til dr.dk. ”Langt det meste politik i danske kommuner bliver jo ellers lavet med borgmesteren for bordenden.”

Jens Otto Madsen supplerer:

”I hele dette forløb om fyringerne er hun gået i flyverskjul og har ikke sagt noget som helst. Folk er begyndt spørge, hvem der egentlig er borgmester i Thisted,” siger han.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com