De ansatte i Amazons varehuse har fået megen opmærksomhed for deres organisering under pandemien. Over hele landet har arbejdere sluttet op om underskriftindsamlinger, der kræver beskyttelse og i New York, Michigan og Illinois der været arbejdsnedlæggelser.

af Amazonians United

Disse aktioner har udløst støtte fra vores it-kolleger i Amazons hovedkvarter i Seattle, fra politikere og fra en bredere offentlighed. Dette er et afgørende øjeblik for arbejderbevægelsen i det hele taget.

 

Når støvet har lagt sig og selskabet forsøger at rulle midlertidige indrømmelser tilbage, såsom en lønforhøjelse på 2 dollar og ret til ubegrænset orlov uden løn, er det vigtigt at udarbejde en langsigtet strategi for at opbygge en styrke.

 

Det er især de faglige aktivister, som oplever gevinsterne ved at komme i spotlyset, men også konsekvenserne heraf. Vi har allerede set den manglende sammenhæng mellem den opbakning, de faglige aktiviteter har på arbejdspladsen, og den måde, hvorpå de bliver fremstillet i nyhederne. Dette misforhold risikerer at udsætte de ansatte for disciplinære sanktioner, før de har styrken på vores arbejdspladser til at slå igen.

 

Her forklarer vi vores metode til at vinde stadig flere medlemmer og i sidste ende at få styrken til at komme frem med vores holdninger og sikre tryghed i det lange seje træk.

 

Start i det små – men tænk stort

Vores metode er simpel. Vi tænker stort, men starter i det små. Vi bygger på vores sejre, som giver os en tro på, at kan vove noget mere næste gang. Det begyndte sidste år pakkecentret DCH1 i Chicago, da en gruppe af arbejdere slog sig sammen om at kæmpe for adgang til vand i den varme sommer. Efter deres organiseringskomite stod offentligt frem som Amazonians United, gik en anden gruppe af arbejdere fra pakkecentret i Sacramento sammen for at få en fyret kollega genansat og for, at deltidsansatte fik ret til betalte pauser. De slog sig sammen med arbejderne i Chicago under Amazonians Uniteds banner og dannede deres egen lokalafdeling.

 

De fik hurtigt kontakt med organiserede arbejdere i Queens gennem de sociale medier, som kæmpede for den lovsikrede ret til løn under sygdom, som Amazon nægtede folk i New York. Efter de forskellige afdelinger blev offentligt kendte, etablerede de forbindelser gennem Zoom og telefonsamtaler og udviklede således grundlaget for bevægelsen Amazonians United.

 

Amazonians United tror på, at arbejderne altid vil stå stærkest i kampen for forandringer, hvis de organiserer sig i et fællesskab, fordi vi udfører alt det arbejde, der får Amazon og økonomien til at fungere. Vi opbygger rodfæstede organisationer, hvor kollegerne selv formulerer deres egne problemstillinger, selv bestemmer strategien og frem for alt opbygger den styrke på vores egne arbejdspladser, som er nødvendig for at gentvinge forandringer.

 

Vi tror, at vores sejre indtil nu har demonstreret denne styrke. Afdelinger under Amazonians United har opnået forbedringer af arbejdsforholdene såsom drikkevand, efterbetaling for skiftehold, som ledelsen har aflyst med kort varsel, genansættelse af uretfærdigt fyrede arbejdere, betalte pauser til alle Amazon-arbejdere og i New York overholdelse af den lovsikrede ret til løn under sygdom.

 

Vores erfaring med organisering i en række af selskabets pakkecentre i de sidste par år giver eksempler på, hvordan man opbygger stærke organiseringskomiteer og forbereder sig til at modstå de strengeste former for forfølgelse. Denne model viser en lovende vej fremad for en langsigtet organisering hos Amazon snarere end den seneste tids mediestunts.

 

Amazonians United og Covid-19

Den 18. marts, da Corona-virussen begyndte at invadere byen New York, hørte arbejdere i pakkecentret DBK1 i Queens om det første positive tilfælde på deres arbejdsplads. Ledelsen, som forsøgte at holde produktionen i gang, nægtede at orientere alle arbejdere. I stedet informerede de under hånden en lille gruppe. Nogle herfra orienterede straks den nyligt dannede Amazonians United-organiseringskomite.

 

Før pandemien var der skabt et sammenhold, da en gruppe kolleger startede en underskriftsindsamling for at formulere en række fælles problemer, såsom betalte pauser og løn under sygdom, på en afdeling, hvor de fleste var deltidsansatte og hverken fik det ene eller det andet. Det forudgående organiseringsarbejde gjorde fagforeningskomiteen i stand til at gå i aktion, inden aftenholdet mødte ind.

