content-picture.php

Lørdag den 26. september kl. 14.00 starter demonstrationen 'Shut It Down' fra Christianshavns Torv. Demonstrationens mål er at komme frem til Amagerværket, hvor der er planlagt en stor civil ulydigheds aktion med det formål at stoppe det kulfyrede værk. Vi opfordrer til at gå med i denne demonstration og til, at den får maksimal støtte.

af SAP's Forretningsudvalg

Amagerværket er et kulfyret kraftværk. Ejerne forsikrer om, at der også bliver fyret med biomasse, og at der arbejdes på at nedsætte kulforbruget. Alligevel er 87 % af værkets produktion stadig kulbaseret.

Lederen af NASA’s Goddard institut James Hansen, en af verdens mest respekterede klimaforskere, har kaldt kulkraftværker for ‘dødens fabrikker’. Det er en ringe trøst, at dette kraftværk midt i København kun er 87 % død.

Amagerværket er ejet af det svenske firma Vattenfall, der er en af de største elektricitets- og varmeproducenter i Europa. Selvom firmaet har erklæret, at det vil ”være nummer ét for miljøet”, er der tydeligvis stadig langt fra ord til handling i det svenske firma.

Ikke desto mindre hævder Vattenfall, at det vil være CO2-neutralt i 2050 – en vision, de ønsker at gennemføre ved udbygning af atomkraftværker, ved øget afbrænding af biomasse og ved at udvinde CO2 og lagre det i undergrunden. Alle disse løsningsforslag er håbløse.

Atomkraft er en farlig energikilde, den er historisk forbundet til militærindustrien og udvindingen og transporten af uran til kraftværkerne er i sig selv en forurenende proces. Afbrænding af biomasse kræver at større dele af verdens landbrugsjord afsættes til produktion af biomasse – en løsning der er blevet voldsomt kritiseret for at putte mad i kraftværker.

Og udvinding og lagring af CO2 er en fremtidsvision, der tidligst vil kunne bruges i 2030 – hvilket er alt for sent, hvis vi skal undgå at klimaforandringerne løber ud af kontrol.

Vattenfalls direkte målsætning er åbenlys. De ønsker, som alle andre store spillere på energiområdet, at fortsætte afbrændingen af fossile brændstoffer.

Det er der tre grunde til:

  1. Fossile brændstoffer er en begrænset ressource, som kan privatiseres, og derfor en ressource, der kan tjenes penge på. I modsætning til vedvarende energi, hvis kilder reproduceres i naturen over kort tid.
  2. De selvsamme firmaer har store summer investeret i udvindingen af fossile brændstoffer – summer, der vil gå tab,t hvis kul- og olieforbruget stoppes.
  3. Fossile brændstoffer er monopoliserede og dermed kilde til enorme ekstraprofitter for de firmaer, der er involveret i udvinding og brug af dem.

Kul er langt den mest forurenende af de fossile brændstoffer. Ikke desto mindre er det den mest udbredte energikilde i Danmark, en tredjedel af Danmarks CO2-udslip kommer fra kul.

Den socialdemokratiske miljøminister Svend Auken fik da også gennemført et stop for udbygning af kulkraft tilbage i 1997, men det blev ophævet af VKO-regeringen i 2008 med henvisning til, at det skadede konkurrenceevnen.

I dette lys er det glædeligt, at der med aktionen bliver sat fokus på det helt umiddelbare mål om at afskaffe kulkraft i Danmark. Der er brug for at stille klare krav til regering og folketing om at stoppe udbygningen af
kulkraft og om at udfase den eksisterende kulkraft hurtigst muligt.

Især på klimabevægelsen i bred forstand afkræve S og SF et løfte om stop for kulkraft og om klare handlingsplaner på området. Her har de to partier en chance for at vise, at de vil tage klodens fremtid alvorligt, og at de vil gøre en forskel til den nuværende regering.

Dette kan ikke lade sig gøre ved én aktion alene, men målet om at lukke for kraftværket d. 26. er et godt symbol for hvad den danske stat må gøre hurtigst muligt. Samtidig er det vigtigt, at aktionen inspirerer til handling i resten af Danmark.

Der er brug for lokale demonstrationer mod alle eksisterende kulkraftværker i Danmark. ‘Shut It Down’-aktionen rammer de store kulfirmaer hvor det gør ondt – på pengepungen.

Vi opfordrer til at denne demonstration får fuld støtte, både i form af deltagelse og i form af politisk opbakning under og efter aktionen. Som aktive medlemmer af Enhedslisten har vi derudover en særlig opgave i at
sikre, at klimaaktivisterne kommer i kontakt med fagligt aktive, at der sker en udveksling af perspektiver fra mange sociale bevægelser og at der opbygges politiske krav, som kan samle bredt.

Der eksisterer et klart behov for, at Enhedslisten formulerer en klimapolitik, der kan tiltrække de mest
bevidste aktivister, samt at vi sikrer et arbejdsklima, hvor de føler sig velkomne og inspirerede.

Derfor, mød op d. 26. kl. 14.00 på Christianshavns Torv eller mobilisér til demonstrationer, der støtter kravet om et kulfrit Danmark!

SAP’s forretningsudvalg, den 25. september 2009

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com