Mens klimaminister Dan Jørgensen forhandler ved COP-26 i Glasgow om de igangværende klimaforandringer, så modarbejdes han hjemme af sin egen regering, der sætter gang i nyt motorvejsbyggeri under Københavns Havn

af Arne Lund

Fredag formiddag skulle COP-26’s slutdokumentet underskrives i Glasgow. På samme tidspunkt bad transportminister Benny Engelbrecht Folketingets finansudvalg om 511 mio kr. som statsgaranti for videreførelse af Nordhavnsvejen, der forbinder Helsingør-motorvejen med Nordhavnen, og siden Lynetten og Refshaleøen. Vejen er mest til gavn for bilister fra Nordsjælland. For bilister fra Hillerød og Frederikssund vil det være en omvej at benytte Nordhavnstunnellen. Mange af dem skal derfor fortsat køre gennem det indre København for at komme til Amager.

 

Tunnelen, der er på ca. 400 meter, ventes færdig i 2027, og vil få betydning for den videre byudvikling og for By & Havns økonomi [se havetunnel.dk].

 

Når pengene er bevilliget, sendes projektet i udbud. Det sker uden at afvente resultatet af den retssag, Klimabevægelsen har rejst mod staten, fordi flere af de centrale krav, der skal stilles til miljøvurderinger, er tilsidesat. Staten har opdelt projektet i mindre dele, den såkaldte salamitaktik: Jord-opfyldning, transport af jord, den østlige ringvej, metroen – alt vurderes hver for sig, og ikke samlet sådan som EU-lovgivningen kræver.

 

Af Infrastrukturplan 2035 fremgår det, at foruden en forlængelse af Nordhavnstunnelen, skal der laves en VVM-undersøgelse af Østlig Ringvej, og når en sådan er lavet, så er det ensbetydende med, at projektet gennemføres. Uanset hvad en VVM-undersøgelse end viser, så har det aldrig stoppet et projekt, som der var politisk ønske om at gennemføre. VVM-undersøgelser bruges blot til at legitimere det, der allerede er besluttet. Nordhavnstunnellen er således blot første etape af den østlige ringvej. Her kan man virkelig tale om salamier.

 

Klimabevægelsen har desuden forlangt, at projektet får opsættende virkning og ikke i gangsættes, førend der foreligger en endelig domstolsafgørelse. Ved at igangsætte forlængelsen af Nordhavns-vejen allerede nu ignorerer regeringen denne mulighed og udviser foragt for de domstole, der skal holde en regering i ørerne og sørge for, at lovene overholdes.

 

Finansudvalgets godkendelse er en formalitet. Det samme er Kammeradvokatens renvaskning af, at projektet opdeles i mindre etaper. Renvaskning er noget af det, Kammeradvokaten får sine penge for. I 2019 udskrev Kammeradvokaten regninger til staten på 539 mio kr.

 

Den kollektive trafik forringes

Samtidig med at der nu sættes gang i mere vejbyggeri, så sker der mærkbare forringelser på Kystbanen fra den 11. december. Nok udvides driften på de nordligste stationer til fire tog i timen – på bekostning af fire mindre stationer, hvor der fremover kun er halvtimes drift, mod tre tog i timen i dag. Om aftenen er der halvtimesdrift på hele strækningen Helsingør-København H. Samlet set er der tale om forringelser, der får mange til at stige om til bilen.

Regeringen prøver at bilde befolkningen ind, at blot alle sorte biler afløses af elbiler, så er alt i orden. Det er det ikke, for hvis folk fortsætter med at købe biler lige så tosset som i dag, så sker der ikke den nødvendige reduktion af klimagasserne. Også elbiler forurener: Når de produceres, når den strøm, de kører på, produceres, og når de skrottes. For ikke at tale om batteriet.

 

Letbaner er et bedre alternativ       

Engelbrechts ansøgning om 511 mio kr. til en forlængelse af Nordhavnstunnellen var ikke det eneste, der skete den formiddag. Foreningen Letbaner.dk indsendte et forslag til Folketingets trafikudvalg om anlæg af nye letbaner fra Ballerup og Gladsaxe til lufthavnen via Nørreport.

 

Et projekt, der med et passagerunderlag på ca. 80.000 daglige rejsende, og som – i modsætning til busser – tiltrækker bilisterne, der sætter pris på letbanens komfort og hastighed. Forslaget supplerer den kommende letbane i Ring 3 (Avedøre-Herlev-Lyngby-DTU), og forbinder 6 S-togs- og regionaltogsstationer og 6 metrostationer.

 

Anlægsomkostningerne for letbaner er langt lavere end for metro- og vejbyggerier, energiforbruget ligeså, og letbaner har vist sig at kunne dæmpe biltrafikken i de gader, hvor der køres.

 

Dette er dog ikke nok til at overbevise bilglade trafikministre og borgmestre. Her vil de afvise projektet med, at det mellem Ballerup og Husum kører parallelt med S-toget, og mellem Nørrebro Station og Nørrebros Runddel parallelt med metroen.

 

Ingen trafikale beslutningstagere ønsker, at en letbane skal sinke vejtrafikken. Skal den kollektive trafik endelig udbygges, så skal det være under jorden, for så er der bedre plads til flere biler i gaderne. Pt. planlægges nye metrolinier til bl.a. Rødovre, Hvidovre Hospital, langs Fasanvejen (Nørrebro-Frederiksberg-Valby), metro til Malmö m.fl.

 

Når der tales om nye metrolinier, så er det vigtigt at holde fast i, at metroen indtil nu ikke har reduceret biltrafikken mærkbart. Det er busserne, der forsvinder.

 

Gretha Thunberg har stort set ret, når hun beskriver politikernes klimaindsats som bla-bla-bla. Husk det på tirsdag.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com