Under forløbet af enhver krise i de seneste årtier, uanset om det er krige og kriser, eller det er klima- og miljøspørgsmål, dukker sanktioner og boykot op som handlemulighed. Mens sanktioner er staters indgreb mod andre stater, så er boykot politiske bevægelsers og civilsamfundets redskab mod firmaer og magthavere.

af Socialistisk Information

Workshop ved Leif Mikkelsen. Torsdag d. 14. april kl. 9:30 – 11:30. 

Se mere om program, priser mv. her

Gå direkte til tilmelding her

Omtale af alle workshops her

 

Ud fra konkrete eksempler diskuterer vi sanktioner og boykot.

Hvad er de? Hvorfor anvendes de? og hvordan virker de?

Målet er at finde afklaring, om det er brugbare midler i internationalt solidaritetsarbejde – og i givet fald, hvornår disse redskaber skal bruges.

 

Sanktioner

FN har opgjort, at 35% af verdens befolkning har været ofre for sanktioner de seneste år.

I sagen natur afspejler det magtforholdene, så USA er den ivrigste bruger med ca. 35 lande, der er ramt af USA.

·         Så hvorfor anvendes sanktioner og virker de?
I benægtende fald: Hvorfor anvendes de så?

·         Er sanktioner en måde at udpege, hvem der er ven og hvem der er fjende?

·         Er det første skridt mod væbnet konflikt?

 

Boykot

I kampagnen mod apartheid i Sydafrika var boykot et virksomt middel.

·         Hvorfor virkede det?

·         Var modtandsbevægelsens aktive opbakning en vigtig brik?

 

I dag støtter vi BDS-kampagnen (Boycott, Divestment, Sanctions) mod det Israelske apartheidstyre.

·         Kan vi anvende erfaringerne fra Sydafrika i dette arbejde, og hvad kan vi gøre herhjemme?

 

Leif Mikkelsen er medlem af SAP, sidder i redaktionen for Socialistisk Information og i Solidaritets Forlag.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com