For første gang siden Anden Verdenskrig er der her i landet nu partier og bevægelser, der er påvirket af nazisternes blod-og-jord-filosofi: De Identitære, der appellerer til især yngre, samt Rasmus Paludans Stram Kurs. Vel er der tale om en betydelig radikalisering, men ret beset, så siger de ikke andet, end Dansk Folkeparti har sagt i årevis. Forskellen ligger mest i retorikken.

af Arne Lund

Aktualiseret af opstillingen af Stram Kurs til Folketinget, er det relevant at se på, hvordan, og i hvilket omfang, Stram Kurs er påvirket af nazismen. At det er tilfældet, derom vidner partiets brug af etnicitet og slægt til at afgøre hvem, der er danske, og hvem der ikke er det. Hertil kommer, at Stram Kurs gør muslimer og migranter til syndebukke, og årsag til alle problemer, hvor kriser ikke forklares med økonomiske argumenter, men med syndebukkenes handlinger, karaktertræk og kultur.

 

Denne gennemgang af Stram Kurs’ politik viser tillige, at partiet har flere lighedspunkter med andre partier, mest Nye Borgerlige (NB) og DF, men også med Venstres og Socialdemokratiets stramme udlændingepolitik. Kommer Stram Kurs i Folketinget, da vil partiet kunne fremsætte forslag, som andre partier tidligere har gjort sig til talsmænd for, fx. udtræden af internationale konventioner, stop for tilskud til muslimske friskoler, forbud mod tørklæder osv.

 

Nazisternes magtovertagelse i Tyskland blev startskuddet til en statsdrevet, systematiseret forfølgelse af jøderne, der i 1933 udgjorde 0,8 procent af befolkningen. Jøderne blev set som “en byld på samfundets krop,” der måtte fjernes, hvis Tyskland skulle have en fremtid. “Ikke-ariere” var en trussel mod tysk blod og folkefællesskab.

 

Den ariske/germanske race blev anset for at være andre racer overlegen. Jøder og semitter – muslimer er semitter – sås som de ringeste. (Paludan er dømt for racistiske udtalelser om afrikanere, og Stram Kurs har opstillet professor Helmuth Nyborg, der hævder, at afrikanere (og kvinder) er mindre intelligente end hvide, vestlige mænd.)

 

Nazisterne havde ikke til hensigt, i de første år efter magtovertagelsen, at udrydde jøderne. Rejste de frivilligt, var det det bedste. For at sætte skub i udvandringen, så skulle jøderne først adskilles fra den øvrige befolkning, og det blev en erklæret politik, “at gøre leveforholdene så utålelige som muligt”. Da det stadig gik for langsomt, greb nazisterne til deportation, men da heller ikke det gik hurtigt nok, tog naziregimet efter Krystalnatten i 1938 på at internere og massehenrette jøderne.

 

Med Nürnberg-lovene fra 1935 mistede jøderne deres borgerlige rettigheder: statsborgerskabet, valg-barheden og stemmeretten, samt retten til offentlige embeder. (DF foreslår, at muslimer ikke må være dommere). Det blev forbudt jøder og ikke-jøder at gifte sig eller have seksuelle forhold, ligesom det blev afgjort, hvem der var jøde, og hvem der var arier. Lovene skulle sikre ariernes renhed. Havde en person mindst tre jødiske bedsteforældre, var vedkommende ”heljøde”. (Stram Kurs forlanger, at man skal have mindst to danske bedsteforældre for at være dansk.)

 

Jøderne fik indskrænket bevægelsesfriheden, og eksistensgrundlaget ødelagt. Jødiske børn blev udelukket fra undervisning. (Her i landet er der skærpede straffe for kriminalitet begået i visse boligområder, og flere partier vil lukke de muslimske friskoler). Her er et skønsomt udvalg af hvad nazisterne iværksatte, og som nutiden har taget til sig:

 

  •   Jødisk rituel slagtning forbydes. DF har længe villet forbyde halalslagtning.
  •   Kampagne for fjernelse af det jødiske islæt i samfunds- og kulturlivet. NB vil fratage muslimer religiøse rettigheder.
  •   Jøder skal aflevere smykker og ædelmetaller. Venstre indførte i 2015 smykkeloven med støtte af Socialdemokratiet.
  •   Udgangsforbud for jøder efter kl. 21. DF foreslår det samme for folk, der bor på udrejsecenter.
  •   Forbud mod, at jøder ejer radioer. I 2010 foreslog DF forbud mod paraboler i indvandrer-områder.

 

Nürnberg-lovene var en skillelinje. Fra da af skærpedes kursen markant. Nazityskland forhandlede med ledende muslimske gejstlige om den jødiske emigration – og leverede samtidig våben, hvormed de palæstinensiske arabere kunne bekæmpe den zionistiske kolonisering af Palæstina.

