Protester mod kommunale besparelser skal pege frem mod en anden regering og en anden politik. Men der er også brug for forslag, som giver folk tro på, at der er et alternativ på kortere sigt. Enhedslisten i Roskilde har diskuteret den svære balance.

af Åge Skovrind

Overalt i landet er der i disse dage ved at blive vedtaget kommunale budgetter, som indebærer store forringelser i den service, kommunen yder. Det rammer børn, unge, ældre, ansatte i kommunen og alle dem, der på den ene eller anden måde bruger de fælles ordninger, som kommunekassen finansierer.

Forhøjelse af kommuneskatten er ikke en god løsning ud af de økonomiske trængsler, da højere kommuneskat især betales af de laveste indkomstgrupper – og desuden bliver det meste af indtægten holdt tilbage af staten i henhold til den aftale, Kommunernes Landsforening selv har indgået med regeringen (se kommentar: Kommunale skattestigninger er asociale)

20 af de mest trængte kommuner har netop fået afslag på at sætte skatten op med hjælp fra en særlig pulje på 300 millioner. De vil nu i stedet gennemføre store besparelser.

På mange måder adskiller Roskilde kommune sig ikke fra resten af landet. Også her svinger man lystigt sparekniven. Allerede før sommerferien genåbnede man budget 2010 og skar 70 mio. kr. af budgettet. Det betød afskedigelser af personale og færre undervisningstimer i skolerne. Det gav reduktion af åbningstiden i institutionerne og forringede normeringerne – bare for at nævne de værste tidsler

SF går foran med sparekniven
I det politiske billede er det nye i Roskilde, at SF for første gang nogensinde går i spidsen med forslag om fyringer og forringelser af velfærdsordninger. Hidtil har SF og Enhedslisten så godt som altid stået sammen om at afvise nedskæringer på velfærden. SF fik også i Roskilde et kanon godt valg sidste år og er nu blevet en del af et komfortabelt flertal. SF sidder på syv og Socialdemokraterne på 10 af byrådets 31 pladser.

Under overskriften "Slem, værre, værst" forklarede byrådsmedlem Jan Bjergskov Larsen i juni SF’s nye linje således:

"Det er ikke med SF´s gode vilje, at vi nu påtager os det økonomiske ansvar for Roskilde Kommune. Især ikke, når en stor del af regningen skyldes regeringens politik. Men (…) V & K vil gå langt videre i nedskæringer og nedsættelse af serviceniveau end SF sammen med de øvrige budgetpartnere. Vi har ikke så mange valgmuligheder – vi vælger derfor slem frem for værre eller værst."

Altså: Vi er bedre til at lave nedskæringspolitik end de borgerlige.

Derfor står S og SF (og R) nu sammen om et forslag til budget 2011, som indeholder besparelser på cirka 65 millioner. Detaljerne er endnu ikke på plads, men aftalen betyder blandt andet

– Nedlæggelse af kommunale arbejdspladser
– Flere børn per pædagog i daginstitutioner og SFO
– Takstforhøjelser i daginstitutioner i form af højere forældrebetaling for mad
– Færre lærere i folkeskolen, dvs. ringere undervisning
– Dårligere tilbud i ungdomsskolen
– Pulje til fremme af trivsel for medarbejdere barberes ned – i stedet skal alle løbe hurtigere med mere stress til følge
– Mindre tilskud til kulturhuse, museer og frivillige foreninger.

 

Enhedslisten siger nej
Enhedslisten er repræsenteret i byrådet af Christian Holtet. Sidste år var han med i en budgetaftale.

"Det var vi, fordi det var muligt at lave et budget, som ikke indeholdt forringelser, men enkelte forbedringer," siger han.

”Men de forringelser, som flertallet nu foreslår, kan vi under ingen omstændigheder gå med til," fortsætter han.

"Vi siger ikke nødvendigvis nej til alle spareforslag, og vi kan endda komme med nye forslag, for eksempel kan vi godt undvære alle de dyre konsulenter, som kommunen betaler for at analysere, hvordan man kan lave effektiviseringer og rationaliseringer.”

På et medlemsmøde i september diskuterede Enhedslisten sin holdning til budgettet.

En pointe i diskussionen var denne:

På den ene side er det vigtigt at forklare, at det er regeringens økonomiske spændetrøje, som tvinger kommunerne til at forringe folks vilkår. Men hvis vi bare siger, at det hele er regeringens skyld, og at kun en ny regering og en anden politik kan ændre situationen, så vil folk ikke tage os alvorligt. Vores alternativ er simpelthen for langt væk. Derfor skal vi også komme med konkrete ændringsforslag, som viser, at der er en anden mulig vej.

Mødet vedtog en udtalelse, hvor det hedder, at kommunen ikke er så fattig, at de nye nedskæringer er nødvendige. Til trods for regeringens spændetrøje er det faktisk muligt at lave et budget uden nedskæringer på velfærden. F.eks. er flertallets forventninger til salg af byggegrunde sat urealistisk lavt i budgettet.

Sidstnævnte vurdering er ikke mere kontroversiel, end at borgmester Poul Lindor Nielsen (S) siger det samme i Dagbladet Roskilde den 25. september. Men budgetpartierne har aftalt, at et større provenu fra grundsalg skal bruges til at polstre kommunekassen – og altså ikke til at forhindre forringelser!

Det virker, som om situationen skal males så sort som mulig nu, hvor der er tre år til næste kommunevalg.

 

”Nødbudget”
Engangs-indtægter fra grundsalg, alternative spareforslag og træk på kommunekassen vil, ifølge Enhedslisten, gøre det muligt at overleve næste år. Men det bliver i form af et "nødbudget". Et budget, som holder kommunen midlertidigt kørende.

Men hvad så derefter?

Så står vi med en ny regering og en forventning om, at denne regering lever op til sine løfter og skaber nye rammer for kommunernes økonomi. Hvis vi kæder et ”nødbudget” snævert sammen med et regeringsskifte, kan det være med til at opbygge et større pres på ledelsen i S og SF om at skabe bedre velfærd i kommunerne.

Forudsætningen for at få rejst diskussionen og diskutere alternativer til nedskæringspolitikken er selvfølgelig, at de grupper – pædagoger, lærere, forældre, kommunalt ansatte – som bliver ramt af forringelser, begynder at røre på sig i form af møder, protester, demonstrationer, læserbreve osv. Enhedslisten vil bruge alle mulige kanaler på at få skabt en bevægelse.

Og i udtalelsen fra medlemsmødet lyder opfordringen til socialdemokrater og SF’ere: Husk jeres valgløfter om bedre forhold for børn, unge og ældre og kom med i kampen!
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com