content-picture.php

Gennem de sidste 10-20 år har der været opbrud på venstrefløjen i Europa. Politiske partier og organisationer har delt sig, har fusioneret eller er gået i helt opløsning. Blandt de positive resultater af dette opbrud er etableringen af det, man kan kalde brede antikapitalistiske partier. De har forskellig forhistorie, forskellig tilblivelseshistorie og meget forskellig ”barndom”.

af SAP's forretningsudvalg

Men fælles for dem er, at de tilstræber at samle alle de politiske strømninger, som rent faktisk er aktive i mobiliseringer og bevægelser mod forskellige udslag af kapitalismen – på tværs af de historiske og ideologiske afgrænsninger.

Fælles er også, at de har et brud med kapitalismen som deres perspektiv. Og mere eller mere konsekvent fungerer de demokratisk internt og tilstræber at kunne rumme forskellige synspunkter, at være pluralistiske. I Danmark er Enhedslisten et udtryk for denne udvikling.

Siden denne proces begyndte for snart 20 år siden har mange af disse organisationer været igennem turbulente – og indbyrdes meget forskellige – udviklinger. Selv med EU-debatter og med Asmaa-sagen i frisk erindring har Enhedslistens snart 20 år været relativt fredelige.

I nogle lande har det ført til nye splittelser. Men også de partier, som ikke har været ramt af store indre konflikter og brud, har haft problemer og udfordringer, bl.a. fordi opgøret med tidligere tiders sekterisme og mindste fællesnævner-platformen har betydet, at de  måtte begynde ”forfra”.

4. Internationale er en global samling af revolutionære og marxistiske organisationer, der alle er en del af den tradition, som begyndte med Trotskij og Venstreoppositionen i Rusland i begyndelsen af 20’erne.

Siden slutningen af 80’erne har 4. Internationalers organisationer været aktive, initiativtagende og udfarende i arbejdet for at etablere brede antikapitalistiske partier – også uden for Europa. F.eks. var SAP med til at tage de allerførste skridt, der førte til Enhedslisten.

Det er ikke tilfældigt. Det er et resultat af 4. Internationales tradition for udogmatisk at analysere den politiske udvikling og søge de muligheder der opstår for at styrke den antikapitalistiske kamp og den socialistiske
organisering.

Derfor har møder og publikationer i 4. Internationale de seneste 15-20 år fungerede som redskaber for opbygningen af brede antikapitalistiske partier.

Hvorfor er det vigtigt? Hvad har vi indtil videre lært? Hvad virkede, og hvad gik galt? Først og fremmest er repræsentanter for 4. Internationales organisationer altid vendt tilbage med stærke opfordringer til at indgå i de processer, andre havde sat i værk eller selv tage initiativ til at skabe samling om sådanne nye partier.

Samtidig har 4. Internationale også fungeret som et politisk-ideologisk center, der har fastholdt og viderebragt et revolutionært marxistisk program, der bygger på arbejderbevægelsens erfaringer – længere tilbage end de 20 år, hvor denne udvikling har fundet sted.

Det program har 4. Internationales medlemmer bragt ind i de nye partier, ikke som en facitliste, som de andre bare skulle overtage, men som et bidrag blandt flere til nye politiske, strategiske og organisatoriske konklusioner.

Heller ikke 4. Internationales organisationer er altid 100 % enige, men gennem hele denne proces har de alle været samlet om en rækkegrundholdninger, bl.a.:

  • at vi skal være loyale deltagere i opbygningen af de nye partier
  • at de nye partier skal være skal udgøre et antikapitalistisk politisk alternativ
  • at de nye partier skal have en klar feministisk profil
  • at de nye partier skal være internationalistiske i program og praksis
  • at de nye partier skal være pluralistiske og demokratiske
  • at de nye partier skal være aktivistiske og indgribende

På den måde har 4. Internationale været et uundværligt redskab i opbygningen af brede antikapitalistiske partier. Det arbejder er langt fra slut. Og det er stadig en hovedopgave for 4. Internationale. Se også 4. Internationales engelsksprogede webmagasin, International Viewpoint.

Derfor er SAP medlem af 4. Internationale. Derfor samler vi med mellemrum penge ind til 4. Internationale.
Derfor opfordrer vi til at støtte den aktuelle indsamling til 4. Internationale.

Beløb kan betales via netbank. Anfør korttype 01, girokontonr. 5100852; Solidaritetsfonden.

SAP’s forretningsudvalg, 17. april 2008

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com