De seneste uger har vi i København været vidne til en stigende socialdemokratisk panik før åbningstid. Panikken er især gået udover Enhedslisten og Amager Fælleds Venner. Panikken er særdeles velbegrundet. Den ene bekymrende nyhed er fulgt efter den anden i denne periode.

af Leif Mikkelsen

·        En opinionsundersøgelse har vist, at et flertal af SFs, Radikales og Socialdemokratiets vælgere er modstandere af byggeriet på Amager Fælled.

·        En granskning af TV2s kandidattest viser, at et klart flertal af SF og De Radikales kandidater oplyser, at de er modstandere af byggeriet.

·        Dansk Folkeparti har trukket sig fra aftalen om byggeriet på Lærkesletten.

·        I perioden er der kommet to opinionsundersøgelser, der begge viste, at Enhedslisten er Københavns største parti.

·        Lokaludvalget i Amager Vest, hvor byggeriet på Lærkesletten skulle være placeret, har udtalt, at det sympatiserer med modstanderne af byggeri på Amager Fælled. Udvalget konkluderer: ”I situationen og med lokaludvalgets holdning til at værne om naturen, de grønne områder, biodiversiteten og folkesundheden København og på Amager vil Amager Lokaludvalg stærkt opfordre til, at bebyggelsesprojektet Vejlands Kvarter/Fælled By tages op til grundig fornyet overvejelse og skrinlægning i Københavns Borgerrepræsentation, By&Havn og Pension Danmark.”

 

Det bliver slidsomt for Enhedslisten

Det er ikke blot det forhold, at Enhedslisten har udsigt til at blive hovedstadens største parti, der giver anledning til bekymring. Det er frem for alt det tempo, Socialdemokratiet skrumper. Udsigten er pt, at partiet vil miste omkring en tredjedel af stemmerne.

 

En sådan tilbagegang er også overgået andre socialdemokratiske og socialistiske partier, der har fulgt den nyliberale dagsorden med privat tætpakket boligbyggeri, bilisme, turisme og et ikke ubetydeligt islæt af statsracisme. Alt i alt: berigelse af de få og fortrængning af de oprindelige indbyggere.

 

Nu tyder det på, at socialdemokraterne i København vil lide den samme skæbne. Men ikke kun socialdemokraterne har grund til bekymring. Til trods for kombinationen af den omfattende klima- og miljødebat og Alternativets nedsmeltning er en fremgang på godt fire procent for Enhedslisten ganske beskeden, og hvad værre er: Flertallet for Byggeriet på Amagerfælled og Sydhavnen, anlæggelsen af Lynetteholm og dertil hørende havnetunnel fra Østerbro til Amager er intakt.

 

Til alt held har 25 procent af vælgerne endnu ikke besluttet sig.

 

Opinionsundersøgelserne viser en ikke ubetydelig fremgang for SF og De Radikale, måske fordi de bliver opfattet som grønne. Disse partier har i virkelighedens verden være centrale for vedtagelsen af de tre sorte projekter. Hvis denne udvikling fortsætter vil Line Barfoed få særdeles vanskelige arbejdsbetingelser, hvis hun skulle ende med at blive overborgmester.

 

Enhedslistens mærkesager vil være uden for rækkevidde. Det kan unægtelig blive et slidsomt arbejde, hvor opbakningen udenfor rådhuset må blive den brik i det parlamentariske spil, der gør den store forskel.

 

Giv den gas

Så hvis du vil have et grønt og bæredygtigt og solidarisk København, bør du give Enhedslisten en hjælpende hånd i valgkampens slutspurt og naturligvis stemme på liste Ø den 16. november. Men naturligvis også sætte den samme dagsorden i hverdagen og styrke de stærke solidariske og grønne bevægelser, der fremstår stadig stærkere og klarere for befolkningen.

 

Søndag d. 14.11. arrangerer Amager Fælleds Venner demonstration på Rådhuspladsen kl 12. I opreklameringen af demonstrationen skriver Amager Fælleds Venner: ” Stemmer vi traditionelt, vil den nuværende politiske byplanlægning fortsætte med at indkapsle vores grønne områder i glas, stål og beton. Vi er vidner til en politisk generation, hvor man forsætter med at bygge flere boliger i naturen for økonomisk vinding. En politik, hvor fredninger kan fjernes for en kortsigtet økonomisk gevinst… En politik, hvor man overhører alle advarsler om naturen og klimaets negative udvikling i en blind tro på, at naturen er en handelsvare, der aldrig forgår og kan flyttes efter forgodtbefindende”.

 

Det er en oplagt chance for at vise, vi er mange, der ønsker en anden udviklingsretning for København.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com