I midten af december var der store og kampvillige mobiliseringer på gader og pladser i de største byer i Peru i oprør mod kuppet begået den 7. december af Kongressens højreorienterede flertal, der først afsatte og siden fik den folkevalgte præsident Pedro Castillo arresteret – gennem brug af en slags rigsretssag.

af Fjerde Internationale

Protester I Lima, December 2022. Foto: Mayimbú/Wikimedia – CC BY-SA 4.0

 

Kongressen erstattede Castillo med hans vicepræsident, Dina Boluarte. Folkelige mobiliseringer rejste parolerne om nyt parlamentsvalg, en grundlovgivende forsamling og Castillos løsladelse. Siden da har kupregeringen Boluarte, støttet af alle de borgerlige og reaktionære kræfter i landet, kraftigt undertrykt dem, der er imod det institutionelle kup, med et blodigt resultat på 30 døde og 700 sårede, herunder 300 politifolk (disse tabstal stammer fra den peruvianske ombudsmands kontor).

 

Boluarte-regeringen, den illegitime kongres’ marionet, har slået til for at stabilisere sig selv ved at kombinere hård undertrykkelse med en massiv mediekampagne for en såkaldt “fredeliggørelse” af landet, hvilket betyder kriminalisering af politiske modstandere og retfærdiggørelse af arrestationer og voldelige konfrontationer. Den har således forstærket statens undertrykkelse ved at erklære en landsdækkende undtagelsestilstand den 15. december, og har siden benyttet de væbnede styrker til at inddæmme demonstrationerne. På undtagelsestilstandens første dag fandt en militær massakre sted i Ayacucho med brug af skydevåben, og otte demonstranter blev dræbt. Boluarte tyr til det politiske politi (Dircote) og massemedierne for at stigmatisere og kriminalisere de folkelige aktivister og organiserer mobiliseringer for “fred” i nogle regioner, hvor den yderste højrefløj har en social base, for at opnå sine primitive mål om at legitimere de undertrykkende styrker. Således har regeringen i de seneste dage opfordret til en “demonstration for fred” i Lima, for at bekæmpe en aktionsdag med kampe og strejker, som oppositionen har indkaldt til onsdag den 4. januar.

 

Krisen i Fujimoris politiske system

Kuppet og den folkelige reaktion mod Kongressen og den nye præsident er den voldelige kulmination på den politisk-institutionelle krise, der er skærpet i de sidste fem år, hvor fire tidligere præsidenter er blevet dømt for korruption (heraf gik den ene i eksil, en anden begik selvmord i sin husarrest) og tre præsidenter, udpeget af Kongressen, er trådt tilbage mellem 2020 og 2021. Den peruvianske tragedie har meget af sin oprindelse i den nuværende forfatning, der blev indført af diktator Alberto Fujimori i 1993, som tillod fri virksomheds-finansiering af partier og kandidater – hvilket garanterer et næsten permanent flertal til de mest konservative og pro-forretnings kræfter – ud over at tillade, at den udøvende magt konstant er underlagt en trussel om at blive afsat gennem en rigsretssag i Kongressen.

 

Valgt i en ekstremt polariseret proces og med ultrafragmenterede politiske valgmuligheder (31 kandidater i første runde), kom landdistriktslæreren og fagforeningslederen Pedro Castillo – kandidat for Peru Libre – til magten i juni 2021. Han regerede under aktiv chikane fra en racistisk Lima-elite under ledelse af Keiko Fujimoris populistiske ultrahøjre (datter af den tidligere diktator, som stillede op mod ham i anden runde af præsidentvalget), et parlament og en kup-tilskyndende presse, som aldrig har kunnet acceptere en fagforeningsmand af bondeoprindelse, som oven i købet stammede fra landets indre, som præsident. Massemedierne, det parlamentariske ultra-højre og statsadvokatens kontor har konstant belejret ham med en systematisk blokering af regeringens lovforslag, indledning af seks finanspolitiske retssager på rekordtid mod præsidenten og løbende forslag om afsættelser og fremsættelser af mistillidsdagsordner. På samme tid blokerede de højreorienterede og ultrahøjreorienterede parlamentariske grupper en mulig folkeafstemning om forfatningen, og ændrede tværtimod magtbalancen gennem forfatningsreformer, der begrænser de mekanismer, som ville gøre det muligt at lukke Kongressen, der er så forhadt af det folkelige flertal. Det var helt tydeligt, at det reaktionære flertal i Kongressen forsøgte at vælte Castillo og genvinde total kontrol over den udøvende magt.

 

Men i stedet for at satse på, at de folkelige organisationer ville kunne opfylde de løfter om forandring, som folket havde stemt for, gav Castillo efter for de herskende klasser, fjernede progressive eller venstreorienterede ministre og udnævnte neoliberale teknokrater til sit kabinet. På mindre end halvandet år tabte han det politiske initiativ og forsøgte derpå at indføre en frustreret “undtagelsestilstand”, uden noget grundlag eller med styrke bag. Modsvaret på denne manøvre var Kongressens kup, som blev godkendt på ni minutter, uden ret til forsvar og uden at respektere de procedurer, der er fastlagt i den samme regulering af den parlamentariske institution. På denne måde slutter Peru sig til Honduras (2009), Paraguay og Brasilien i en historie med institutionelle kup (parlamentariske, retslige og mediebårne), hvorigennem vigtige fraktioner af de latinamerikanske nyliberale borgerskaber har formået at slippe af med regeringer, der generer dem, eller som ikke længere tjener dem.

 

Ulovlig regering og Kongres

Den nuværende peruvianske Kongres har gennem kuppet bevist, at den ikke har den demokratiske legitimitet til at fortsætte sin administration, ud over at den aldrig har haft grundlovgivende magt. Efter dekretet (rigsretsagen), der i strid med reglerne blev godkendt mod Castillo den 7. december, og den illegitime regerings brutale undertrykkelse af folkelige demonstrationer er der et akut behov for at afsætte Boluarte fra embedet og få gennemført et nyvalg til præsidentembedet og en ny Kongres.

 

Den dybtgående folkelige nedbrydning af dét peruvianske politiske system, der stammer fra Fujimori, har brug for – som klogt og modigt krævet af dem, der rejser sig mod Kongressen og kuppræsidenten – en ny demokratisk og suveræn grundlovgivende proces, som vil omskrive spillereglerne til befolkningsflertallets fordel.

 

Fjerde Internationale udtrykker sin solidaritet med de folkelige mobiliseringer i Peru og vores aktive støtte til deres krav, begyndende med en øjeblikkelig afslutning på undertrykkelsen af protesterne, løsladelse af alle fanger og en grundig undersøgelse, med internationale observatører, af dødsfaldene, skaderne og fængslingerne begået af hæren og politiet. Vi opfordrer alle revolutionære og progressive organisationer i verden til at fordømme både kuppet, der har væltet Castillo, og Dina Boluartes autoritære regering, set i lyset af den brutale undertrykkelse, der gennemføres i Andes-landet.

 

Mod parlamentariske kup: Ud med Dina Boluarte!

Afslut undtagelsestilstanden nu!

Løsladelse af alle fanger!

Undersøgelse af dødsfaldene, morderne skal straffes!

For en grundlovgivende nationalforsamling!

 

4. januar 2023

 

Ovenstående udtalelse fra Fjerde Internationales Forretningsudvalg blev udsendt af SAP’s Forretningsudvalg,den 11. januar 2023 i stedet for den sædvanlige ugekommentar.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com