En krig igangsat af et russisk imperialistisk overfald og overalt en galoperende oprustning, der truer verdensfreden. En krise på sundheds- og velfærdsområdet, der bliver mere og mere tydelig. En økonomisk krise, der med voldsom inflation underminerer økonomien for flere og flere. Og ikke mindst en klimakatastrofe, der ikke længere er en trussel, men allerede er i gang.

af SAPs Forretningsudvalg

Alt sammen dødsensalvorlige kriser, som kun vil blive forværret af den politik, som Mette Frederiksen vil føre – og allerede har ført ”hen over midten. Virkeligheden kræver røde og grønne løsninger.

 

Det er et åbenlyst bagholdsangreb på kampen mod de borgerliges aggressive offensiv – f.eks. Papes og Løkkes økonomiske planer for øget ulighed – at Mette Frederiksen indledte valgkampen med at invitere til principløs ”samling hen over midten”. Og det er også et forsøg på at underminere alle de krav fra venstrefløjen og fra progressive bevægelser, der faktisk kan pege i retning af at afbøde kriserne:

 

Dyrtidsregulering af både overførsels- og lønindkomster. Brandbeskatning af de svimlende overskud, som store koncerner henter hjem i ly af energi- og vareknaphed. Nej til topskattelettelser – derimod formueskat og en ny millionærskat, der genindfører en reel progression i skattesystemet.

 

Reel klimahandling nu: Stop alle fossil-investeringerne i gasledninger, motorveje, lufthavnsudvidelser osv., halver den animalske produktion, kontrol med og begrænsninger af energiforbruget i industrien, massive investeringer i kollektiv transport og begrænsning af privatbilismen, hurtig afvikling af al fossil energi osv.

 

Ekstra milliarder til regioner og kommuner, der kan stoppe udsultningen af og personaleflugten fra sundheds- og velfærdssystemet. Pengene skal bl.a. bruges til at sikre ligeløn og bedre arbejdsforhold for sygeplejersker, sosu’er, pædagoger m.fl. Giv kommuner og regioner friheden tilbage: Skrot budgetloven!

 

Stop oprustningen af det i forvejen ekstremt oprustede og overlegne NATO. Danmark skal i stedet gå forrest i kampen for gensidig ned- og afrustning af de rivaliserende imperialistiske supermagter. Brug milliarderne til bl.a. at betale klimagælden til de fattige lande.

 

Stop statsracismen: Stop angrebene på asylretten (bl.a. tilbagesendelse af flygtninge fra det syriske diktatur). Ophæv ”ghettolovgivningen” – med de horrible nedrivninger af de mindre velståendes almene lejligheder osv.

 

Alle disse krav står åbenlyst i dyb modsætning til det, der kan rummes i et samarbejde med de borgerlige partier.

 

Ikke noget nyt

Men Mette Frederiksens ønske om et samarbejde ”hen over midten” er i virkeligheden ikke noget nyt. Samarbejdet har også stået på i den netop afsluttede regeringsperiode.

 

Vi har f.eks. set det i det såkaldte ”nationale kompromis” om oprustningsmilliarderne, der godt og vel ryddede hele ”det økonomiske råderum” for penge, der ellers skulle have været brugt til velfærdsgenopretning. I regeringens udlændingepolitik, der endda lægger sig tæt op ad de mest ekstreme højrekræfters krav. Og ikke mindst i de brede forlig om klimaindsatsen, der er fulde af smukke ord og gyldne løfter, men ekstremt fattige på reelle handlinger, der her og nu bremser Danmarks udledninger i et acceptabelt tempo – fordi hensynet til virksomhedernes profit konsekvent har været vægtet højere end hensynet til klimaet.

 

Det tætte samarbejde med blå blok er – som Mette Frederiksen også praler med det, både i debatter og annoncer – ikke en fremtidsdrøm, men en grum realitet allerede. En realitet, der afspejler regeringens altovervejende blå politik, som trods alle små fingeraftryk fra Enhedslistens flittige og (ofte alt for) tålmodige folketingsmedlemmer ikke har været i nærheden af at imødegå de alvorlige kriser, vi reelt står overfor. Også en socialdemokratisk etparti-regering fører en altovervejende blå politik – fordi det faktisk er den politik, Socialdemokratiet står for!

 

Enhedslisten må tage førertrøjen

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er således ikke det bolværk mod den borgerlige offensiv, som mange måske lige nu tror. Tvært imod er hun/Socialdemokratiet garant for et samarbejde med borgerlige partier om en grundlæggende borgerlig politik – og når den økonomiske krise for alvor kradser, kan vi fra den kant forvente en ny gang ”Corydon-politik”.

 

Det er dermed overladt til Enhedslisten i samarbejde med folkelige bevægelser at være bolværket mod den borgerlige politik.

 

Derfor er det også ekstremt vigtigt, at Enhedslisten i valgkampen præsenterer sig som ”venstrefløj i egen ret”: Ikke som et støtteparti til Mette Frederiksen, men som et alternativ til venstre, der står for en helt anderledes politik, et helt andet projekt. Et helt andet projekt end de borgerliges – og dermed også et helt andet projekt end Socialdemokratiets.

 

Et projekt, der starter med bl.a. de seks punkter ovenfor. Et projekt, der kræver opbakning fra aktive bevægelser – og kun kan realiseres af en venstrefløj, der bæres fremad på ryggen af disse og selv er en integreret del af disse.

 

Derfor er den udenomsparlamentariske mobilisering også helt afgørende – både i valgkampen og efterfølgende. Vi har heldigvis allerede ved Folketingets åbning set mange gode kræfter gå i gang!

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 12. oktober 2022

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com