 

De fortalte kollegerne i kantinen om det positive tilfælde og dannede en improviseret blokadevagt foran bygningens indgang og konfronterede direkte bygningens portnere. De nægtede at arbejde under usikre forhold, hvor virussen kunne sprede sig lynhurtigt og krævede i stedet at blive hjemsendt med fuld løn, indtil arbejdspladsen levede op til passende sundhedsmæssige retningslinjer.

 

Deres hurtige beslutning om at gå i aktion satte ledelsen i defensiven, og de lykkedes med at få begge krav opfyldt. Aftenholdet blev sendt hjem med fuld løn, mens bygningen blev desinficeret.

 

Da de fandt ud af, at ledelsen stadig ikke havde informeret morgenholdet, som skulle møde næste dag, dukkede arbejdere fra Amazonians United igen op på arbejdspladsen for at informere kollegerne og fik en arbejdsnedlæggelse i stand, der lukkede hele lageret. Disse aktioner skabte støtte og legitimitet blandt kolleger og skaffede nye medlemmer til den lokale afdeling af Amazonians United.

 

Fra lokale kampe til en international bevægelse

Næste dag startede Amazonians United-gruppen en af de første underskriftsindsamlinger, som arbejdere har taget initiativ til under Coronakrisen – en international appel under sloganet: ”Vi holder os sikre”. De forlangte personlige beskyttelsesmidler, faretillæg, støtte til børnepasning og løn under sygdom til alle Amazon-arbejdere, som blev syge – positivt testede eller ej.

 

Deres krav blev godt modtaget. Underskriftsindsamlingen forbandt Amazon-arbejdere i hele verden, som selv før krisen erkendte, at Amazon ikke værdsatte deres liv, men i stedet behandlede dem som brug-og-smid-væk-robotter. I midten af april havde over 5.000 arbejdere skrevet under. Arbejdere fra hele netværket nægtede at møde op på arbejdet, men holdt fri for egen regning. Andre fortsatte med at arbejde og satte deres sikkerhed og liv på spil.

 

Appellen udtrykte manges vrede, men de faglige aktivister indså, at de måtte optrappe konflikten for at opnå beskyttelse. Spontane og organiserede arbejdsnedlæggelser fandt sted over hele netværket. I Chicago DCH1 organiserede Amazonians United adskillige strejker, hvor flertallet på et skiftehold deltog. I et samarbejde med sympatisører i lokalsamfundet stillede de Amazon over for kravet: ”Luk ned – og gør grundigt rent”. Organiseringskomiteen på DCH1 var i stand til at lede disse strejker, fordi de havde opbygget solidaritet, tillid og kollektive aktioner i de forløbne år og ført adskillige kampe for at forbedre arbejdsforholdene. Efter hver kamp blev de flere og fik mere mod.

 

Bekæmpelse af straffeaktioner

På de centre, hvor Amazonians United er vokset gennem det seneste år, er chikane, fornærmelser og tvangsforflyttelser også blevet mere almindeligt. Men til trods for hyppige blokadevagter, kollektive konfrontationer med ledelsen og strejker, så har ledelsen været meget tilbageholdende med at fyre arbejdere på disse centre.

 

Da ledelsen slog til på Chicago DCH1, indgav Amazonians United syv klager over brud på de arbejdsretslige regler: (Unfair labor practice) og startede en underskriftsindsamling mod forfølgelsen. Når ledelsen hævder, at kravene stammer fra en organisation udenfor virksomheden, falder disse beskyldninger til jorden. Arbejderaktivister er mere sikre, når ledelsen ved, at fyringer kan føre til optrapning af koordinerede aktioner.

 

Vi ved, at vi ikke kan gøre det alene. Aktivister fra Amazonians United kæmper i solidaritet med andre arbejdere, som bliver udsat for forfølgelse. For nylig deltog vi en live-transmitteret kollektiv sygemelding arrangeret af fyrede medlemmer fra ”Amazon-ansatte for klima-retfærdighed” . Det gav teknikerne på hovedkvarteret mulighed for at høre direkte om arbejdsbetingelserne i varehusene.

 

Aktioner som disse fik endda en næstformand, en af de 20 ”fremtrædende ingeniører” i hele selskabet, til at træde tilbage i solidaritet. Vi arbejder også sammen med Amazon-ansatte i andre lande i Amazon Workers International (AWI). Som reaktion på forfølgelserne offentliggjorde AWI et åbent brev til Jeff Bezos på seks sprog og en tegneserie på ni, og samtidig begyndte tyske tillidsrepræsentanter en kampagne for ytringsfrihed på arbejdet, hvor de gentog et slogan fra teknikerne: ”Stop med at fyre – start med at lytte”.

