content-picture.php

En enig kommunalbestyrelse i den nordsjællandske kommune har besluttet at sige nej til prøveboringer efter skifergas. En vigtig politisk markering, der kan medvirke til at øge den folkelige modstand mod skifergassen.

af Ebbe Rand Jørgensen

Kommunalbestyrelsen tog beslutningen på sit møde den 18. september. Man kunne spørge: Hvorfor en sådan beslutning, netop nu? Er der da konkrete planer om at bore efter gas i Allerød, eller lave forundersøgelser med prøveboringer, sådan som det for tiden sker i Nordjylland ved Dybvad i Frederikshavn Kommune?

Der er ikke udsigt til, at der inden for de nærmeste år skal opstilles boretårne og anlæg til den kontroversielle ”fracking” i villakvartererne eller skovene omkring Allerød.

Men, der er så meget om sagen, at det franske olieselskab Total og det danske statslige selskab Nordsøfonden sammen har fået koncession på at udføre forundersøgelser i hele den nordøstlige del af Sjælland, med henblik på at undersøge, om det er teknisk og kommercielt muligt at udvinde skifergas fra de forekomster af alunskifer, der ligger under store dele af Sjælland, Kattegat og Nordjylland.

De indledende øvelser er for længst foretaget, idet der blev foretaget en screening fra luften med overflyvninger af hele Nordsjælland inklusiv Københavns omegnskommuner og dele af Region Sjælland allerede i sommeren 2013.

Overflyvningen skulle afklare, om det vil give mening at gå til næste fase: at lave en prøveboring ned i 4 kilometers dybde, sådan som det for tiden sker ved Dybvad. Lige nu ligger sagen omkring skifergas på Sjælland tilsyneladende stille. Selskaberne bag har ikke givet nogen melding om, hvorvidt eller hvornår næste fase skal sættes i værk. Der er heller ikke udpeget, hvor en eventuel prøveboring i Nordsjælland skal finde sted.

Efter alt at dømme afventer Total og Nordsøfonden resultatet af Dybvadboringen, inden de går videre med Sjælland.

Timing
I Allerød blev sagen rejst af Rasmus Keis Neerbek, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten. Rasmus fortæller, at han af nærmest tilfældige grunde var utrolig heldig med tidspunktet for den endelig beslutning i kommunalbestyrelsen: Lige omkring det tidspunkt, da sagen var oppe i Allerød, skete der en alvorlig ulykke i et skifergasfelt i USA.

Det var netop kommet frem i pressen, at en voldsom brand i et skifergasanlæg i staten Ohio, tilhørende Statoil, havde haft alvorlige miljøkonsekvenser. Blandt andet var 70.000 fisk døde, da 100 tons kemikalier lækkede fra anlægget som følge af branden

Det var rent held, at sagsbehandlingen og den politiske behandling var så grundig. Sagen var først oppe i Klima- og Miljøudvalget. Udvalgsmedlemmerne ville gerne have noget baggrundsmateriale, inden de tog stilling og bad forvaltningen om et grundigt notat. Derefter indstillede udvalget på et efterfølgende møde et forslag til vedtagelse i kommunalbestyrelsen, hvor alle partier støttede den. Den formulering, der endte med at blive vedtaget, var et kompromis i forhold til Rasmus’ oprindelige forslag, men meningen var klar nok:

”Allerød Kommune siger på det nuværende grundlag nej til prøveboringer efter skifergas.

Allerød Kommune ønsker at være en grøn kommune, som går foran på klima- og miljøområdet. Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med risiko for natur og miljø.”

Det havde naturligvis været bedre med en total afvisning af prøveboringer, uanset hvad de planlagte undersøgelser måtte vise. Det var indholdet i Rasmus’ oprindelige forslag.

Ministeren på banen?
Rasmus fortæller, at Allerøds konservative borgmester har måttet stå for en del kritik for beslutningen fra sine konservative kolleger, der tilsyneladende ikke har den store forståelse for, at heller ikke konservative vælgere vil være begejstrede ved tanken om boreplatforme i baghaven eller korteger af tankbiler gennem forstadens villaveje. Heller ikke ødelagt grundvand er vel konservativ politik.

”Ellers har der ikke været de store reaktioner”, fortæller Rasmus ”heller ikke fra andre myndigheders side”. Måske er det tilfældigt, men få dage efter beslutningen i Allerød meddelte miljøminister Kirsten Brosbøl, at prøveboring efter skifergas ikke mere var et kommunalt anliggende. Fremover er det staten, der skal stå for tilladelser, VVM-undersøgelser med mere. Måske også en reaktion på nogle af de udmeldinger, der er kommet fra ”frustrerede” kommunalpolitikere i Frederikshavn.

Kommunale og lokale diskussioner om skifergas er åbenbart ikke særligt bekvemme for regeringen. Alt tyder på, at regeringen har valgt side i diskussionen om gassen. ”Problemerne med risici for grundvandet og miljøet skal blot løses”, er meldingen fra flere ledende politikere. Ikke et ord om klimaet eller beslutningen om, at Danmark skal være fossilfrit år 2050. ”Det er ikke vores ansvar at holde igen med udvinding af fossile brændsler, så længe andre lande fortsætter med kul olie og gas”, synes mantraet at være.

Bred modstand
En kommunalbestyrelse, der siger nej til skifergasudvinding, synes en lille detalje, men er ikke uden betydning. Hvis de først går i gang, vil opsætning af borerigge, pools til kemikalier fra fracking og trafikanlæg i stort omfang betyde voldsomme og synlige indgreb i landskabet og påvirke hverdagen. Det handler ikke kun om drivhusgasser og klimaforandringer, der for mange er abstrakte teorier. Der er virkelig basis for stor folkelig modstand, men det gælder om at komme i gang, inden det er for sent. Jo før det bliver stoppet, jo bedre.

Læs mere her: http://www.skifergasnejtak.dk/da-dk/

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com