 

Stram Kurs læner sig op ad Nürnberg-lovene i og med, at partiets “filosofiske grundlag er etno-natio-nalistisk utilitarisme, eller “mest muligt lykke til flest mulige etniske danskere.” Partiet baserer dette på en identitær søjle, der “har fokus på danskere, som har et etnisk, kulturelt, religiøst, sprogligt og normativt fællesskab, der vil fastholde og forbedre den nationale homogenitet”. En del af den danske kultur er det kulturkristne livssyn og anerkendelsen af det verdslige samfund. Fundamental anerkendelse og dyrkelse af frihedsrettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed, ligestilling og friheden til at være forskellige inden for loven, er afgørende for en dansker.

 

Tag ikke fejl af de fagre ord. Bag dem ligger fællesskabsfølelse og etnonationalistisk sammenhængs-kraft, der i praksis betyder “Danmark for danskerne”, og da ikke-danskere der er her som gæster, har de ikke samme rettigheder.

 

Danskere er: 1) Etniske danskere, 2) Danske jøder, og 3) Personer, der som spædbørn blev adopteret af danske forældre. En person, der ikke omfattes af denne definition, er ikke etnisk dansker.

 

Der skal dog være plads til enkelte “værdsatte fremmede”, der defineres ved, at de har vilje til at elske danske værdier, kultur, historie, normer, grundloven, demokratiet og frisind, samt arbejder, betaler skat og ikke modtager offentlige ydelser. (Her er Stram Kurs og NB helt enige).

 

Paludan bedyrer, at han ikke hader alle muslimer. Men “islam er en dum religion og en invasiv politisk ideologi, som ikke kan fungere i Danmark. Der ødes milliarder på “integration” og sikkerhed, og på herboende muslimer, der truer danskerne med deres dominansadfærd. Muslimerne skal hjem til deres hjemlande. Der er 51 lande i verden for muslimer, men kun ét land for danskere”.

 

Ingen fremmed skal kunne sammenføres med noget familiemedlem, som ikke bor i Danmark. Enhver ikke-vestlig person, der har permanent opholdstilladelse udvises, og statsborgerskab, tildelt ved lov, annulleres. Fremmede, der fået asyl, hjemsendes asylgrundlaget ikke længere er gyldigt, begyndende med flygtninge fra Bosnien og Kosovo.

 

Et stort og effektivt politi skal bekæmpe “De Fremmede Fjender” – udlændinge, der hader Danmark og danskerne, tit er de tillige kriminelle. Samtidig skal politiet bekæmpe den femte kolonne – det lille antal danskere, der hjælper “De Fremmede Fjender” med at undergrave Danmark.

 

Paludan evner at gøre alt til et spørgsmål om indvandring. Han har dog indset, at Stram Kurs er nødt til at have noget om andre politikområder. Indtil videre er det blevet til et par linier om arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, rene selvfølgeligheder, som borgerlige partier vil kunne tilslutte sig. At velfærdsydelserne kun er for danske statsborgere, alle andre må selv betale – står han foreløbig alene med.

 

SK er et neoliberalt parti, der vil have mindre stat, samt styrke individets frihed og rettigheder. Dét har han tilfælles med LA og NB.

 

 

Paludans retorik ligner Goebbels. Modstandere – især muslimer – kaldes for hunde, svin, ludere mv. Han lyver og manipulerer, er selvmodsigende indtil det absurde, og ser ikke ud til at have problemer dermed. Nogle eksempler:

 

Paludan demonstrerer mod fri abort sammen med den kirkelige højrefløj. Stram Kurs ønsker, at der fødes flest mulige danske børn, men siger samtidig, at de støtter retten til fri abort.

 

Selvom Paludan bruger ordet “homo” ved enhver given lejlighed, og kalder bydele, hvor der bor mange muslimer for fx. Volls-homo-mose, så er det vist bare for sjov. Her pirker han til den modstand, der er mod homosexualitet blandt nogle indvandrere. Hævder selv, at han skam intet har mod homosexuelle.

 

“Hvis udviklingen fortsætter, så bliver danskerne en minoritet i deres eget land,” siger Paludan, der også abonnerer på ideen om den store befolkningsudskiftning, som både Breivik og attentatmanden fra Christchurch nærer. Ifølge Finansministeriet udgør indvandrere og efterkommere i 2080 ca. 20 procent af befolkningen. Langt de fleste stammer fra lande med vestlig baggrund. Hertil kommer, at muslimernes fødselsrate nærmer sig den danske på 1,8.

 

Paludan lyver om forhold, der kan efterprøves. I Aftenshowet den 13.5. kaldte han Mimi Jacobsen for et “nazisvin”, og afviste siden at have afbrændt Koraner. DR har flere links, der viser, at det var lige netop, hvad han gjorde. På partiets hjemmeside annonceres, at ”før vi brænder Koranen, så putter vi bacon mellem dens sider.” De tyske nazister, der brændte fx. jødisk litteratur i 1933, holdt sig til bøgerne.

