Alle myterne, som i medier og hos flertallet i Folketinget og andre steder bruges til et ideologisk og forvrænget billede af integration - blandt andet for at legitimere "ghetto-pakken", bliver her klædt af til skindet.

af Svend Vestergaard Jensen

Bogen “Integration – her går det godt” er skrevet af Hjarn von Zernichow Borberg. Han er økonom og kan alt det med tal og tabeller. Vi får myterne om “den mislykkede integration” remset op, og forfatteren klæder disse myter af til skindet. At integrationen er slået fejl, handler i følge forfatteren måske mere om, at debatten om integrationen er slået fejl!

 

Derfor er bogen et godt modsvar med et utal af tørre tal, grafer og statistisk materiale fra de seneste årtier. Så store mængder og så grundigt, at en anmeldelse på alle felterne næsten er umulig. Men materialet er vigtigt, og bogen er let velskrevet og let at orientere sig i, når der skal findes noget frem for at gå imod det ideologiske felttog mod ikke mindst “de ikke-vestlige indvandrere i Danmark”. Forfatteren holder helt “kultur-begrebet” ude – et begreb, der ofte anvendes for at forklare en forskel mellem personer af ikke-vestlig oprindelse og personer af dansk oprindelse.

 

Er dette begreb entydigt? Der er ca. 300.000 muslimer i Danmark. Dette tal indeholder ca. 160 forskellige muslimske miljøer. Alligevel fokuserer debatterne og nyhederne tit om “dem” – personer af ikke-vestlig oprindelse som en samlet gruppe – versus “os”, personer af dansk oprindelse.

 

Det samme gør Danmarks Statistik, som det eneste europæiske statistikbureau. Da FN stoppede med at anvende denne opdeling, måtte Danmarks Statistik finde på noget andet. Det blev til vestlige lande og ikke-vestlige lande.

 

Ghetto-kriterier

Bogen kommer på et tidspunkt, hvor den såkaldte ghetto-plan skal udmøntes, og modstanderne af planen kan her finde meget relevant materiale i kampen for at bevare og udvikle de almene boliger – og give optimisme og gejst i denne kamp. For som forfatteren konkluderer efter de fleste afsnit: Her går det fremad. Igen med tørre tal og grafer på de forskellige felter. “Ghetto”-kriterierne opridses også grundigt i bogen, det vil sige de kriterier, som den daværende regeringe, SF, S og DF vedtog i maj 2018 for at definere et såkaldt udsat boligområde og et såkaldt ghettoområde.

 

Naturligvis ligger der stadig en række udfordringer, såsom at sikre flere unge af etnisk mindretals baggrund en uddannelse, så de bedre kan klare sig i samfundet. Men også her går det – ja, godt!

 

Der er fortsat en for stor andel af unge – såvel af ikke-vestlig oprindelse som af dansk oprindelse – som ikke får en ungdomsuddannelse.

 

Og selvfølgelig er der bandeproblemerne. Heller ikke her er noget låst fast. Bandemedlemmer er ikke så loyale, som man skal tro. Efter syv år er blot ca. syv procent af bandemedlemmerne fortsat tilbage i bandemiljøet svarende til ca. 28 personer ud af de ca. 364 medlemmer, der var medlem af en bande i 2009. Heraf er de 18 af de 28 i 2016 ikke medlem af en bande, men derimod en rockergruppe. Faldet i antallet af kriminelle i såkaldte ghettoer betyder også, at hvor langt størstedelen af de 15 faste boligområder i 2010 lå over kriminalitetskriteriet på 2,7 procent, var det modsatte tilfældet i 2017.

 

Et fald i kriminaliteten skyldes blandt andet også, at de unge bliver bedre og bedre uddannet, samtidig med at de får et bedre og bedre rodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Avanceret håndbog

Forfatteren tager område for område og sammenligner med personer af dansk oprindelse. Eksempler er der mange af:

– Det er en myte, at mange ikke-vestlige personer bor i såkaldte ghettoområder

– Det er en myte, at mange ikke-vestlige personer ikke identificerer sig med Danmark og danskerne

– Det er en myte, at mange ikke-vestlige er kriminelle eller sidder i fængsel

– Det er en myte, at ikke-vestlige kvinder har en højere fødselsrate

– Det er en myte, at ikke-vestlige personer oftere er selvstændige

Her pilles påstande – også dem fra medierne, som forfatteren citerer fra – fra hinanden.

 

Bogen har også en kritisk tilgang til, hvor integrationen delvist har slået fejl. Her gør forfatteren det ved at analysere årsagerne og ikke lade sig distrahere af de dårlige eksempler og lade dem farve hele debatten, sådan som såvel politikere og medier har været rigtig gode til.

 

Alt i alt en bog, der er nødvendig i debatten og ikke mindst til at finde argumenter i kampen mod “ghetto-planen”, som bevægelsen Almen Modstand er meget aktive i. Det er også en grundig aktivisthåndbog af den avancerede art – men samtidig nem at orientere sig i. Den giver optimisme og en tro på integration. Danmarks store udfordringer handler ikke om integration. De store mængder af materiale i bogen viser, som overskriften på bogen, at her går det faktisk godt.

 

Hjarn von Zernichow Borberg: Integration – her går det godt. DJØF Forlag. 281 sider. 350 kroner.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com