content-picture.php

Budgetterne for 2011 indeholder voldsomme besparelser. Mange steder er S og SF med i brede forlig, der skærer voldsomt i velfærden. Enhedslisten er typisk ikke med i forligene, fordi undergravning af velfærden for børn, unge ældre og handicappede er helt uspiseligt. Men i Hillerød deltager Fælleslisten i et sparebudget. Og Fælleslisten er tæt knyttet til Enhedslisten.

af Ebbe Rand Jørgensen

Hillerød er en af de kommuner, der i forbindelse med budgettet for 2011 skal gennem store sparerunder. Hillerød er som mange andre kommuner ramt af en kombination af økonomisk smalhals og regeringens og KL’s (Kommunernes Landsforening) stramme krav. Et flertal i byrådet har derfor vedtaget at spare 60,7 millioner kr. på driften.

Der er lavet en såkaldt ”bred” budgetaftale, støttet af S, SF, Konservative, Radikale og Fælleslisten. Venstre og DF står uden for aftalen.

Børn og unge, specialundervisning og teknik
Det er en voldsom besparelse, men alligevel kan den ikke helt leve op til kravene i kommuneaftalen (mellem KL og regeringen). Der mangler faktisk 4,5 millioner kr. i at overholde ”servicerammen”. En lille bitte smule ”ulydige” har de været, men dog har parterne lovet at finde pengene, hvis kommunernes samlede ramme overskrides og dermed pålægges en kollektiv straf i form at træk i bloktilskuddene.

Aftalen får konsekvenser for en del af Hillerøds borgere og medarbejdere. Det gælder især børn og unge og de ansatte på kommunens skoler, daginstitutioner og fritidsklubber.

Der skal spares ved at ændre på ”skolestrukturen”. De mindre skoler i landdistrikterne lægges sammen med de større byskoler i fælles skoledistrikter, det giver en besparelse på grund af fælles ledelse og muligheden for at lægge nogle klasser sammen.
Der skal nedlægges lærerstillinger, ved at lærerne får flere undervisningstimer.

Der skal skæres i specialundervisningen, og flere børn skal ”inkluderes” i de almindelige klasser i skolerne
I daginstitutionerne skæres i åbningstiden med ½ time om ugen og der bliver færre pædagoger. Og så skæres der i støtten til børn med særlige behov. Der skal spares på fritidstilbud til de større børn.
Der skal spares på døgnanbringelser, især af de større børn.

Desuden skal der også spares på miljø- teknikområdet. Der skal spares på snerydning og pasning af de grønne områder.

Besparelserne har naturligt nok fået bl.a. pædagogernes fagforening BUPL op på mærkerne. I en udtalelse til byrådet peger de bl.a. på, at Hillerød Kommunes personalenormeringer ligger i absolut bund sammenlignet med andre kommuner i Nordsjælland.

Fælleslisten og Enhedslisten
Støtter Enhedslisten denne budgetaftale, der indeholder markante forringelser for børn og unge? Formelt set er sagen klar nok. Enhedslisten er ikke repræsenteret i byrådet, og har dermed ikke noget medansvar. Det er Fælleslisten, der med sine to mandater har skrevet under på og stemt for aftalen.

Tue Tortzen, byrådsmedlem for Fælleslisten og medlem af Enhedslisten, forklarer til Socialistisk Information, at der politisk og formelt ingen modsætning er mellem de to organisationer. Nogle er kun medlem af Fælleslisten, f.eks. Tues byrådskollega, Nanna Kjær. Men forholdet til Enhedslisten er vedtægtsbestemt på den måde, at Fælleslisten støtter sig til Enhedslisten, når det f.eks. handler om landspolitik/internationale forhold osv. De deltager også i kommunalpolitiske netværk i Enhedslisten.

Det kniber med at få skabt en fast baggrundsgruppe, så det er i praksis kun byrådsgruppen, der fastlægger linjen. Tue siger ”man kan godt få folk op på mærkerne, når det drejer sig om enkeltsager, men når det handler om det lange seje træk med møder gennem årene, er det svært.”

Ringest tænkelige budget
Med hensyn til det netop vedtagne budget er Tue Tortzen klar i mælet:

”Det er forringelser over hele linjen, når det drejer sig om driftsbudgettet. Der er absolut intet positivt at sige om driftsbudgettet, ingen forbedringer.” (For anlægsbudgettet ser det lidt anderledes ud)

Hvorfor så ikke bare stemme imod?

”Det ændrer intet, det gjorde vi f.eks. sidste år. Dengang var Venstre med i budgettet, i år er Venstre ude, og det er der perspektiver i, tænk på at Hillerød har borgerligt flertal til folketingsvalget,” forklarer Tue.

De borgerlige er i år blevet splittet, hvor de konservative er med i budgettet. ”det er nu ikke lige min kop te at skulle samarbejde med de konservative” siger Tue.

”Dagsordenen var, at der skulle laves de her forringelser, og det havde ikke ændret noget, at vi havde stemt imod. Vi var med til at undgå nogle af forslagene til forringelser, f.eks. bevarede vi skoleassistenterne”.

Tue er formand for teknik- og miljøudvalget, og han vurderer, at han vil få det svært som formand, hvis han havde stemt imod budgettet.

Tværtimod møder han stor velvilje, når han har ønsker. F. eks. har han fået gennemført nogle store forbedringer på anlægsbudgettet, der bliver afsat 25 millioner hvert år de næste fire år, i alt 100 millioner til energiforbedringer på de kommunale bygninger.

”Det er der perspektiv i. Det handler om klima, men også økonomi på længere sigt. Der er en kort tilbagebetalingstid på investeringerne, i nogle tilfælde 4-5 år, det vil give mange millioner, der kan føres tilbage i kassen. Penge, der så kan bruges f.eks. til børnehaverne,” er Tues kommentar.

Både Socialdemokraterne, SF og nogle af de borgerlige er meget lydhøre i forhold til nogle af Fælleslistens forslag, der handler om miljø og klima. Der er også sat penge af til cykelstier, så flere skolebørn trygt kan cykle til skole i stedet for at blive kørt. Godt for sundheden og miljøet.

Et andet af Fælleslistens forslag, som han har fået gennemført som formand, er giftfri bekæmpelse af bjørneklo. Nogle naturområder bliver indhegnet og der bliver sat får ud, som effektivt fjerner bjørnekloen. Det er samtidigt et aktiveringsprojekt, for nogle af Tue’s medlemmer

Tue er også formand for 3F og dermed en del kommunalt ansatte. Det spiller meget godt sammen, når det handler om beskæftigelse. F.eks. når han peger på, at hullerne i vejene skal udbedres og dermed sikrer beskæftigelsen.

Men han må også erkende, at han ikke – i denne omgang – kan hjælpe lærerene eller pædagogerne, der mister arbejdspladser.

Tue opsummerer:
 
”Vi kan jo ikke lave det hele om med 2 mandater, men jeg plejer at sige, at hvis vi kan få 10 procent indflydelse er det fint, men denne gang vurderer jeg, at vi har vi fået 20 procent.”
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com