 

I Debatten den 16.5. benægtede Paludan, at han går ind for etnisk udrensning. I partiprogrammet hedder det imidlertid: ”Vi er tilhængere af en politistyrke på 30.000 politifolk… en betragtelig mængde af disse skal være specialiseret… der alene har fokus på at opspore og udsende illegale migranter og i øvrigt medvirke til storstilede tvangsmæssige hjemsendelser af muslimer og andre, der ikke har grundlaget for at bo i Danmark.”

 

“De skal ud – evt. med faldskærm”. Sådan hed det på en plakat, som Stram Kurs hængte op under kommunalvalgkampen i 2017. Plakaten var inden da blevet spredt på internettet På plakaten navn-gives tyve personer, som partiet vil have smidt ud, bl.a. kvinder med ikke-vestlig baggrund, der er fælles om at have synspunkter, der ikke huer Stram Kurs. Københavns Politi mente ikke, at der var noget, at komme efter rent juridisk.

 

Stram Kurs har ikke en partiledelse, men en rigsledelse – et udtryk, der er hentet fra mellemkrigstidens nazistiske bevægelser. Indtil nu udgøres rigsledelsen af Paludan og Ronnie Haakansson.

 

For at blive medlem skal vedkommende godkendes af rigsledelsen, være dansk statsborger fra fødslen af, “tage afstand fra racisme, nazisme, fascisme, islam, kommunisme og andre voldelige ideologier”, ikke være aktiv i nogen bevægelse, der har forbindelse til de nævnte ideologier, samt arbejde for på demokratisk vis for forandring i Danmark.

 

Det med at tage afstand fra racisme, nazisme mv., skal ikke tages bogstaveligt. Paludan omgås en del personer fra det nynazistiske miljø, hvoraf et par af dem stillede op for Stram Kurs til kommunal- og regionsvalget i 2017. Paludan har holdt taler ved PEGIDA/For Frihed-demonstrationer, her kan han bl.a. møde Peter Sejr Christensen, næstformand i Nye Borgerlige.

 

Paludan har brug for folketingskandidater, der kan give partiet en slags seriøsitet. Foreløbig har han fået fat i to: Helmuth Nyborg samt teolog og tidligere leder af den katolske kirkes informationstjeneste i Danmark, Iben Tranholm. Hun er interessant at følge, da hun agerer som dansk “forbindelsesofficer” mellem den hjemlige kirkelige højrefløj, USA’s religiøse højre, Steve Bannon, italienske Lega, Orban, russiske oligarker, Putin m.fl. – alle kræfter, der arbejder for at genopruste “familieværdierne.”

 

Tranholm begrunder opstillingen med, at hun og Paludan har en fælles idé om at bekæmpe islam, som er ved at overtage Europa…. vi har et værdimæssigt vakuum… det havde vi, inden indvandrerne kom, bl.a. takket være venstrefløjens nedbrydning… netop derfor taber vi til islam, som tilbyder svar på, hvad der er rigtigt og forkert… Vi skal i stedet stille et værdimæssigt overskud: Den kristne tro.”

 

Paludan skal nok få sit hyr med Tranholm. Begge er store egoer, og begge har divergerende opfattelse af mål og midler. Tranholm er imod fri abort og homosexuelle ægteskaber, Paludan er for. Tranholm er imod koranafbrændinger og vulgært sprog; Paludan kan næppe ret meget andet.

 

Tvivlsomt om de øvrige kandidater vil være til at styre. Den slags har altid været et problem for det yderste højre. Stram Kurs får næppe lang levetid, bl.a. som følge af Paludans manglende impuls-kontrol. Han er en politisk flakke, der søger nye steder, når noget går ham imod. Indtil nu har han været med i Radikale Venstre, Junibevægelsen, Dansk Samling, Nye Borgerlige og nu Stram Kurs

 

Paludans personlige habitus er ej heller fremmende for en partileder. I sidste uge fik Avisen.dk aktindsigt i en sag om Paludans usædvanlig grove chikane af en tidligere studiekammerat, dennes familie og venner. Chikanen resulterede i, at Paludan fik et femårigt polititilhold. Og den kvinde, der anmeldte Paludan for racisme, og som han blev dømt for, har også anmeldt Paludan for chikane. Hændelserne viser, at han har en alvorlig karakterbrist.

 

Stram Kurs er et barn af den stramme flygtningepolitik, hvor DF hele tiden har skullet overgå sig selv. Nu er DF nået det punkt, hvor man vil tiltrække midtervælgere og gerne vil i regering, og så er man nødt til at dæmpe sig ned. Valgmødet med Nye Borgerlige i Aabenraa, viste dog, at DF fortsat er villig til at gå endog meget langt, når det gælder om at nedkalde nye nederdrægtigheder over vore muslimske medborgere.

 

Og Støjberg? Fortsætter hun som integrationsminister, så bliver hun ved med sin hensynsløse behandling af asylansøgere og indvandrere. Hun tilhører ikke de yderpartier, som midterpartierne har så travlt med at udpege. Hun har et Folketingsflertal bag sig, uanset om stram Kurs og Nye Borgerlige bliver valgt. Derved er hun langt farligere end Paludan, for hun virker på retsstatens principper.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com