Farlig skrinlæggelse af NATO-modstanden blev godkendt på EL-årsmødet

af SAP's Forretningsudvalg

Mens man kan konstatere, at EU-diskussionen endte med et kompromis, der fastholdt modstanden og perspektivet om udmeldelse som et vigtigt våben, endte den Ukraine-fremkaldte og langt dårligere forberedte diskussion om sikkerhedspolitik og specielt NATO med en yderst problematisk vedtagelse. NATO er en imperialistisk røverbande, som det er helt uden for skiven, at Enhedslisten nu støtter medlemskabet af. Det er afgørende nødvendigt – på ryggen af den bevægelse mod den galopperende oprustning, som mange EL-medlemmer forhåbentlig snart vil være engagerede i – at sikre en politisk kamp for en genopretning af antiimperialismen på dette vigtige punkt.

 

En ting er, hvad der faktisk blev vedtaget på årsmødet (læs artiklen om dette i Socialistisk Information). En anden ting er, desværre, hvilken fortolkning af vedtagelserne, der formidles af vores talspersoner og bliver præsenteret i medierne. Her var præsentationen af EU-vedtagelserne helt i skoven – resulterende i overskrifter som f.eks. ”EL dropper EU-modstand”.

 

Man må derimod erkende, at selv om der blev vedtaget glimrende formuleringer mod USA’s og NATO’s imperialistiske krige og oprustning – herunder at vi ikke ønsker at hjælpe hverken den ene eller den anden stormagt – så blev der faktisk også vedtaget formuleringer, der giver dækning for Mai Villadsens meget klare udtalelse til DR-orientering efter årsmødet:

 

”Det, vi har besluttet i dag på årsmødet er, at Danmark ikke skal melde sig ud af NATO, med mindre der kommer et bedre alternativ på et tidspunkt. Det er det, vi har slået fast i dag.”

 

Og så er der jo ikke noget at sige til, at mange kommentatorer får den opfattelse, at EL’s NATO-modstand er lagt på hylden. Især fordi det står meget uklart, hvad ”et bedre alternativ” skal bestå af, og hvordan det pludselig ”kommer”, mens Danmark fortsat er medlem af NATO. Er det en anden klub af stater, f.eks. de nordiske lande, der militært skal beskytte hinanden mod Rusland – som Maj Villadsen i et interview tidligere har været inde på? Hvis vi mener det, så skal der en gevaldig oprustning til i disse lande – måske også nogle atomvåben…? Eller er det FN, der skal blive i stand til at garantere alle landes sikkerhed mod invasioner. Fint nok – men det bliver utvivlsomt ikke til noget, så længe vi har magtfulde stormagter og alliancer, herunder både USA og NATO (med Danmark som medlem) samt Rusland og Kina, der reelt ikke drømmer om at acceptere dette.

 

NATO er den vestlige imperialismes klub

Selv om gensidig beskyttelse mod angreb angiveligt er omdrejningspunktet, er NATO i praksis en alliance af imperialistiske lande, der sikrer militært samarbejde og en fælles kommandostruktur, der kan bruges til og gang på gang er blevet brugt til imperialistiske krige med USA i spidsen verden over. Ikke så ofte officielt som NATO-styrker (som i Afghanistan-invasionen), men derimod som forskellige ”koalitioner af villige” (som det hed i Irak-invasionen). Rustningsindustrien og hele det militærindustrielle kompleks har – især i USA, men også i andre NATO-lande – spillet en vigtig rolle i at puste til oprustningen og endda også til konkrete militære interventioner.

 

NATO blev oprindeligt stiftet som et ”værn mod kommunismen”. Men påstanden om at NATO-samarbejdet kæmper for ”frihed og demokrati” har intet med virkeligheden at gøre. Alene det, at Erdogans Tyrkiet er med i klubben, er et synligt dementi. NATO er et militært samarbejde under reel ledelse af USA, der gennem historien derimod har vist vilje til at bruge alle midler mod lande, der har villet vriste sig løs fra den vestlige imperialisme: helst økonomisk sabotage (uendelig lang liste) eller støtte til statskup (lang liste), men evt. også fordækte (fx Cuba, Nicaragua) eller mere åbne (fx Vietnam) militære invasioner. Derfor kan det heller ikke afvises, at NATO-styrker kan blive brugt i sådanne situationer i fremtiden. NATO-landene er ligeledes nære allierede med en lang række diktatur-stater, f.eks. Saudiarabien, og det racistiske Israel. For USA såvel som andre imperialistiske lande, f.eks. Frankrig og Rusland, er den økonomiske imperialisme tæt sammenvævet med både våbenleverancer og andre former for militær støtte/intervention.

 

Derfor er det – lidt brutalt sagt, men desværre rigtigt – et regulært forræderi mod befolkningerne i en meget lang række af lande, der er under den vestlige imperialismes kontrol, at være medlem af og bidrage til NATO.

 

Det gensidige løfte om at støtte hinanden i krige betyder også, at Danmark pludselig kan blive tvunget ind som aktiv part i en krig, som et stort flertal i Danmark ikke har ønsket at være en del af.

