I ly af Corona-krisen har Israels nye politiske flertal, alliancen mellem Netanyahu og Ganz, i tæt samspil med den amerikanske regering forberedt endnu et skridt i retning af at kopiere fortidens sydafrikanske apartheid-system: Gennem annektering af store dele af den besatte Vestbred skal der skabes et større Israel - i tæt samspil med en række bantustans til palæstinenserne, der som små isolerede øer ikke kan fungere som selvstændige økonomiske og administrative enheder. Dette skridt kalder på en massiv, international boykotkampagne som svar.

af SAPs Forretningsudvalg

Mange i den danske opinion har da også protesteret mod denne handling. Dagbladet Politiken forsøger endog på lederplads at mobilisere Israels venner til at støtte sanktioner.

 

Israel skal ha’ tommeskruerne på
Stort set siden Israels besættelse af Vestbredden og Gaza i 1967 har mange kræfter, med mange forskellige motiver og forslag, forsøgt at skabe grundlag for en fredelig løsning. Men ”diplomatisk pres” på Israel har åbenlyst ikke nogen som helst effekt, med mindre det følges op af langt mere hårdhændede tiltag. Og samtidig med, at der nu er diplomatisk snak om boykot af varer fra de besatte områder, stiller USA 20 milliarder kroner i militærhjælp i udsigt.

 

Allerede i februar – før Corona – opfordrede partierne SF, Enhedslisten og Alternativet den danske regering til at slå ind på en strammere kurs ved: Boykot af varer fra ulovlige bosættelser, diplomatisk anerkendelse af Palæstina og øget fokus på menneskerettigheder (Information den 4. februar)

 

De samme toner – og lidt mere vidtgående – slår 70 palæstinensiske organisationer an med krav om:

 

 • Stop for alt militær- og sikkerheds-samarbejde med Israel
 • Opsigelse af alle frihandelsaftaler
 • Forbud mod handel med varer fra de ulovlige bosættelser
 • Sanktioner mod enkeltpersoner og firmaer, der begår krigsforbrydelser og brud på menneskerettighederne   (Mundowess.net, 27.5.2020

 

Et land i krig mod sin egen befolkning
Vi har set det før – regimer, der er i krig mod deres egen befolkning. F.eks. apartheid-regimet i Sydafrika.

 

Det, der imidlertid er særligt for Israel er, at magthaverne systematisk prøver at fordrive næsten halvdelen af befolkningen. Den demografiske kamp er en vigtig drivkraft for den zionistiske politik. Ud af Israels befolkning på 9,2 mio. udgør den arabiske befolkning 2 mio. I de besatte områder bor der 3 mio. Det betyder, at der i alt bor 5 mio. arabiske palæstinensere i Palæstina – ud af en befolkning på 12,2 mio. Dertil kommer ca. 3 mio. flygtninge og efterkommere i nabolandene – hvoraf mange stadig lever i lejre.

 

Apartheid og humanisme går dårligt i spænd sammen. De daglige rapporter taler deres tydelige sprog: Bosættere sætter ild til palæstinensiske marker, soldater skyder hul i palæstinensiske vandtanke – midt under Corona-krisen, samtidig med at grænsen til selve staten Israel lukkes. Palæstinenserne – især i Gaza, et af verdens tættest befolkede områder – får under krisen lov at sejle deres egen sø.

 

Fordrivelses-politikken har stået på siden 30’erne, men tog for alvor fart i forbindelse med etableringen af staten Israel med den store folkefordrivelse, ’Nakba’, i forbindelse med udråbelsen af staten Israel i 1948.  Kernen i denne politik er en systematisk diskrimination og chikane mod den palæstinensiske befolkningsgruppe: 3 millioner uden status som borgere, uafladelige angreb på retten til boliger, jord og vand. Samtidig med, at de besatte områder systematisk hindres i at udvikle deres eget erhvervsliv og samhandel med omverdenen. De skal være bantustans – med et reservoir af billig arbejdskraft.

 

Vejen til fred i regionen
Vejen til fred i regionen er at fjerne det racistiske fundament for staten Israel. Her og nu kræver det indfrielse af tre simple krav:

 

 1. Betingelsesløs israelsk tilbagetrækning fra Vestbredden, Gaza og Golan-højderne.
 2. Fulde demokratiske rettigheder til alle i Palæstina.
 3. Luk flygtningelejrene – alle flygtninge skal have ret til tilbagevenden.

 

Erfaringerne fra Sydafrika taler deres tydelige sprog: Kun gennem en total isolering af et apartheid- styre kan det tvinges i knæ. Så det er skrappe metoder, der skal tages i brug:

 

 1. Slut med al samhandel med Israel
 2. Stop for videnskabeligt, sportsligt og kulturelt samarbejde
 3. Stop samarbejde omkring sikkerhed og militær
 4. Bryd de diplomatiske forbindelser

 

Det var den vej, som – med de sydafrikanske modstandsorganisationers fulde støtte – bragte et flertalsstyre til veje i Sydafrika.

 

Derfor må vi støtte den danske boykotbevægelse: Boykot, de-investering og sanktioner

 

Der må sættes ind med boykot-krav på mange forskellige fronter: I forhold til stat, kommuner, regioner og butikskæder. Boykot-kampagnen må således også føres ud i fagforeninger, boligforeninger osv.

 

En kampagne, der opbygges lokalt, men er international i omfang, kan tvinge Israel i knæ og bane vejen for et Palæstina for alle!
SAP’s Forretningsudvalg, den 1.juni 2020

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com