Denne weekend byder på ikke bare én, men to vigtige begivenheder i den danske og internationale klimakamp. Fredag d. 24. er der indkaldt til international klimastrejkedag, og lørdag d.25. er der Folkets Klimamarch i flere danske byer - i Kbh. med deltagelse af Greta Thunberg. Det er nu, klimabevægelsen for alvor kan og skal rykke!

af SAPs Forretningsudvalg

Fredag kan vi forvente at se mobiliseringer i mange europæiske lande og en noget mindre mobilisering på de øvrige kontinenter. “Fridays for future” har indtil nu allerede registreret 4000 klimastrejker verden over!

 

På lørdag den 25. maj er der indkaldt til Klimamarch i en række byer. Marchens formål er at sætte fokus på klimaets centrale rolle og vise den folkelige opbakning op til valget – og håbet er, at dette vil være med til at overtage dagsordenen i den sidste del af valgkampen. Til dette formål får marchen i København besøg af svenske Greta Thunberg. Denne fantastiske agitator og taler vil forhåbentlig kunne sætte tingene i deres rette perspektiv.

 

For perspektiv er der brug for. Samtlige danske partier (den yderste højrefløj undtaget) har understreget deres enorme engagement i klimakampen og lovet både grønne skove og ren luft i et væk. Desværre er det de færreste af dem, der i virkeligheden tager problemet alvorligt. Det lader til at meget få partier har forholdt sig seriøst til udmeldingen fra FN’s klimapanel, om at der er brug for grundlæggende samfundsmæssige forandringer straks.

 

Situationen kalder på vidtgående svar. Det er nødvendigt at tage et akut opgør med kapitalismens vækstparadigme, og her viger Folketingets partier, med undtagelse af Ø og muligvis Å, tilbage. Derfor er det vigtigere end nogensinde at styrke en klimabevægelse, der ved sin egen kraft kan sætte de nødvendige forandringer på dagsordenen. Her er ikke mindst strejken central.

 

De centrale krav er:

  • Spred strejken! Lad elever og studerende tage kontakt til arbejdspladser og fagforeninger, præsentér kravene for den voksne, arbejdende befolkning.
  • Demokratisér omstillingen og bekæmp uligheden! Uddan hele befolkningen i klimakrisens årsager og konsekvenser. Opret faglige netværk til at kæmpe for en socialt retfærdig klimaomstilling – og for ordentlige arbejdsvilkår i en varmere verden. Prioritér kollektive løsninger over individuelle.
  • International solidaritet! Anerkend den vestlige verdens klimagæld. Ophæv gældsspiralen for landene i Syd. Tilbyd de nødvendige teknologier til grøn omstilling uden hensyn til intellektuel ophavsret. Den viden, der skal til for at redde verden, tilhører alle.
  • Socialisering af energisektoren! Udvindingsindustrien under demokratisk kontrol. Stop for udvinding af fossile brændstoffer. Stands alle investeringer i udvindingsindustrien.
  • Socialisering af finanssektoren! Demokratisk kontrol med lån og kredit, omdirigering af midler til grøn omstilling, skabelse af arbejdspladser og nedbringelse af arbejdstiden. Billige lån til at finansiere lokale, bæredygtige løsninger.
  • Stop oprustningsvanvidet! Omdan militæret til et civilt beredskab. Skrot ødelæggelsesmaskinerne, stop ressoucespildet.

 

Enhedslistens grønne delprogram indeholder flere gode krav. Lige nu er der alle muligheder for at opbygge en stærk klimabevægelse, ikke mindst blandt de unge, og stor lydhørhed over for også de mere vidtgående krav, som er nødvendige for at overhovedet at kunne tale om løsninger. Men det kræver, at alle overbeviste økosocialister engagerer sig i de gryende bevægelser og sætter sig selv og vores program på spil. Samtidig må vi turde tage emnet op i vores faglige fællesskaber og danne klimanetværk på vores uddannelsessteder, på vores arbejdspladser og i vores fagforeninger. Valgkampens fokus på klima og den stadigt stigende mobilisering på spørgsmålet vil gøre dette mere aktuelt og realistisk.

 

Vi har kun en fatal, global klimakatastrofe at miste!

 

SAP’s forretningsudvalg, den 23.maj 2019

 

Find tid&sted for klimamarcher via https://www.klimamarchkbh.com/

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com