Den ene af Internationalens sektioner har med støtten til det borgerlige UNP brudt med det vigtige princip om arbejderklassens uafhængighed.

af Fjerde Internationales Forretningsudvalg

Foto: Vikramabahu ‘Bahu’ Karunaratne

 

Fjerde Internationales Forretningsudvalg vedtog den 2. oktober 2020 nedenstående udtalelse.

 

Tidligere i 2020 kom det frem, at Vikramabahu ‘Bahu’ Karunaratne, formanden for Nava Sama Samaja Pakshaya (NSSP, Nyt Parti for et Retfærdigt Samfund) , en af Fjerde Internationales organisationer i Sri Lanka, ville stille op som kandidat til valget den 5. august.

 

Bahu stillede op på UNPs liste (Forenede Nationale Pari) og opfordrede til at støtte UNP’s leder Ranil Wickramasinghe, tidligere premierminister i Sri Lanka. Som svar på denne nyhed bad Fjerde Internationales ledelse NSSP forklare, hvorfor deres centrale leder stillede op til valget på en liste for et parti, der historisk står for borgerlig, højreorienteret politik i Sri Lanka.

 

NSSP udtrykte klart, at de som organisation støttede Bahus kandidatur. I et dokument, der blev sendt til Fjerde Internationales Forretningsudvalg, begrundede de dette med, at en ’enhedsfront’ var blevet en nødvendighed på grund af den ’fascistiske’ trussel i Sri Lanka, som Gotabaya Rajapaksas lejr repræsenterede. Forretningsudvalget kunne ikke acceptere denne forklaring, da enhedsfront handler om fælles aktion inden for arbejderbevægelsen. Imidlertid er UNP ikke et arbejderparti, men et parti for den markedsorienterede, liberale højrefløj af det srilankanske borgerskab. I  konkurrencen med den åbenlyst singalesisk-chauvinistiske Rajapaksa-lejr, har UNP antaget en mere ’liberal, menneskeretsorienteret udtryksform, men det betyder ikke, at partiets klassekarakter er forandret.

 

Da Ranil Wickramasinghe blev valgt som premierminister i Sri Lanka i 2015 erklærede han, at hans mål var at ’gøre Sri Lanka til den mest åbne og konkurrencedygtige økonomi i Sydasien.’ Han fortsatte dermed sin politik fra hans første periode som premierminister, da UNP spillede en vigtig rolle i indførelsen af neoliberale reformer.

 

For at slå fast, at Bahus kandidatur ikke blev støttet af Fjerde Internationale fremsatte Forretningsudvalget den 2. juli en ’Erklæring vedrørende det kommende valg i Sri Lanka.’ Vi modtog ikke noget svar fra NSSP i den forbindelse. De svarede heller ikke på en opfordring til at sende et svar, der kunne blive oversat og distribueret til Internationalen.

 

Den 17. juli offentliggjorde vi en erklæring fra Left Voice, den anden organisation i Sri Lanka, der er tilknyttet Fjerde Internationale, der kritiserede Bahus kandidatur som en politisk kapitulation: ’En invitation til at fortsætte traditionen fra Nava Samasamaja.’ NSSP svarede ikke på denne erklæring, og heller ikke på den erklæring fra Left Voice, som vi offentliggjorde den 20. august, efter valget: ’Tre kriser og parlamentsvalget i Sri Lanka 2020.’

 

Valget 5. august blev en total katastrofe for UNP. De fik kun et enkelt mandat. Men når der ikke kom nogen som helst respons fra NSSP, tyder det på, at ikke engang denne fiasko fik dem til at genoverveje strategien med at bakke op om et parti fra borgerskabets højrefløj.

 

Fjerde Internationales Forretningsudvalg er kommet til den konklusion, at NSSP har brudt fuldstændigt med vores vigtigste principper. Arbejderklassens uafhængighed er helt central for vores projekt. Bahus og NSSP’s valgkamp gik klart imod denne grundsætning. Bahus udtalelser anerkendte samtidig, at UNP og Ranil Wickramasinghe var ’kapitalistiske’, men opfordrede alligevel folk til at støtte ham. I 2015 beskrev Bahu UNP som del af den ’demokratiske hovedstrømning inden for den samfundsmæssige kapitalistiske kultur’ og Ranil Wickramasinghe som ’en radikal leder i et kapitalistisk samfund’, men afviste fortsat et valgsamarbejde.

 

Valget den 5. august var det afgørende skridt. Nogle få dage før dette valg erklærede Bahu, at UNP var et ’politisk liberalt demokratisk parti’, der ’repræsenterede demokratiske sider af kapitalismen’, og at han var ’nået frem til det, fordi fascismen er en trussel i dette land’, så ’socialister skal være klar til at forbinde sig med liberale kapitalistiske ledere og gå til modstand for demokratiet, så kampen i dag er for retfærdighed, fair play og demokrati.’ (1)

 

Hvis vi ser på Bahus rolle, hans udtalelser i forbindelse med valget, at der ikke er tegn på nogen stærk opposition inden for NSSP, og NSSP’s tavshed over for Fjerde Internationale, så er der ikke grundlag for at håbe, at organisationen vil rette op på denne alvorlige fejl.

 

Fjerde Internationales Forretningsudvalg har besluttet at afbryde alle forbindelser med NSSP og anmode den Internationale Komite om bekræfte dette på sit næste møde, så NSSP ikke længere repræsenterer Fjerde Internationale i Sri Lanka. NSSP vil få mulighed for at svare på dette IK-møde. Den næste Verdenskongres vil blive bedt om formelt at afbryde forbindelsen med NSSP.

 

NSSP har, som beskrevet ovenfor, brudt afgørende med vores politik. I de senere år har medlemmer af Fjerde Internationale været med i to forskellige organisationer: NSSP og Left Voice (Vame Handa). Denne splittelse var en følge politiske forskelle på mange områder. Fjerde Internationale opretholder sin forbindelse med Left Voice som hidtil.

 

2. oktober 2020

 

(1) Daily Mirror Online, 1. august, ’There is a threat of fascism at present’

 

Oversat fra International Viewpoint af Niels Overgaard Hansen

 

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com