En af de gængse præmisser for at diskutere fascisme er checklistemetoden. Grundantagelsen er, at de historiske erfaringer med fascismen og nazismen kan anvendes som grundlag for en systematisk karakteristik.

af Socialistisk Information

Fredag d. 10. april kl. 14:00 – 16:00
Oplæg ved Einar Baldursson

 

Der er to problemer ved denne fremgangsmåde.  Den første er at man som regel ikke skelner mellem fascismens som en populistisk massebevægelse, og fascister ved magten.

 

En del af de ideologiske karakteristikker af fascismen afspejler perioden, efter at bevægelsen tog magten. Det andet problem er, at man ikke forstår, at fascistisk populisme kan iklæde sig mange ideologiske gevandter. Dermed er der stor risiko for, at man overser en fascistisk bevægelse under opbygning, fordi dens standpunkter ikke ligner standardmodellen.

 

Når man anskuer fascisme ud fra et politisk ”forebyggelses”-standpunkt, må det handle om, hvordan betingelserne for en populistisk-fascistisk bevægelse opstår. Hvordan disse muligheder under bestemte omstændigheder fører til opbygningen af slagkraftig bevægelse. Og hvordan en sådan bevægelse kan tage magten.

 

Oplægget vil beskæftige sig med disse spørgsmål, primært ud fra et (masse) psykologisk standpunkt. Et centralt emne vil være de psykologiske forudsætninger for en fascistisk bevægelse.  Argumentet vil være, at disse betingelser opstår med jævnlige mellemrum, men sjældent fører til udviklingen af en egentlig massebevægelse.

 

I denne sammenhæng vil berettighedens psykologi blive diskuteret.  Når samfundsgrupper oplever, at deres sociale status trues, opstår der emotioner, som medfører gruppesocial radikalisering, ofte i form af dehumanisering af ”de andre”.

 

En vigtig forudsætning for en sådan bevægelse er, at den kan rumme en venstrepopulistisk strømning i kombination med mere traditionelle autoritære standpunkter.

 

Det venstrepopulistiske bidrag handler især om legitimeringen af, at selv om alle standpunkter er lige, er der standpunkter, der er mere lige og berettigede end andre. Dette bidrag skal ses i kombination med en antiautoritær samfundskritik, der legitimerer anvendelsen af vold.

 

Dernæst vil oplægget fokusere på, hvordan en sådan massebevægelse kan udvikle sig.  Her vil der især være fokus på betydningen af en førerskikkelse der kan rumme modsætningsfulde standpunkter og kanalisere de psykologiske kræfter bevægelsen bygger på.

 

Det er i denne sammenhæng, at Donald Trump, og den bevægelse han både er en del af og til dels har skabt, er interessant.

 

Donald Trump adskiller sig fra både Mussolini og Hitler ved, at han er ude af stand til at opbygge et team og en ideologi.  I sammenhæng med det kan vi også se, at selv om han elsker sine vælgermøder, medfører de ikke nogen sammenhængende politisk organisering.

 

Alligevel er der ingen tvivl om at Donald Trump er en Führer.  Det betyder, at han er et samlingspunkt for mennesker, der dybest set ikke kan udstå hinanden. Det betyder også, at han ligesom Hitler, kan tale til en stor forsamling ved løbende og dynamisk at henvende sig først til den ene gruppe, til derefter at henvende sig til den anden gruppe.  Hans budskaber bliver derfor enormt fragmenterede, men deri ligger hans styrke. Tilhængerne nøjes med de bidder, som er beregnet på at stille deres specifikke sult.

 

Den bevægelse, Donald Trump på en måde har skabt, har på få år bevæget sig fra at være mange brikker til forskellige puslespil, til nu at være en verden med et omdrejningspunkt.  Hvad Donald Trump gør, er rigtigt, uanset hvad det er.

 

Både på grund af Donald Trump´s alder og hans manglende evne til organisationsopbygning, slipper verden med skrækken – nok.  Men selve erfaringen er på mange måder enten en generalprøve på en senere fascistisk massebevægelse, eller den advarsel som venstrefløjen kan tage sådan til sig, at efterkommerne mislykkes.

 

Til sidst vil oplægget reflektere over de metoder, der kan anvendes til at svække og besejre populistiske bevægelser.

…………………………………………………………………………………………………………

 

Se hele programmet (pris, tid, sted mv.)

Gå direkte til tilmelding

Læs omtale af andre workshops

Socialistisk Påskeseminar på Facebook

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com