Enhedslisten fik sit suverænt bedste valg på Bornholm, hvor partiet havde en fremgang på over 250 procent, og hvor spidskandidat Morten Riis fik et personligt stemmetal, der fuldstændigt overhalede alle andre kandidater. Vi spurgte ham, hvad forklaringen er på den spektakulære fremgang.

af Åge Skovrind

”Det er der selvfølgelig ikke kun en forklaring på,” siger han, ”men den vigtigste, som også kan bruges andre steder, er nok, at der har været et langstrakt opbygning af lokalafdelingen, siden vi blev valgt ind første gang i 2013. Vi har organiseret os med baggrundsgrupper for hvert enkelt af de udvalg, vi sidder i. Det har ikke kun sikret, at vi er mødt frem velforberedte, men grupperne har fungeret som rugekasser, hvor medlemmer har kunnet deltage, få indflydelse og viden. Det har skabt forudsætninger for en stærk kandidatliste, hvor alle de syv, som nu er valgt, har deltaget aktivt i valgkampen og repræsenteret Enhedslisten til vælgermøder.”

 

Men det gode resultat hænger også sammen med, hvad der er sket på Bornholm de seneste år, ikke mindst at den populære borgmester Winni Grosbøll (S) forlod posten sidste nytår til fordel for 72-årige Thomas Thors, som har haft flere dårlige sager.

 

”Først var der hans ide i sommers – som han siden blev nødt til at trække tilbage – om at indføre spærretid, så journalister i tre måneder op til kommunalvalget ikke skulle have adgang til børnehaver, plejehjem og andre af kommunens institutioner, men det, som har stået centralt i valgkampen er det seneste budgetforlig mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvor man gennemførte store besparelser på børneområdet og samtidig satte millioner af til at bygge et nyt rådhus i Knudsker, lidt uden for Rønne. Flere forældregrupper har været aktive og protesteret mod forringelserne,” fortæller Morten.

 

Men hvorfor er utilfredsheden så lige gået til Enhedslisten og ikke til andre partier?

 

”Faktisk fik Bornholmerlisten, som ikke var med i budgetforliget, også et rigtig godt valg, med en fordobling af stemmetallet og et mandat mere, end de havde i forvejen. Og det samme gælder Dansk Folkeparti, som på Bornholm kun havde en minimal tilbagegang. SF derimod fik ikke et godt valg og er nu helt ude af kommunalbestyrelsen, og det handler nok om, at valget også blev et valg om den næste borgmester, hvor SF ikke havde en borgmesterkandidat. Der har ikke været nogen fornyelse hos SF, og de var stort set ikke aktive i valgkampen. Til mange vælgermøder stod deres stol tom. Så vi har støvsuget alle stemmer på venstrefløjen. Folk kender os for et seriøst arbejde, hvor vi har kunnet løse problemer på tværs af partierne, og jeg er efterhånden også blevet godt kendt efter 8 år i kommunalbestyrelsen og fire år som formand for Børne- og Skoleudvalget.

 

Det handler ikke om, at der er flyttet en masse venstreorienterede københavnere til Bornhom?

 

”Faktisk har der været en tilflytning til øen siden 2016, men vores fremgang på 3.881 stemmer står slet ikke i forhold hertil, og det er trods alt heller ikke alle tilflyttere, der stemmer rødt!”

 

Har I også mærket fremgangen i form af en medlemstilgang?

 

”Egentlig ikke. Vi har i mange år haft et stabilt medlemstal omkring 90, og så er der kommet enkelte flere til her på det sidste. Men vi har været gode til at aktivere medlemmerne. Jeg vil tro, at over halvdelen har været aktive i valgkampagnen.

 

På tv har man set billeder fra jeres kampagne, som viste mange unge aktivister.

 

Det er meget blandet. Vores fem øverste kandidater har en gennemsnitsalder på 45 år, så der er vi da relativt unge,” siger Morten, som selv fyldte 45 dagen efter kanonvalget. Desuden er der kommet en afdeling af Rød-Grøn Ungdom på Bornholm med 15 medlemmer, som også har været med i kampagnen.

 

Før valget blev der talt meget om, at Enhedslisten måske kunne snuppe borgmesterposten på Bornholm. På spørgsmålet, om det overhovedet har været realistisk på noget tidspunkt, siger Morten Riis:

 

”Altså, vi gik seriøst efter borgmesterposten, især hvis valget ville ende med et rødt flertal, men det kom ikke til at ske, da Socialdemokratiet mistede fire af deres otte pladser. Og før valget nægtede Socialdemokratiet både udadtil som indadtil hårdnakket muligheden for at pege på os. Så det blev aldrig en realistisk mulighed.”

 

I stedet pegede Enhedslisten på den konservative Jacob Trøst som ny borgmester som led i en utraditionel konstitueringsaftale med Konservative, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Morten forklarer, at alternativet ville være at sidde i opposition med en masse mandater, mens en hel borgerlig fløj ville fastlægge udviklingslinjerne for kommunen de næste fire år.

 

Hvad har I konkret fået ud af det?

 

“En aftale om at åbne budgettet med en garanti for, at alle besparelser på børneområdet bliver trukket tilbage, og at rådhusbyggeriet bliver stoppet. Jeg vil sige, at vi har formået at udnytte uenighederne i blå blok. Resultatet er, vi nu sidder på formandsposten i tre af de seks stående udvalg, Børne- og Skoleudvalget, Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Desuden har vi fået formandsposten i Bornholms Energi og Forsyning. Så jeg synes, vi har sat os godt og grundigt på konstitueringen,” lyder det fra en træt, men tilfreds Morten Riis, som selv fortsætter på posten som viceborgmester.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com