På den revolutionære socialistiske venstrefløj, hvor folk mødes med forskellig baggrund med hensyn til klasse, køn, race mv., er det normalt og uundgåeligt, at disse forskelle vil føre til konflikter. Problemet er ikke konflikten, men hvordan vi håndterer den. Vi bringer her en aftale om organisatoriske normer fra Tempestgruppen i USA. Mange af dens medlemmer fra det tidligere International Socialist Organization (ISO), og en del medlemmer er aktive i Democratic Socialists of America (DSA).

af Tempest

I løbet af vores første år har vi i Tempest Kollektivet bevidst skabt strukturer og politikker, som vi håber kan bidrage til en sund og kammeratlig politisk kultur. Det er ikke nogen hemmelighed, at venstrefløjen kan være et uvenligt og ligefrem risikabelt sted at være. Vi tager udgangspunkt i, at der vil komme konflikter. (Vi er ikke nogen perfekt gruppe, der er immun over for kapitalismens snavs). Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer konflikterne. Vores intention er at være så tydelige som muligt, og derfor har vi udviklet og stemt om en solidaritetsaftale for Tempest med nogle forventninger til hvert enkelt medlem. Som det gælder for alle vores regler og politikker, kan også denne aftale gøres til genstand for diskussioner og ændringer. Derfor byder vi konstruktive kommentarer og kritik velkommen, lige som vi byder andre velkommen til at slutte sig til os og styrke vores kollektiv og alle de politiske sammenhænge, vi arbejder i.

 

Vores arbejde som Tempest Kollektivet er vigtigt for vore medlemmer og allierede og for de bevægelser og organisationer, vi er med i. Det kræver masser af engagement og energi af hver enkelt af os. Af hensyn til Tempest, vores bevægelser og vores ønske om en socialisme fra bunden, bliver vi nødt til at skabe et kollektivt miljø, der kan støtte os, inspirere os og bevare solidariteten i det vigtige arbejde.

 

Derfor har vi fundet frem til de principielle aftaler vi som Tempest Kollektivet kan lave for at vejlede vores individuelle opførsel. For at opbygge Tempest Kollektivet og et bredere netværk for socialisme fra bunden sammen med andre kammerater, som vores medlemmer både ønsker og har brug for, forpligter vi os til disse principper i vores omgang med hinanden.

 

Sammenhængen

Vi anerkender, at det samfund vi lever i sætter rammerne for de større sammenhænge, vi arbejder i. Det påvirker os i forskellig grad og på forskellige måder. Disse relationer præger vores omgang med hinanden. Forskelle i køn, kønsidentitet, race, seksualitet, national status og beskæftigelsesgrad påvirker vores syn på tingene på måder, vi ikke altid selv er klar over.

 

Vi anerkender, at vores politiske idéer formes af vores historie, erfaringer og de ideologiske rammer, vi bruger for at forstå vores ageren i verden. En vigtig pointe er, at idéer kan forandres gennem erfaringer, kampe og kammeratlige diskussioner og debatter. Det er den proces der gør, at politiske standpunkter, der oprindelig kommer fra et mindretal, kan få opbakning fra flertallet.

 

Vores projekt handler om samarbejde, hold styr på dit ego, vrede er en destruktiv kraft

Kapitalismen splitter os, men for at kæmpe for vores sager og styrke vores enhed, skal vi arbejde kollektivt. Med alle de traumer vi står over for i verden, lover vi ikke at retraumatisere hinanden. Vi forpligter os til at opbygge et sundt politisk miljø, og idet vi gør det, forpligter vi os til at optræde i overensstemmelse med disse styrende principper. Vi håber at disse principper for solidaritet kan blive en del af vores kultur. Men da folk er uperfekte, ved vi, at vi kommer til at begå fejltagelser. Vi aftaler nænsomt at gøre hinanden opmærksom på, når principperne ikke bliver overholdt.

 

Respekter hinandens bidrag, viden, evner og erfaringer

Hver af os kommer med forskellig viden, kundskaber og erfaringer. Vi har hver især opnået dem på mange forskellige måder; for eksempel erfaringer fra flere års arbejde, organisering eller formelle og uformelle studier. Det samfund vi lever i lægger vægt på professionel ekspertise, men som Tempest Kollektivet anerkender vi, at de der er mest berørt af et emne har en unik viden, der må og skal anerkendes. Det er svært at respektere og værdsætte det, vi ikke ved noget om, så det er vigtigt, at vi lytter til hinanden. Forudindtagethed (både eksplicit og implicit) forhindrer os i at værdsætte hinandens bidrag, så vi må være åbne over for at undersøge vores egne forudfattede meninger, der forhindrer os i at se hinandens bidrag.

