FN's Komite til eliminering af racediskrimination (CERD) er bekymret over, at den danske stat ikke vil udvikle en omfattende handleplan mod racisme til trods for en rapporteret stigning af tilfælde af racediskrimination.

af CERD

Komiteen har på sit møde 3. december 2021 godkendt en rapport om Danmark med en række observationer og anbefalinger til den danske stat.

 

Komiteen er blandt andet bekymret over, at de tiltagende restriktive bestemmelser, der er indført for at kunne opnå et dansk statsborgerskab, har ført til en nedgang i antallet af børn og unge, der er født og opvokset i Danmark, der kan opnå dansk statsborgerskab.

 

Blandt anbefalingerne er, at man afstår fra at bruge de procentvise andele af indvandrere og deres efterkommere fra ”ikke-vestlige lande” i et bestemt område som basis for at anvende strengere lovgivning og foranstaltninger. I øvrigt anbefales det, at ”den danske stat ophører med at bruge begreberne “vestlig” og “ikke-vestlig” i sine politikker og love, og i stedet anvender begreber, som ikke risikerer at skabe en skelnen, der kan resultere i stigmatisering, marginalisering eller indirekte diskrimination mod nogen befolkningsgruppe.!

 

 

Hele rapporten om Danmark kan hentes her.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com