 

Hvad har vi lært:

På baggrund af ovenstående vil vi pege på følgende erfaringer, nu hvor flere Amazon-centre begynder at organisere sig for sikre arbejdsforhold.

1.      Organiser nedefra

Arbejderes styrke kommer fra vores evne til at stå sammen og udvise solidaritet. Start med at samle en gruppe – en organiseringskomite – få først fat i dem, som ønsker at skabe forandringer, og som du kan stole på. Jo mere din gruppe består af folk fra forskellige afdelinger og sociale grupper des bedre.

 

2.      Bliv vaccineret

At være bange for at deltage i en aktion er normalt. De fleste af os har ikke prøvet det før, enten fordi vi accepterer tingenes tilstand, eller fordi vi ikke tror på, noget kan forandres. Gør dine kolleger klart, at hvis kun en person står frem, er de mere sårbare, men når vi er organiserede, står vi stærkere overfor ledelsens angreb. Gør det klart, at ledelsen vil slå igen, og at vi er nødt til at dække hinandens ryg.

 

3.      Handl i fællesskab

En underskriftindsamling med krav, der har bred opbakning, er en fin måde at starte på. Det er et redskab til at snakke med kolleger og vise dem, at mange ønsker det samme. Det hjælper med at opbygge fællesskab og tiltro.

 

Brug underskriftsindsamlingen til at styrke din organisation ved at spørge folk, om de er villige til at skride til handling sammen med jer. Sæt et mål for antallet af underskrifter. Når I når et mål, overbring da underskrifterne til ledelsen som et kollektiv.

 

Vi foretrækker at overbringe underskriftindsamlinger under samlinger, når ledelsen samler de ansatte forud for, at et nyt skiftehold tager over. Det giver mulighed for at fremføre kravene direkte til ledelsen foran kollegerne. Ledelsen vil måske bede jer om, at I henvender jer en ad gangen for at så splittelse. Stå stærkt sammen som en gruppe. Det demonstrerer sammenhold og når en taler, tales der på vegne af en organiseret gruppe.

 

Nogle gange bliver vi måske fristet til at stå frem som enkeltindivider eller lede aktioner som modige ledere. Det gør det bare nemmere for ledelsen at isolere ledere og fyre dem. Det fører til en organisation uden hoved.

 

4.      Find hele tiden nye pålidelige medlemmer til hvervegruppen

Opbyg organiseringskomiteen med folk, som er respekteret af andre, som kan få mere tilbageholdende folk ind i jeres gruppe. Jo flere beslutsomme folk der er i jeres organisation, jo mere vil ledelsen tøve med forfølgelse af enkeltpersoner. Vær et mangehovedet uhyre.

 

5.      Opbyg solidaritet med andre arbejdspladser

Tag kontakt med Amazonians United gennem vores Facebook profil. Vi kan tilbyde rådgivning om, hvordan I udvikler jeres klubarbejde. I vores kamp for få betalt sygeorlov holdt arbejdere fra Sacramento og Chicago kontakt gennem Facebook for at udvikle en fælles kampagne. Når I starter jeres egen afdeling af Amazonians United kan vi forbinde vores kampe.

 

6.      Bekæmp Amazons forretningsstrategi

Efterhånden som vi opbygger vores styrke, må vi tage mere kontrol over vores arbejde. Amazon lægger arbejdet til rette på en måde, hvor de kan bruge selv små forseelser, der   normalt ikke er en strafbar handling, for at lave falske påtaler. Bekæmp disse.

 

Efterhånden som I får opbygget jeres organisation, kan I også anvende juridiske strategier for at forsvare jer, blandt andet med henvisning til arbejdsretslovgivningen ULP. Arbejdsgivere er vant til at være diktatorer. Når vi kræver vores rettigheder, udfordrer vi den udemokratiske tilstand, som de opretholder. Kontakt Amazonians United, så vi kan hjælpe med råd og dåd.

 

Ved at følge ovennævnte skridt kan Amazon-arbejdere ud fra princippet om, at et angreb på en enkelt er et angreb på alle.

 

Husk det afgørende forhold: En fagforening er ikke andet, end at du og dine kolleger slår jer sammen for at skabe forandringer. Vores mål er at få kontrol over vores organisation, vores arbejdsplads og vores liv for at sikre en fremtid, hvor vi er respekterede som mennesker og trives sammen. Amazons chefer vil gøre alt i deres magt for at holde os splittede og føle os magtesløse. Men sammen kan vi føle sikre.

 

Dette arbejde er ikke nemt, men det er umagen værd at stå vagt om det, der er ret og rimeligt. Fagligt aktive i Amazonians United er til for at rådgive jer og dine kolleger Kontakt os på amazoniansunited@gmail.com og gå med i vores bevægelse!

 

Artiklen er oversat fra Labor Notes af Leif Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com