I denne workshop diskuterer vi arbejdets organisering, fagbevægelsens indretning, og erfaringer med organisering af prekære arbejdere inden for forskellige sektorer – historisk og nutidigt.

af Socialistisk Information

Workshop ved Nina Trige Andersen

Fredag den 10. april kl. 9:30 – 12:00

 

Atypisk arbejde og prekariat er begreber, der er dukket op i dansk kontekst i nyere tid, og som i længere tid er blevet diskuteret internationalt. Fagbevægelsen er begyndt at arbejde med udfordringerne ved, at en stadigt større del af arbejdsmarkedet er uden overenskomstdækning, og at stadigt flere arbejder som ’falske selvstændige’, ’freelancere’, ’løstansatte’ mm., men uden at have overbevisende svar på, hvordan denne situation skal håndteres.

 

Diskussionen foregår ofte ud fra en præmis om, at det normale er fast fuldtidsarbejde på kollektivt forhandlede kontrakter for den samme arbejdsgiver, og at alt andet er en afvigelse fra denne norm. Men denne antagelse bygger på erfaringer fra bestemte dele af arbejderklassen i en bestemt historisk periode i en bestemt del af verden. Mange grupper af arbejdere har altid arbejdet på usikre vilkår – også i de nordiske lande.

 

Det nye er ikke ’atypisk’ arbejde som sådan. Men måske er det nye, at usikre vilkår nu rammer andre grupper end tidligere og breder sig i større dele af verden.

 

I denne workshop diskuterer vi arbejdets organisering, fagbevægelsens indretning, og erfaringer med organisering af prekære arbejdere inden for forskellige sektorer – historisk og nutidigt. Der vil være blik ud i verden, men fokus er på det danske arbejdsmarked og vores muligheder for at handle kollektivt på en situation, hvor stærke kræfter forsøger at individualisere arbejdet og de vilkår, det foregår under.

 

Hvordan udvikler vi en strategi til faglig organisering, der tager udgangspunkt i de faktiske forhold, frem for i abstrakte ideer om ’typisk’ og ’atypisk’ arbejde?

 

Nina Trige Andersen er journalist og historiker og sidder i redaktionen for tidsskriftet Arbejderhistorie, og er medlem af bestyrelsen for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund. Nina er medlem af SAP og aktuelt bosiddende i Mexico.

…………………………………………………………………………………………………………

 

Se hele påskeseminarets program (pris, tid, sted mv.)

Gå direkte til tilmelding

Læs omtale af andre workshops

Socialistisk Påskeseminar på Facebook

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com