 

Sæt pris på hinandens bidrag

Øv dig i den disciplin at lægge mærke til hvert enkelt persons bidrag, og tag dig tid til at anerkende andres arbejde. Det er så let at tage andre for givet. Vær på vagt over for vanen med at kritisere andre. Det er så let kun at få øje på, hvad der er forkert, og undgå at lægge mærke til de mange resultater. Anerkendelse er med til at bygge os op, det giver næring til vores anstrengelser og gør det lettere at tage svære samtaler op, når der er brug for forandringer.

 

Vær direkte: tal med, ikke om hinanden. Fra person til person og fra gruppe til gruppe – lad det være kollektivt!

Vi lover at omgås hinanden direkte, åbent og synligt. Hvis vi har en uoverensstemmelse, tager vi den direkte op med den person, det handler om. Vi vil ikke lave formodninger eller give os til at tale negativt om dem, der ikke er til stede i et kollektivt rum. Vi aftaler at løse konflikter demokratisk på møder eller i andre formaliserede debatfora og diskussioner. Vi er opmærksomme på, at det ofte er magtforholdene, der afgør hvem der har ordet, og derfor aftaler vi at bruge differentierede talelister ved vores møder.

 

Gå ud fra, at andre har gode intentioner, tal om virkningerne og være åben

Det er godt at forstå forskellen mellem intention og virkning. Vores intention (det jeg håbede ville ske) og vores resultat (hvad der skete i virkeligheden og hvilken virkning det havde) passer ikke altid sammen. Vi går næsten altid ud fra, at ”meningen var god nok” (min intention) selv om det ikke gik som det skulle. Over for andre gør vi ofte det modsatte. Hvis deres virkning på os var negativ, så formoder vi også, at deres intentioner var onde. Denne aftale kræver, at vi tilskriver hinanden de samme formodninger om gode intentioner og så taler om og forsøger at håndtere de problematiske virkninger. Udover det aftaler vi at høre om og anerkende de virkninger, vores egne handlinger har på andre, uden at gå i forsvar. Vi aftaler at sige undskyld, når vi begår fejltagelser.

 

Betragt uenigheder som muligheder

I et miljø så kompliceret som den revolutionære socialistiske venstrefløj, hvor vi alle sammen har forskellig baggrund med hensyn til klasse, køn, race eller iagttagelsesposition, er det normalt og uundgåeligt, at disse forskelle i kombination med de altid skiftende omstændigheder og de altid optrædende kriser vil føre til konflikter. Problemet er ikke konflikten, men hvordan vi håndterer den. Det er afgørende at være åben, når vi har uoverensstemmelser. Det er med til at fremelske en nysgerrig indstilling, når vi er uenige (”Jeg undrer mig over, hvad det er jeg ikke kan se, eller hvad jeg mangler at tage højde for eller forstå”). Det er også meget vigtigt at anerkende, at vores bekymringer ofte påvirker hinanden. Vi kan organisere os mere effektivt, hvis vi fremmer en sund og respektfuld intern diskussion, før vi samles om en bestemt beslutning.

 

Vær nærværende ved møderne

Vi anerkender den situation, vi hver især står i som hele mennesker med børn, arbejde og andre aspekter i livet, men når vi er til et møde, aftaler vi at være så meget til stede som muligt. Vi har respekt for at al vores tid er værdifuld. Vi vil arbejde på at gøre vores møder så nyttige og effektive som muligt. Det kræver opmærksom lytning, og vi anerkender, at det kræver at hver af os er fuldt til stede. Vi er enige om at mobiltelefoner og lignende skal være slukket under møderne, med mindre vi er i en særlig situation, som vi så vil informere de andre mødedeltagere om. At respektere de andre kammeraters tid kræver at vi kommer til møderne til tiden, giver besked, hvis vi bliver forsinket, og holder os til den aftalte mødetid. Vi må erkende, at vores manglende fokus kan fortolkes som ringeagt eller manglende interesse.

 

18. august 2021

 

Oversat fra Tempest Magazine af Poul Bjørn Berg

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com