 

Argumentet med, at NATO aktuelt beskytter de østeuropæiske medlemslande mod russisk invasion, og derfor skal vi bakke op om NATO, holder ikke – selv om det naturligvis er et relevant argument. Men for det første skulle vi med den samme argumentation have støttet og krævet dansk tilslutning til Warzawapagten under den kolde krig – fordi denne pagt, med Sovjetunionen i spidsen, faktisk leverede våben til en række antiimperialistiske guerillaer og oprørske lande (Cuba, Nordvietnam), så de kunne forsvarer sig mod den vestlige imperialisme og/eller deres lokale lakaj-regimer. Dette ville naturligvis helt tilsvarende have været et forræderi mod befolkningerne i Ungarn og Tjekkoslovakiet, der blev sat på plads af Warzawapagtens tanks. For det andet er der også i Østeuropa god grund til at sætte spørgsmålstegn ved NATO’s ”beskytter-rolle”. NATO forfølger åbenlyst sine egne dagsordener – endda helt aktuelt ift. Ukraine, mht. målene i krigen – og disse handler i virkeligheden ikke om befolkningernes frihed og sikkerhed, og kan i værste fald ende i for befolkningerne helt katastrofale krige. (Det skal for en ordens skyld understreges, at østeuropæernes forhold til NATO selvfølgelig ikke skal bestemmes af hverken Danmark eller Rusland.)

 

NATO er og bliver en millitæralliance, der åbenlyst er samlet om at forsvare en samling af verdens rigeste landes imperialistiske interesser – dels mod andre imperialister, dels i og mod de udbyttede lande. Et medlemskab af NATO er en støtte til en væbnet organisation på den forkerte side af barrikaden.

 

NATO rimer ikke på nedrustning

Det lyder måske ikke som et stort problem, at Enhedslisten ”ikke aktuelt” kræver Danmark ud af NATO. Bl.a. fordi NATO-modstanden nok lige nu er dykket så meget, at en udmeldelse er helt utopisk. Men som ovenfor nævnt, lægger formuleringen om, at der først skal sikres ”et alternativ” og ”en ny sikkerhedsarkitektur” op til, at NATO-modstanden reelt bliver begravet.

 

Under alle omstændigheder er det et skråplan, EL bevæger sig ud på. Vores parti er allerede blevet hånet for, at vi nu gerne vil være medlemmer af NATO, men alligevel ikke vil betale ”kontingentet i klubben”. Altså tilslutte os oprustningspakken, der netop vil bringe Danmarks militære udgifter op på 2% af BNP, som er den fælles målsætning i NATO.  Når også EL argumenterer for NATO-medlemskabet med behovet for et stærkt militært territorialforsvar mod Putin, tenderer det jo åbenlyst til at underminere vores krav om nedrustning. Vi argumenterer (for nedrustning) med, at NATO allerede er voldsomt militært overlegen. Men hvis vi nu mener, vi skal opnå ”sikkerhed” ved militær styrke, så er det vel en god ting at bevare i hvert fald en vis overlegenhed…? Og så har de andre stormagter jo straks argumentet for at øge deres oprustning, hvis ikke deres sikkerhed skal forekomme truet. Og så må vi også selv opruste lidt mere…

 

Og så kører, kort sagt, den sindssyge oprustningsspiral videre for fuld skrue –  til stor, profitabel glæde for ”det militærindustrielle kompleks”. Indtil der bryder en ny krig ud, hvor arbejderklassen på begge sider bliver slagtet ”i kampen for fædrelandet”. I værste fald på et tidspunkt også en atomkrig, der udsletter store dele af kloden.

 

Det eneste alternativ er reelt at engagere sig i kampen mod krig og oprustning i stedet.  At socialister og bredere folkelige bevægelser konsekvent kæmper mod alle de imperialistiske landes oprustning, for ned- og afrustning i alle lande. Og hvis den kamp skal have et reelt indhold og føre til noget som helst, så handler det selvfølgelig først og fremmest om at kæmpe for ned- og afrustning i ens eget land! ”Fredsbevægelser”, der primært kræver, at ”fjenden” holder op med at opruste, er ikke reelt fredsbevægelser, for der kommer jo med stor sikkerhed ikke noget som helst ud af det. Det er altovervejende ens egen regering, man reelt har mulighed for at presse.

 

Det er klart, at decideret nedrustning (som under den kolde krig) primært vil blive realiseret som gensidige nedrustningsaftaler. Men det er altså lige så klart, at vi i NATO-landene skal fokusere på at presse NATO-landene til at nedruste, præcis ligesom en russisk fredsbevægelse skal fokusere på at presse Rusland til at nedruste. Det var også med denne strategi, at fredsbevægelsen i 1980’erne vandt betydelige sejre.

 

Kamp mod oprustningspakken – og mod EL’s NATO-kursændring

Kampen mod oprustning er lige nu hyperaktuel: Afstemningen om forsvarsforbeholdet,  invitationen til USA’s militære udsattioneringer i Danmark – og ikke mindst den afsindige opskruning af forsvarsbudgettet med endemålet 18 mia. kr. ekstra pr. år. Vanvittige beløb, der endda højlydt bliver brugt til at argumentere for begrænsninger af velfærden – og åbenlyst også står i radikal modsætning til påtrængende offentlige investeringer i grøn omstilling. Hvortil kommer den ganske voldsomme direkte klimabelastning fra oprustningen.

 

Heldigvis er der – indtil nu –  klare EL-udmeldinger mod alle dele af denne oprustningspakke. Og det er mere end sandsynligt, at rigtigt mange af EL’s medlemmer vil blive engagerede i kampen mod oprustningen – om det så er med freds-, velfærds- eller klimavinklen.

 

Dette er først og fremmest helt i sig selv positivt! Men bevægelser mod oprustningspakken er tillige et virkelig godt afsæt for at fortsætte diskussionen om nedrustnings- og freds-politik – og dermed også for at fremme NATO-modstanden både i og uden for Enhedslisten.

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 18. maj 2022

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com