”I har svigtet os tidligere. Hvis i fortsætter med at svigte os i fremtiden, vil vi, de unge, selv sørge for den nødvendige forandring. Ungdommen i denne verden er begyndt at bevæge sig. Vi kræver, at verdens beslutningstagere tager ansvar og løser denne krise.”

af SAPs Forretningsudvalg

Således står der i et åbent brev fra ungdommen. Bag dette står bevægelsen ”Fridays for Future”.

 

15. marts indkalder de til klimastrejke overalt i verden, og i Danmark ser vi allerede nu mobilisering i en lang række byer.

 

Klimakrisen er en global udfordring, der kræver globale protestbevægelser, og det er uhyre positivt når initiativer som disse formår at mobilisere ungdommen. Det bør vi i Enhedslisten og SUF gøre alt, hvad vi kan, for at bakke op om. På folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler m.fl., overalt hvor vi er repræsenteret, bør der argumenteres for at udbrede og styrke protesten d. 15. marts.

 

Bevægelsen formulerer selv på glimrende vis pointen: ”Det er den største trussel i menneskets historie, og vi accepterer ikke den manglende handling, der truer hele vores civilisation. Vi vil ikke acceptere et liv i frygt og ødelæggelse. Vi har ret til at leve vores drømme og håb. Klimaændringer sker allerede. Folk døde, dør og vil dø på grund af det, men vi kan og vil stoppe dette vanvid.”

 

Radikal omstilling nu!
Ungdommen bakkes op af videnskaben på området. Den største autoritet er FN’s klimapanel, IPCC, hvis rapporter giver en vurdering af verden i fremtiden baseret på forskellige udledningsgrader. Deres rapport fra 2018 har en række væsentlige konklusioner.

 

Hvis de nuværende udledninger af klimagasser fortsætter som hidtil, så vil vi med høj sandsynlighed ramme 1,5 grad temperaturstigning mellem 2030 og 2052. Heraf kan mellem 0,8 og 1,2 grad direkte tilskrives menneskelige aktiviteter. Konsekvenserne af opvarmningen er allerede en realitet og har indflydelse på økosystemer og mennesker. Et stop for stigning i udledningen vil have en markant indflydelse på temperaturstigningen. På sigt skal nettoudledningen falde, hvis man vil modvirke akkumulerede effekter.

 

Og IPCC repræsenterer den forsigtigste videnskabelige enighed.
Vi taler altså ikke om, hvornår klimaforandringerne slår igennem, de er allerede en realitet. Og selv om vi på magisk vis helt fjernede alt menneskelig udledning af drivhusgasser i morgen, så vil klimaet ændre sig på baggrund af den hidtidige udledning.

 

Men, og dette er den vigtigste pointe, der er alligevel et rum for en storstilet og hurtig omstilling, der klart kan begrænse effekterne af klimaforandringerne, tilmed effekterne inden for en overskuelig tidsramme. Det er altså ikke kun for kommende generationer, at der her og nu skal reageres, men det er fremtiden for nuværende generationer, der kan formes og ændres her og nu.

 

Vel at mærke hvis man er parat til at trodse det system, der styres af profit, vækst og markedsmekanismer.

 

Global strike for future!
Man kan støde på holdningen, at eleverne hellere burde passe deres skole. Men det er et dårligt argument, som bygger på den mekaniske og falske præmis, at læring kun foregår i et klasselokale. Folkeskoleloven skriver i sin formålsparagraf, at skolen skal forberede eleverne til deltagelse i samfundet, til at tage ansvar. At eleverne opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Når elever deltager i klimastrejken, så er det et udtryk for, at skolens formål opfyldes. Det er aktive, handlende unge mennesker, der tager politisk ansvar for deres fremtid.

 

Og heldigvis er det en bevægelse i hurtig vækst: Den 15. marts ser der ud til at blive strejker og aktioner i mindst 26 byer landet over!  Det peger på muligheder for måske snart at styrke organiseringen:Med regionale eller landsdækkende træf for aktivisterne og/eller ved at foranstalte en indsamling til en ”strejkekasse”, der kan sponsorere aktiviteterne fremover.

 

En af styrkerne ved bevægelsen er også dens internationale karakter. Der har været aktioneret i mindst 40 lande – og alt tyder på, at vi kun har set begyndelsen. At sammenligne ”Global climate strike for future” med 60’ernes bevægelse mod vietnamkrigen er måske nok for tidligt, men der er næppe tvivl om, at bevægelsen har et enormt potentiale – og at kampen er global.

 

Elevbevægelsen bør også vække ”de voksne” til at gå i gang! Der er al mulig grund til, at børn og unge ikke skal stå alene med at stoppe klimakatastrofen. Hvornår nedlægger den første arbejdsplads arbejdet en fredag for at følge de unge på gaden?

SAP’s forretningsudvalg, den 10.marts 2019

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com