Elev- og studenterbevægelsen har indkaldt til massive landsdækkende demonstrationer. Igen, igen. Og reelt er det efterhånden det samme, der er sket hvert efterår i en hel del år. Så nej, det er faktisk ingen nyhed. Det bemærkelsesværdige ved elev- og studenterbevægelsen er netop dette.

af SAP's Forretningsudvalg

At bevægelsen har fastholdt sin progressive fremmarch igennem flere år, igennem flere forskellige ledelser og snart igennem flere generationer af elever og studerende.

Virkeligheden er efterhånden på mange uddannelsesinstitutioner, at når man starter på gymnasiet, på sin tekniske skole eller på sin videregående uddannelse, bliver man mødt med en aktivistisk kultur. Man tager stilling, og man deltager i demonstrationerne som udgangspunkt.

Det er ikke længere en diskussion i organisationerne, om udenomsparlamentarisk arbejde er et legitimt middel, som det var for blot 10 år siden, men demonstrationer og aktioner betragtes som helt nødvendige
tilgange til en politisk kamp for bedre uddannelse, som alle – og ikke kun venstreorienterede – er en del af.

Formentlig er dette et resultat af et organiseret arbejde blandt venstreorienterede unge, som har arbejdet både konsekvent og loyalt i organisationerne, imens man til stadighed er blevet bedre og bedre til at koordinere sit arbejde med andre kammerater. Det er deres konsekvente organisering af den boblende utilfredshed.

Utilfredshed med stadig stigende antal elever i klasserne, færre og færre undervisningstimer på universiteterne og intet sted at gå hen i manglen på praktikplads. Forholdene forringes ved hver eneste finanslov, og hver reform har gjort uddannelsessystemet mere og mere konkurrenceorienterede.

Det har gjort elever og studerende vrede, og den gode organisering har givet dem et sted at få afløb for den frustration.

Uddannelsesorganisationernes konsekvente brug af mobiliseringer har skabt en vedvarende bevægelse. Og det har skabt en generation er unge, som på rygraden anvender gaden som et kampmiddel. Det præger nu andre bevægelser som fx asyl-bevægelsen.

Selvom en demonstration på Folketingets åbningsdag er noget, der er set før, er der især to elementer, der gør efterårets mobiliseringer særligt vigtige i år. For det første den økonomiske krise, og for det andet udsigten til en ny regering.

Den siddende regering har vist sit borgerlige ansigt ved reaktionerne på den økonomiske krise. Bankpakker, manglende vilje til at gennemføre offentlige investeringer og projekter og nedskæringer på velfærden har ikke
gavnet almindelige mennesker. Det har den konsekvente fastholdelse i skattestoppet over for kommunerne heller ikke.

Tværtimod viser regeringens investeringer gennem private projekter og puljer blot, at velfærdskampen er
des mere skærpet i år. Troen på det frie marked eller offentlig velfærd til alle. Det gør uddannelsesbevægelsens mobiliseringer endnu vigtigere – og fagbevægelsens manglende tilstedeværelse endnu mere tragisk.

Elev- og studenterorganisationerne har dog tidligere vist sig som den faktor, der kan trække fagbevægelsen med ud på gaderne under krav om velfærd.

Det afgørende ved dette års mobiliseringer er, hvorvidt uddannelsesorganisationerne formår, ikke kun at ligge pres på den siddende regering, men også en kommende S/SF-regering. Og hvorvidt de formår at trække fagbevægelsen med på en sådan bølge.

Det er derfor essentielt, at parolerne under uddannelsesmobiliseringerne også kommer til at rette sig
mod S og SF, og forhåbentlig kommer til at tvinge dem til at afgive løfter – som fx at de reelt vil hæve SU’en, genindføre skolepraktikken eller gøre en indsats for unge arbejdsløse.

Lad ikke S og SF løbe fra den politik, de har fremført tidligere. Lad ikke SF løbe fra alle løfterne fra dengang de ikke havde regeringsudsigter. Støt mobiliseringerne frem til Folketingets åbningsdag!

Du kan følge med i aktiviteterne og blive aktiv på www.udafkrisen.dk

SAP’s forretningsudvalg, den 18. september 2009

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske
perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.
SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com