content-picture.php

Russiske Socialisters udtalelse om de foreslåede reformer af forfatningen og omdannelsen af den russiske regering.

af Russiske Socialistiske Bevægelse

Præsidentens tale med annoncering af forfatningsændringer og den omdannelse af regeringen, som umiddelbart fulgte efter talen den 15. [januar], starter officielt den meget ventede operation om arvefølgen, ved at danne de mekanismer, som vil sikre at magten forbliver i den herskende elites hænder.

 

Nøgleelementet i denne operation er ”kontinuiteten” inden for rammen af den personlige magt. Det vil sige, at i en eller anden form vil Putin bibeholde kontrol over beslutningerne efter udløbet af sin fjerde præsidentperiode. De foreslåede forfatningsændringer giver ham adskillige mulige magtscenarier: Som formand for Statsrådet, der vil få sin status alvorligt forøget, som chef for Stats-dumaen (Underhuset i parlamentet) eller i Det Føderale Råd (Overhuset), som begge også kan få mere magt. Endelig er der, med Putins tvetydige udtalelse om muligheden af en ændring af forfatningens regler om begrænsninger i antallet af præsidentperioder, også en mulighed for en tredje præsidentperiode i træk.

 

Uanset hvad udfaldet måtte blive, for at opnå dets mål – at ændre forfatningen for at bevare sin magt – er den herskende elite nødt til at fremstille dette som noget, der har folkelig opbakning. Der er derfor, man i de officielle diskussioner om ”pakken” af forfatningsreformer. der skal til folkeafstemning, kan høre, at denne pakke også skal omfatte spørgsmål, som det er vanskeligt at argumentere imod, så som en forhøjelse af mindstelønnen, behovet for en ”værdig” pension, en forhøjelse af børnetilskud og så videre.

 

Det er tydeligt, at alle disse spørgsmål ikke er ment som en meningsfuld vending i retning af flere velfærdsudgifter, men snarere er en manøvre, der har til hensigt at bortlede vælgernes opmærksomhed fra det overordnede formål med de forfatningsmæssige ændringer. Som følge heraf er det vores vigtigste opgave at afsløre hele denne ”arvefølgeplan” og ethvert forsøg på at fremstille den som en længe ventet reform hen imod en form for ”liberalisering”.

Den eksisterende plan – som både er antidemokratisk og antisocial – kan kun blive ændret gennem den aktive deltagelse af det russiske samfund, gennem kamp for deres rettigheder fra arbejderne og alle undertrykte.

 

18. januar 2020, Russiske Socialistiske Bevægelse

Oversat fra International Viewpoint af Peter Kragelund

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com